CZ EN

Zpravodaj MF - 12/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Celý obsah článku

Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020

Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020.

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2019

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2019

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Celý obsah článku

48. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022)

48. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2020 a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2020 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Celý obsah článku

Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Otázky - schvalování účetních závěrek

Otázky - schvalování účetních závěrek

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Celý obsah článku

Otázky – Pomocný analytický přehled

Otázky – Pomocný analytický přehled

Často kladené dotazy a odpovědi k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku

Kompletní technická specifikace – RVO

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. až 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. až 3. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 2019.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2019

K 30. listopadu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 351,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 390,1 mld. Kč a schodek hospodaření 38,6 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2019

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2019

Žádost o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2019.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně 3. čtením

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně 3. čtením

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Celý obsah článku

Vyhláška č. 344/2019 Sb.

Vyhláška č. 344/2019 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 343/2019 Sb.

Vyhláška č. 343/2019 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 4/2019

Zprávy MF - číslo 4/2019

Ze dne: 11. prosince 2019

 1. Dotaz ohledně evidence jízd a spotřebovaných pohonných hmot uvolněného starosty a zaměstnanců obce při užívání služebního motorového vozidla
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021
 3. Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 8/2019

Finanční zpravodaj číslo 8/2019

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 2. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 3. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
 5. Dodatek č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 6. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287 a dodatkem č. 4, č.j. 88521/19/7100-20118-012287

Celý obsah článku

Cenový věstník 16/2019

Cenový věstník 16/2019

 • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku

Cenový věstník 17/2019

Cenový věstník 17/2019

 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 24. dodatek
 2. Obecně závazná vyhláška č. 17/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Plán legislativních prací MF na rok 2020

Plán legislativních prací MF na rok 2020

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku

Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy členských států EU. Za tím účelem byly v rámci tohoto projektu přijaty některé další právní předpisy.

Celý obsah článku

Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Dne 11. prosince 2019 byla v Praze podepsána SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Koreou

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Koreou

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Začíná šesté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná šesté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Dnes začíná šesté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 23. 12. 2019 do 13. 3. 2020 nabízeny tři typy státních dluhopisů.

Celý obsah článku

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2020

Datum uveřejnění: 23. 12. 2019

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně 3. čtením

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně 3. čtením

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“.

Celý obsah článku

Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy členských států EU. Za tím účelem byly v rámci tohoto projektu přijaty některé další právní předpisy.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2019.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2019.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2020

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 20. 12. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 01. 2020

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020.

 • Datum uveřejnění: 20. 12. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 01. 2020

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Parlament schválil daňový balíček na rok 2020

Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Parlament schválil daňový balíček na rok 2020

Poslanecká sněmovna dnes schválila daňový balíček na rok 2020. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší s účinností od 1. ledna 2020 vyšší zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Celý obsah článku

Účtenkovka: Poctiví soutěžící nejsou v nevýhodě, podvodníky netolerujeme

Účtenkovka: Poctiví soutěžící nejsou v nevýhodě, podvodníky netolerujeme

Ministerstvo financí ve spolupráci s dodavatelem Účtenkovky důsledně analyzuje veškeré pokusy o podvodné jednání, kterým se malá část soutěžících snaží získat větší šanci na výhru.

Celý obsah článku

Upozornění na možnost vyřazení účtenek ze slosování

Upozornění na možnost vyřazení účtenek ze slosování

Účtenkovka je soutěž, která se těší vaší velké oblibě. Je vás již 1 milion, kteří jste se do ní zapojili a dohromady zaregistrovali více než 400 milionů účtenek. Vyslyšeli jsme vaše volání a od 1. prosince omezili počet účtenek zaregistrovaných jedním hráčem na 500 měsíčně.

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním a správním poplatkům:

 • SP/08/2019 - Vyměření správního poplatku zaplaceného v nesprávné výši
 • MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí
 • MP/08/2019 - Vybírání místního poplatku z pobytu v případě pobytů delších než 60 dnů
 • MP/09/2019 - Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při pobytu v dětské léčebně poplatkem z pobytu

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Rada ECOFIN k energetickému zdanění či praní špinavých peněz

Rada ECOFIN k energetickému zdanění či praní špinavých peněz

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením finského předsednictví proběhlo ve čtvrtek 5. prosince 2019 v Bruselu. Českou delegaci vedla náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková.

Celý obsah článku

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 5. prosince 2019

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 5. prosince 2019

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením finského předsednictví proběhlo ve čtvrtek 5. prosince v Bruselu. Delegaci ČR vedla náměstkyně sekce pro mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 11/2019

Finanční a ekonomické informace 11/2019

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.