Novinky

2014

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2014.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů – nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (tzv. reverse charge)

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.

Vydáno

Přehled základních změn podle novely zákona o DPH

Na svém mimořádném zasedání dne 22. prosince 2014 projednala Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vydáno

Státní pokladna bude nově umět i účetnictví

Ministerstvo financí udělalo další krok k rozvoji státní pokladny, díky kterému bude v budoucnu možné v reálném čase řídit a kontrolovat nakládání s veřejnými financemi.

Vydáno

Ministerstvo financí odmítá informace zveřejněné na serveru Kverulant.org

Ministerstvo financí se zaměřilo na systém CRAB v rámci prověrky hospodaření provedené ihned po nástupu Andreje Babiše, která identifikovala neefektivní využívání tohoto systému spuštěného na konci roku 2012 a provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Vydáno

Ministerstvo financí obdrželo hlášení o výbušnině

Ministerstvo financí dnes obdrželo anonymní oznámení, že v jeho hlavní budově je umístěna výbušnina. Na základě této informace bylo rozhodnuto o evakuaci zaměstnanců. Ministerstvo financí plně spolupracovalo s Policií ČR. V 15,10 byla akce ukončena s tím, že žádný výbušný nástražný systém nebyl nalezen.

Vydáno

Veřejné vysoké školy nebudou součástí konsolidační vyhlášky

Ministr financí Ing. Andrej Babiš a rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima se 3. října 2014 setkali a projednali vztah veřejných vysokých škol k připravované „Vyhlášce o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR“ (tzv. konsolidační vyhláška státu).

Vydáno

Ministerstvo financí podalo trestní oznámení ve věci společnosti PRISKO

Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti PRISKO, a.s. podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, kterým byla této společnosti, potažmo ČR, způsobena škoda převyšující 235 mil. Kč.

Aktualizováno

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob.

Vydáno

Ministerstvo financí chrání veřejné rozpočty: padni, komu padni

V některých médiích se v posledních týdnech objevily nepřesné informace o konfliktu mezi náměstky na ministerstvu financí. Ten mělo vyvolat trestní oznámení kvůli provozu IISSP (Integrovaného informačního systému Státní pokladny). Trestní oznámení na neznámého pachatele podal standardní cestou právní odbor ministerstva, nikoli jeho náměstek, jak některá média nesprávně uvádějí. Resort tak reagoval na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu č.12/09, podle níž ministerstvo neprovozovalo systém státní pokladny v souladu se zákonem.

Vydáno

Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky

Dnes odpoledne podepsala náměstkyně ministra financí paní Simona Hornochová a pan Steven Kashkett ve funkci Chargé d’Affaires dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování obecně známé jako "Dohoda FATCA“.

Vydáno

Ministerstvo financí nechce zavádět daň ze životního stylu

Deník Právo ve svém pondělním vydání tvrdí, že úředníci MF připravují návrh na zavedení takzvané „daně ze životního stylu“. MF žádnou takovou daň ale rozhodně neprosazuje a na středečním jednání vlády ji nebude navrhovat. Resort při prokazování původu majetku preferuje cestu zvláštního soudního řízení.

Vydáno

Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává novou makroekonomickou predikci. Reálný HDP vykázal v 1. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletní růst o 0,8 % (hrubá přidaná hodnota v mezičtvrtletním srovnání vzrostla dokonce o 1,1 %), což velmi výrazně předčilo odhad z dubnové makroekonomické predikce.

Vydáno

Rezignace ředitele GŘC

Generální ředitel GŘC brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný požádal ministra financí o propuštění ze služebního poměru k 31.8.2014.

Vydáno

Daňová „Kobra“ startuje

Členové „Kobry“ se budou zabývat identifikací, odhalováním a potíráním vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2014

K 30.4.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 408,2 mld. Kč, celkové výdaje 381,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,6 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 16,5 mld. Kč).

Aktualizováno

Vyjádření Ministerstva financí k pracovní verzi Konvergenčního programu

Ve středečním tisku byly zveřejněny informace o obsahu Konvergenčního programu, který zpracovává Ministerstvo financí. Považujeme za nutné upozornit na to, že informace pocházejí z pracovní verze Konvergenčního programu, která byla rozeslána do připomínkového řízení.

Vydáno

Ministerstvo financí bojuje proti nelegálnímu hazardu

V poslední době se množí snahy o obcházení zákona o loteriích. Pokud jsou však naplněny základní znaky charakterizující loterie a jiné podobné hry – vklad, náhoda a možnost výhry – jednoznačně dochází k nelegálnímu jednání.

Vydáno

Vývoj strategie účetnictví státu

První náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht a náměstkyně pro daně a cla Simona Hornochová plánují zahájit odbornou debatu nad dalším vývojem v oblasti účetnictví.

Vydáno

Více než 400 mil. Kč na povodňové škody

Ministr financí Andrej Babiš podepsal Dohodu o provádění Rozhodnutí komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování škod způsobených povodněmi v červnu 2013.

Vydáno

Vytvoření skupiny pro boj s daňovými úniky

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec se na dnešní schůzce dohodli na vytvoření pracovní skupiny pro boj s daňovými podvody v oblasti DPH a spotřebních daní.

Vydáno

Zastavení veřejné zakázky na vizuální styl a logo MF

Náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit Lukáš Wagenknecht v rámci nového systému schvalování výdajů Ministerstva financí rozhodl o pozastavení výběrového řízení na vytvoření vizuálního stylu a loga úřadu.

Vydáno

Výrazná úspora na provozu Státní pokladny

Ministerstvo financí dnes rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

Vydáno

Resorty spouštějí hloubkové audity

Ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy, spravedlnosti, obrany a životního prostředí spouštějí v těchto dnech hloubkové audity v rámci svých resortů.

Vydáno

Novým ředitelem FAÚ se stal Libor Kazda

Ministr financí Andrej Babiš dnes jmenoval ředitelem Finančního analytického útvaru MF Libora Kazdu. Cílem nového ředitele je další zefektivnění práce útvaru a zejména jeho spolupráce s dalšími státními orgány.

Vydáno

Stanovisko MF ke kontrolnímu závěru NKÚ - Vymáhání zahraničních pohledávek

MF jednoznačně respektuje závěry NKÚ. Ministr financí Andrej Babiš proto zadá hloubkovou analýzu fungování a procesů odboru, který má příslušnou agendu na starost. Ministr také chce znát celkovou částku, kterou se podařilo získat ze zahraničních pohledávek zpět do státního rozpočtu včetně potřebných detailů rozhodnutí o prominutí pohledávek.

Vydáno

Soud zamítl žalobu CASINA KARTÁČ

Obvodní soud pro Prahu 1 v celém rozsahu zamítl žalobu CASINA KARTÁČ Group, jejímž předmětem byla náhrada škody v částce 1.407.274.000,- Kč.

Vydáno

Změny na postech náměstků ministra financí

Ministr financí Andrej Babiš dnes do funkce náměstkyně jmenoval Simonu Hornochovou, která nahradila Ladislava Minčiče a bude mít na starost oblast daní a cel.

Vydáno

Tiskovým mluvčím MF Marek Zeman

Vedoucím tiskového oddělení a tiskovým mluvčím Ministerstva financí se od počátku února stává Marek Zeman.

Vydáno

Ministerstvo financí vydává lednovou makroekonomickou predikci

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zvýšil o 0,2 %, v meziročním srovnání však ještě klesal. Odhadujeme, že oživování ekonomické aktivity pokračovalo i v závěru loňského roku.