CZ EN

Zpravodaj MF - 2/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek

Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek

V průběhu roku 2020 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 145,9 mld. Kč a současně do evropského rozpočtu odvedla 60,2 mld. Kč. ČR tak za loňský rok získala o 85,7 mld. Kč více, než do rozpočtu EU zaplatila.

Související informace:

Celý obsah článku

Moody’s Česku potvrdila vynikající rating i stabilní výhled

Moody’s Česku potvrdila vynikající rating i stabilní výhled

Ratingová agentura Moody’s Investors Service ve svém nejnovějším hodnocení potvrdila rating České republiky pro dlouhodobé závazky na vynikajícím stupni Aa3 se stabilním výhledem.

Celý obsah článku

Novela zákona o státním rozpočtu zohledňuje snížení daňové zátěže i vyšší pomoc podnikatelům

Novela zákona o státním rozpočtu zohledňuje snížení daňové zátěže i vyšší pomoc podnikatelům

Vláda v pondělí 15. února schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, která reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva.

Celý obsah článku

MF zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu ČR za rok 2020

MF zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu ČR za rok 2020

Ministerstvo financí předložilo Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2020 obsahující shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu v kontextu financování ČR a vývoje na finančních trzích, analýzu dynamiky státního dluhu a souvisejících výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2020)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2020)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 4. čtvrtletí 2020 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Celý obsah článku

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu prostředků na žáka za daný rok.

Celý obsah článku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2020

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2020

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2020. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2020.

Celý obsah článku

Webinář s Mezinárodní finanční korporací

Webinář s Mezinárodní finanční korporací

Ve dnech 26. - 27. ledna 2021 se uskutečnil webinář k představení možností spolupráce s Mezinárodní finanční korporací (IFC), členem Skupiny Světové banky a největší mezinárodní rozvojovou institucí zaměřující se exkluzivně na podporu soukromého sektoru ve více než 100 zemích světa.

Celý obsah článku

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 1. 2021)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 1. 2021)

Dne 26. 1. 2021 se uskutečnila porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv pořádaná formou videokonference.

Celý obsah článku

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů a náhrad poskytovaných z kapitoly VPS:

 • Uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami
 • Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
 • Rozpočtové určení výnosu z pokut uložených rybářskou stráží ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky a České národní banky).

Celý obsah článku

Informace ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení

Informace ke změně definice čisté prohry a definice identifikačních údajů v zákoně o hazardních hrách v kontextu přechodných ustanovení

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v zájmu informovanosti dotčených osob vydává tuto informaci k plnění povinností vyjmenovaných v ustanovení § 15 odst. 4 a § 130 v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich aplikace v souvislosti s přechodnými ustanoveními novely ZHH.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground (veřejné testovací rozhraní) v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Základní priority politiky rovných příležitostí na rok 2021

Základní priority politiky rovných příležitostí na rok 2021

Základní priority při prosazování rovných příležitostí v resortu MF v roce 2021.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2021

Lednové hospodaření státního rozpočtu skončilo deficitem ve výši 31,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 32,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2020

Stav privatizačních projektů k 31.12.2020

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2020
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2020

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2020

Přehled privatizace akcií k 31.12.2020

 • Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2020
 • Struktura portfolia akcií MF

Celý obsah článku

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2020

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2020

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2020 do 31. prosince 2020.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2020

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Dohody o podpoře a ochraně investic

Dohody o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána a související informace.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 15 – Správa majetku v souladu s principy 3E

Metodický pokyn CHJ č. 15 – Správa majetku v souladu s principy 3E

Metodický pokyn Správa majetku v souladu s principy 3E prezentuje postupy a příklady dobré a špatné praxe správy majetku organizací veřejné správy.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 16 – Správa vozového parku

Metodický pokyn CHJ č. 16 – Správa vozového parku

Metodický pokyn Správa vozového parku organizací veřejné správy prezentuje postupy a příklady dobré a špatné praxe správy vozového parku organizací veřejné správy.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 17 – Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn CHJ č. 17 – Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy nabízí pomoc všem auditorům při přezkoumávání funkčnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému v orgánu veřejné správy.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 18 – Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn CHJ č. 18 – Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy poskytuje základní informace o pravomocech, povinnostech a postupech interního auditu a přispívá tak ke zvyšování kvality interního auditu v orgánech veřejné správy.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 19 – Řídicí kontrola

Metodický pokyn CHJ č. 19 – Řídicí kontrola

Metodický pokyn Řídicí kontrola poskytuje základní informace o smyslu řídicí kontroly a provádí odpovědné osoby požadavky na její řádný výkon a upozornit na odpovědnost, která se s výkonem řídicí kontroly pojí.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 1/2021

Zprávy MF - číslo 1/2021

Ze dne: 4. února 2021

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021
 2. Metodika financování krajů pro rok 2021

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 8/2021

Finanční zpravodaj číslo 8/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 9/2021

Finanční zpravodaj číslo 9/2021

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 10/2021

Finanční zpravodaj číslo 10/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 11/2021

Finanční zpravodaj číslo 11/2021

 1. Oprava tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021) na str. 19 ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 12/2021

Finanční zpravodaj číslo 12/2021

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Celý obsah článku

Cenový věstník 3/2021

Cenový věstník 3/2021

 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 3/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice

Celý obsah článku

Cenový věstník 4/2021

Cenový věstník 4/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 1. dodatek

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 (BMR) a nařízení (EU) č. 648/2012 (EMIR), publikováno v Úředním věstníku EU

Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 (BMR) a nařízení (EU) č. 648/2012 (EMIR), publikováno v Úředním věstníku EU

Dne 12. 2. 2021 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 10. února 2021.

Celý obsah článku

Agendy

Agendy

Agenda - činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 22.2.2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22.3.2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 22.2.2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22.3.2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února

Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února

Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.

Celý obsah článku

MP/03/2021 – Poplatek z pobytu – Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče

MP/03/2021 – Poplatek z pobytu – Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče

Bude po novele zákona o místních poplatcích účinné od 1. 1. 2021 vybírán poplatek z pobytu od osob, které pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo si lázeňskou péči hradí sami?

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek

Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek

V průběhu roku 2020 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 145,9 mld. Kč a současně do evropského rozpočtu odvedla 60,2 mld. Kč. ČR tak za loňský rok získala o 85,7 mld. Kč více, než do rozpočtu EU zaplatila.

Související informace:

Celý obsah článku

Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard

Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard

V roce 2020 operace skupiny Evropské investiční banky, kterou tvoří Evropská investiční banka a Evropský investiční fond, podpořily investice v ČR ve výši 1,4 mld. EUR. Peníze směřovaly především na podporu podnikatelů, regionálního rozvoje, dopravy, energetiky a životního prostředí.

Celý obsah článku

Mezinárodní investiční banka publikuje výsledky za rok 2020

Mezinárodní investiční banka publikuje výsledky za rok 2020

Již druhý rok po sobě Mezinárodní investiční banka (MIB) jako první z mezinárodních finančních institucí publikuje auditovanou finanční závěrku za rok 2020.

Celý obsah článku

Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 (BMR) a nařízení (EU) č. 648/2012 (EMIR), publikováno v Úředním věstníku EU

Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 (BMR) a nařízení (EU) č. 648/2012 (EMIR), publikováno v Úředním věstníku EU

Dne 12. 2. 2021 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 10. února 2021.

Celý obsah článku

Dohody o podpoře a ochraně investic

Dohody o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána a související informace.

Celý obsah článku

Webinář s Mezinárodní finanční korporací

Webinář s Mezinárodní finanční korporací

Ve dnech 26. - 27. ledna 2021 se uskutečnil webinář k představení možností spolupráce s Mezinárodní finanční korporací (IFC), členem Skupiny Světové banky a největší mezinárodní rozvojovou institucí zaměřující se exkluzivně na podporu soukromého sektoru ve více než 100 zemích světa.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministryně Schillerová jednala se svými protějšky o ekonomickém oživení EU

Ecofin: Ministryně Schillerová jednala se svými protějšky o ekonomickém oživení EU

Na neformální videokonferenci Ecofin debatovala Alena Schillerová s dalšími ministry financí o ekonomickém restartu v Evropské unii.

Celý obsah článku

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. února 2021

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. února 2021

V úterý 16. února proběhlo videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradilo plánované prezenční zasedání Rady ECOFIN v Bruselu. Za Českou republiku vedla jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).

Celý obsah článku

Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA)

Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA)

Evropská komise aktualizovala plán projektů pro rozvojové země a rozšířila počet příjemců o vybrané rozvojové země. Projekty by měly být cirkulovány mezi členskými státy v roce 2021 a budou realizovány ve spolupráci s DG pro rozvojovou spolupráci (DG DEVCO).

Celý obsah článku

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2021. Projekty budou financovány v rámci sousedské politiky (ENP/ENI – European Neighbourhood Policy).

Celý obsah článku

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2021. Projekty budou financovány v rámci předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance).

Celý obsah článku

TAIEX

TAIEX

TAIEX je nástrojem Evropské komise, Generálního ředitelství pro rozšíření, a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA)

Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA)

Evropská komise aktualizovala plán projektů pro rozvojové země a rozšířila počet příjemců o vybrané rozvojové země. Projekty by měly být cirkulovány mezi členskými státy v roce 2021 a budou realizovány ve spolupráci s DG pro rozvojovou spolupráci (DG DEVCO).

Celý obsah článku

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2021. Projekty budou financovány v rámci sousedské politiky (ENP/ENI – European Neighbourhood Policy).

Celý obsah článku

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA)

Evropská komise zveřejnila plán projektů k cirkulaci mezi členskými státy v roce 2021. Projekty budou financovány v rámci předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance).

Celý obsah článku

TAIEX

TAIEX

TAIEX je nástrojem Evropské komise, Generálního ředitelství pro rozšíření, a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

Celý obsah článku

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Formuláře a Pokyny pro Programy 29821, 29822 - Programové financování a správa programů kapitoly VPS a OSFA.

Celý obsah článku

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Informace Ministerstva financí o projektu financovaném z fondů EHP 2014-2021 a Norska.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 1/2021

Finanční a ekonomické informace 1/2021

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.