Novinky

2008

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2008.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Ministr financí podepsal smlouvu na Státní pokladnu

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal smlouvu se společností IBM Česká republika na vybudování informačně ekonomického systému Státní pokladny. Společnost IBM zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkou 2,149 mld. korun.

Vydáno

Vypsána veřejná zakázka na komplexní odstranění starých ekologických zátěží

V pondělí 15. prosince bylo na Centrální adrese  zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na komplexní odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Zájemci se mohou hlásit do 9. února 2009. Výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích.

 • Doplňující informace - Ekologické závazky státu - Řešení velkého dluhu  - České republiky
  (Prezentace z tiskové konference MF, konané dne 17. prosince 2008)

Vydáno

Rozhodnutí ve věci provozování hry Internetová kursová sázka

Ministerstvo financí ve správním řízení povolilo pěti subjektům provozování hry Internetová kursová sázka. Tato hra je založená na sázce, uzavírané prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup předem neomezenému okruhu osob v síti Internet jen osobami registrovanými provozovatelem za podmínek stanovených ve schváleném herním plánu. Provozovatel umožní účast ve hře pouze osobám, u nichž při registraci dle platného průkazu totožnosti ověří jejich totožnost a skutečnost, že se jedná o osoby starší 18 let.

Vydáno

Tiskové prohlášení ministra financí

Ve včerejší zprávě ČTK byla zveřejněna dezinformace, že vláda na svém zasedání zamítla návrh Ministerstva financí na to, aby se příští rok nestanovoval termín přijetí eura. Vláda nic takového zamítnout nemohla, protože Ministerstvo financí nic takového nenavrhovalo.

Projednáván byl společný analytický materiál Ministerstva financí a České národní banky, který ministr financí a guvernér ČNB pravidelně každoročně předkládají vládě, a který se zabývá reálnou konvergencí České republiky k eurozóně a plněním maastrichtských kritérií.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci za účasti prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksy a dalších představitelů MF ČR, která se bude konat ve středu 17. 12. 2008 ve 13:30.

Tématem tiskové konference je projekt odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před  privatizací.

 • Datum: 17. 12. 2008
 • Zahájení: 13:30 hod (dostavte se, prosím, nejpozději 15 minut před zahájením)
 • Místo: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Ministerstvo financí vybralo poradce a navrhuje další postup privatizace ČSA

Ministerstvo financí ČR podepsalo mandátní smlouvu s konsorciem Deloitte Advisory / CMS Cameron McKenna o poskytování poradenství při privatizaci Českých aerolinií.

Ve veřejné zakázce na výběr poradce podali nabídku 2 účastníci. Vítěze vybralo MF ČR již v srpnu, nicméně druhý v pořadí, konsorcium McKinsey & Company / JUDr. Toman, podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejprve námitky a poté i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS. Tím se celý proces prodloužil o cca dva měsíce. ÚOHS v listopadu správní řízení zahájené na návrh druhého uchazeče zastavil.

Poradce již navrhl strukturu, podmínky a časový průběh výběrového řízení, identifikoval možné překážky prodeje akcií ČSA a navrhl způsob jejich řešení.

Vydáno

MF předložilo věcný záměr nového zákona o daních z příjmů

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh věcného záměru nového zákona o daních z příjmů včetně analýzy výjimek a osvobození, které jsou navrhovány ke zrušení. Současně celý materiál včetně připomínek z vnějšího připomínkového řízení zveřejňuje na svých webových stránkách.

Vydáno

Zvýšení podpory exportu a podnikání

Ministr financí Miroslav Kalousek a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman dnes na tiskové konferenci představili konkrétní opatření na zvýšení podpory exportu českých podniků. Mezi tato opatření prevence a eliminace rizik ze světové krize patří :

 • podpora kapitálu České exportní banky (ČEB), posílení pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP, které jsou vlastněny státem,
 • na podporu malého a středního podnikání, na program poskytování záruk za provozní úvěry navrhujeme zajistit prostředky cca 1,1 mld. Kč, 
 • v letošním roce ještě dojde k posílení rozpočtu PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) minimálně o 300 mil. Kč, což umožní zvýšit dostupnost investičních úvěrů pro MSP v zemědělství,
 • dalším krokem je připravovaná změna zákona č.58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Tato opatření by měla pomoci zmírnit zpomalení tempa růstu exportně orientované české ekonomiky a přeorientovat vývoz na perspektivní trhy.

Vydáno

Upozornění na návrh evropské směrnice o elektronických penězích

V říjnu 2008 přijala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností. Nyní se bude návrh projednávat na zasedáních pracovní skupiny Rady. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí upozorňuje na text, který Evropská komise publikovala a který bude výchozím materiálem pro další jednání na úrovni Rady.

Ministerstvo financí tímto vyzývá zainteresované subjekty, aby se vyjádřily k textu návrhu směrnice . Komentáře budou následně vzaty v potaz při formulaci pozice České republiky v rámci legislativního procesu v Evropské unii. Komentáře lze zasílat na emailovou adresu: adriana.traganova@mfcr.cz, a to nejpozději do 23. prosince 2008.

 • Text návrhu směrnice

Vydáno

Úprava emisního kalendáře SPP na prosinec 2008

Ministerstvo financí dnes aktualizovalo emisní kalendář státních pokladničních poukázek na prosinec 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních pokladničních poukázkách.

Aukce SPP s tříměsíční  splatností  plánovaná na 11.12.2008 se ruší. K tomu datu bude uspořádána aukce SPP s šestiměsíční platností, která byla původně plánována na 18.12.2008, podle níže uvedeného emisního kalendáře.

 • Úprava emisního kalendáře státních pokladničních poukázek na listopad - prosinec 2008
  Aktualizováno ke dni: 4. prosince 2008

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. listopadu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 947,0 mld. Kč, celkové výdaje 953,5 mld. Kč a schodek hospodaření 6,5 mld. Kč (v listopadu 2007 vykázán přebytek 12,8 mld. Kč).

Vydáno

Prezentace závěrečné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu

Dnešním dnem skončila návštěva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 13. - 24. listopadu 2008. Jedná se o každoroční povinnou misi podle článku IV. Stanov MMF.

Tato mise se uskutečňuje v každém z členských států MMF. Zabývá se vývojem v oblasti fiskální, monetární, vývojem finančního sektoru a strukturálními změnami. Na závěr mise tým MMF zpracoval stručnou zprávu "Concluding Statement“, která byla dnes prezentována na tiskové konferenci:

 • Zpráva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) - "Concluding Statement“ 
  (anglická verze)

Vydáno

Vítěz výběrového řízení na akcie společnosti Strojimport, a.s.

 • Výběrová komise dne 20.11.2008 otevřela obálky s nabídkami na koupi 99,22% akcií společnosti STROJIMPORT, a.s. Jediným kritériem 2. kola veřejného výběrového řízení  byla nabídnutá výše kupní ceny.
 • Nejvyšší nabídku – 121 402 210,- Kč – předložila společnost TOSHULIN, a.s., kterou komise doporučí Vládě ČR ke schválení vítězem veřejného výběrového řízení. Další nabídky podaly společnosti TOS Varnsdorf, a.s., Vítkovice, a.s. a ALTA, a.s. Privatizačním poradcem byla společnost PPP Centrum, a.s.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Avízo: podpis česko – syrské investiční dohody

V pátek 21. 11. 2008 dojde k podpisu investiční dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou. Za českou stranu dohodu podepíše ministr financí Miroslav Kalousek, za syrskou stranu místopředseda vlády pro ekonomické záležitosti Syrské arabské republiky Abdulláh Dardarí.

 • Datum: 21. 11. 2008
 • Čas: 12:00 hod
 • Místo: restaurace U Vladaře, Maltézské náměstí 10, Praha 1

Vydáno

Avízo - Konference: Deset let eura - inspirace pro Českou republiku

Dne 25. listopadu 2008 od 9:00 se uskuteční pod záštitou ministra financí Miroslava Kalouska odborná mezinárodní konference „Deset let eura – inspirace pro Českou republiku“. Konferenci pořádá Ministerstvo financí ČR spolu s vydavatelstvím Economia a. s.

Ministr financí Miroslav Kalousek vystoupí s úvodním slovem, konference se dále zúčastní například národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek, eurokomisař Vladimír Špidla, člen bankovní rady ČNB Vladimír Tomšík, viceguvernér slovinské centrální banky Andrej Rant, ředitel vídeňského ekonomického ústavu Michael Landesmann, generální ředitel UniCredit Bank Jiří Kunert, člen představenstva Škoda Auto Holger Kintscher a další.

V den konání konference bude možno sledovat online přenos na www.mfcr.cz.

 • Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni Prague, Vinohradská 157a, Praha 3
 • Zahájení: 9:00 (registrace od 8:30)
 • Program konference

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci k závěrečné zprávě z mise Mezinárodního měnového fondu

24. listopadu 2008 Ministerstvo financí pořádá tiskovou konferenci, která bude první veřejnou prezentací závěrečné zprávy z návštěvy mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která v ČR probíhá ve dnech 13. – 24. listopadu 2008.

Jedná se o každoroční povinnou  misi podle článku IV. Stanov MMF, která se uskutečňuje ve všech členských zemích. Cílem mise je nezávislé hodnocení země zvenčí.

Kromě zástupců MMF a Ministerstva financí se tiskové konference zúčastní také představitelé České národní banky. Ministerstvo financí bude zastupovat náměstek ministra Tomáš Zídek. Účast přislíbil guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Za MMF se kromě expertů z mise zúčastní výkonný ředitel Willy Kiekens.

 • Datum: 24. 11. 2007
 • Zahájení: 16:30 hod
 • Místo: MF ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 422
 • Bude zajištěno tlumočení z českého do anglického jazyka a naopak.

Vydáno

Návrh daňového řádu ve vládě

Na svém zítřejším zasedání bude vláda projednávat návrh daňového řádu, jenž je naplněním prvního pilíře Daňové reformy 2010, kterou Ministerstvo financí jako celek představilo v dubnu tohoto roku. Reforma má tři pilíře, prvním je změna zdaňování příjmů a majetku, druhým pilířem je právě předkládaná změna daňového procesu, třetím pak institucionální změna spočívající ve vytvoření jednoho výběrního místa pro daně, cla a pojistné.

 • Výčet očekávaných přínosů spojených s přijetím daňového řádu
  (Příloha - k návrhu daňového řádu)

Vydáno

Druhé kolo privatizace společnosti Technoexport

Výběrové řízení na prodej 98,85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, které jsou ve vlastnictví Ministerstva financí ČR, postupuje do další fáze.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 880,5 mld. Kč, celkové výdaje 869,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,9 mld. Kč (v říjnu 2007 vykázán přebytek 27,2 mld. Kč).

Vydáno

Nové metodické standardy v oblasti implementace PPP v České republice

Ministerstvo financí České republiky představilo výsledky úspěšně dokončeného projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie. Projektový tým ministerstva financí připravil ve spolupráci se společnostmi Ernst & Young, s.r.o., a Facility, s.r.o., soubor nových metodik doporučeného postupu při přípravě projektů formou PPP. Zmíněné subjekty také k uvedenému tématu zajistily školení pro zaměstnance ministerstva financí, odvětvových ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a dále pro orgány krajů a obcí, jež jsou současnými či potenciálními zadavateli projektů PPP.

Vydáno

Úprava emisního kalendáře na listopad - prosinec 2008

Ministerstvo financí provedlo úpravu struktury emisního kalendáře  státních dluhopisů v období od listopadu do prosince 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech.

Emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s fixním úrokem v tomto období nebudou vydávány, emitována bude emise s pohyblivým úrokem a státní pokladniční poukázky podle následujícího emisního kalendáře:

 • Úprava emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na listopad - prosinec 2008
 • Úprava emisního kalendáře státních pokladničních poukázek na listopad - prosinec 2008

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci - říjen 2008

Velký rozptyl možného budoucího vývoje vnějších vlivů výrazně zvyšuje míru nejistoty nejnovější Makroekonomické predikce. Přestože je koncipována jako realistická a konzervativní se snahou o vyvážení možných kladných i záporných odchylek ekonomického vývoje, není za současného stavu znalostí možné odhadnout ani hloubku problémů globální ekonomiky ani délku trvání, rozsah a následné dopady krizové situace na českou ekonomiku.

 • Makroekonomická predikce - říjen 2008

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR - říjen 2008

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

 • Fiskální výhled České republiky - říjen 2008

Vydáno

Deklarace o elektronické fakturaci

Ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček dnes podepsali „Deklaraci o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR“ se zástupci společností z oblasti informačních a výpočetních technologií (ICT), zejména členů Sdružení pro informační společnost.

Vydáno

Zrušení aukce státního dluhopisu České republiky

 • Ministerstvo financí ruší aukci státního dluhopisu České republiky,
  2008 - 2011, 4,10 % , kód ISIN  CZ0001002158.
 • Aukce byla podle emisního kalendáře plánována na 15. října 2008.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci dne 16. října 2008 od 14:15

Ministerstvo financí zve zástupce médií na tiskovou konferenci, pořádanou se Sdružením pro informační společnost (SPIS), která se koná ve čtvrtek 16.10.2008 od 14:15 hodin (je nutno se dostavit nejpozději 15 minut před zahájením). Místo: budova Ministerstva financí ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B.

 • Konference se bude účastnit ministr financí Miroslav Kalousek, náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, prezident SPIS Jiří Polák a zástupci členských firem SPIS i jiných firem působících v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tisková konference se koná při příležitosti podpisu Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR.

Vydáno

Miroslav Kalousek vyhlášen ministrem financí roku

Ministr financí Miroslav Kalousek byl dnes vyhlášen ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik. Ocenění mu udělil prestižní mezinárodní časopis Emerging Markets při příležitosti zasedání ministrů financí a guvernérů národních bank členských států Světové banky a Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.

Časopis Emerging Markets   řadí do oblasti rozvíjejících se evropských ekonomik 31 států včetně Turecka a asijských států bývalého SSSR. „Jsem touto cenou nesmírně potěšen. Představuje však ocenění nejen pro mě, ale pro celou vládu. Je to signál, že v zahraničí vnímají české reformy pozitivně, a že v nich máme pokračovat a prohlubovat je,“ uvedl ministr Kalousek.

Vydáno

Novela zákona o cenách

MF ČR předkládá vládě novelu zákona o cenách, která obsahuje nezbytné úpravy reagující na potřeby souladu s komunitárním právem. Novela ukládá cestovním kancelářím povinnost informovat klienty o celkové souhrnné ceně zájezdu včetně všech jednotlivých cen služeb, z nichž se zájezd skládá.

Vydáno

Miroslav Kalousek bude vyhlášen ministrem financí roku

Prestižní mezinárodní časopis Emerging Markets v pátek 10. října 2008 vyhlásí Miroslava Kalouska ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik. Cena bude předána při příležitosti zasedání ministrů financí a guvernérů národních bank členských států Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Časopis Emerging Markets každý rok vyhodnocuje vývoj veřejných financí v zemích rozvíjejících se evropských ekonomik a v rozvojových zemích Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Hodnotí též prosazování reforem vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti veřejných rozpočtů. Ceny se udělují na základě hlasování analytiků, bankéřů, zástupců finančních institucí a jiných expertů. Miroslav Kalousek obdrží cenu zejména za prosazování prorůstových daňových změn a zlepšování stavu veřejných financí České republiky.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. září 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 794,5 mld. Kč, celkové výdaje 784,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,5 mld. Kč (v září 2007 vykázán přebytek 36,3 mld. Kč).

Vydáno

Vítěz výběrového řízení na Státní pokladnu vybrán

Výběrová komise jmenovaná Vládou ČR dnes vybrala vítěze veřejného výběrového řízení na Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). Komise posuzovala nabídku společnosti IBM Česká republika s.r.o. a jednomyslně rozhodla, že tato nabídka splňuje veškeré požadavky Ministerstva financí a zákona o zadávání veřejných zakázek a doporučila ministrovi financí uzavřít se společností IBM smlouvu. Společnost IBM nabídla cenu 2,149 miliardy Kč.

Vydáno

Stížnost ČSOB na Ministerstvo financí neuspěla u Evropské komise

Česká republika dosáhla zastavení řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství vedeného ze strany Evropské komise ve věci zadávacího řízení na uzavření smlouvy o správě finančních prostředků určených na protipovodňová opatření.

Ministerstvu financí se podařilo úspěšně objasnit Evropské komisi okolnosti týkající se průběhu výše uvedeného zadávacího řízení. Na základě podaného vysvětlení Evropská komise dne 18. září rozhodla o zastavení tohoto řízení.

Vydáno

Zahájení II. fáze veřejné diskuse k přípravě herního zákona

K dnešnímu dni Ministerstvo financí zahajuje druhou fázi veřejné diskuse k přípravě nového herního zákona. Tato iniciativa navazuje na diskusi vedenou společností Ernst & Young, která byla ukončena ke dni 31. 8. 2008.

Nyní již Ministerstvo financí zveřejnilo předpokládaný návrh struktury nového zákona a v podobě variantních řešení předkládá dosavadní výsledky veřejné diskuse k dalším komentářům. Veřejnost má možnost vyjádřit se k materiálu do pátku 3. října 2008. Jednotlivá variantní řešení byla rozpracována pouze k těm oblastem připravovaného herního zákona, které se jeví jako ne zcela vyjasněné a vyžadující další diskusi.

Vydáno

Změna emisního kalendáře na září – prosinec 2008

Ministerstvo financí provede změnu struktury  objemu emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, které budou vydány  v období od 17.09.2008  do konce prosince 2008.

Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech. V této souvislosti  Ministerstvo financí  ruší aukci  patnáctiletého státního dluhopisu  ČR, 4,70 %, 22,  plánovanou na 17.09.2008 a vydá nový dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou  27.10.2008. Dále budou vydány tranše již otevřených fixně úročených emisí se  splatnostmi 3, 5 a 10 let.)

 • Změna emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů 17.09. - 31.12.2008

Vydáno

Tisková zpráva MFČR před jednáním Neformální Rady ECOFIN v Nice 12.-13. září 2008

Ve dnech 12.-13. září 2008 proběhne v Nice neformální setkání ministrů financí a hospodářství EU pořádané francouzským předsednictvím. Delegaci ČR povede ministr financí Miroslav Kalousek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma. Ministři a guvernéři centrálních bank budou diskutovat zejména o aktuální hospodářské situaci a otázkách finančních trhů.

Vydáno

Ministr Kalousek navštíví elektrárnu v Temelíně

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek navštíví v pondělí 15. září od 9:00 jadernou elektrárnu Temelín. Tisková konference, na které vystoupí ministr Kalousek společně s vicehejtmanem Jihočeského kraje Vladimírem Pavelkou, se bude konat v 11:30 v Pressklubu jihočeských novinářů, ul. Karla IV. č. 8 v Českých Budějovicích.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

Podání nabídek na Integrovaný informační systém Státní pokladny

Ministerstvo financí vyhlásilo 15. července 2008 výběrové řízení na dva subsystémy Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) – Rozpočtový informační systém a Centrální účetní systém. Zadávací dokumentaci si od Ministerstva financí vyžádalo celkem 41 zájemců, zároveň byla volně ke stažení na internetových stránkách MF. Dnes v 10.00 hodin vypršela lhůta pro podání nabídek.

Vydáno

Nový cenový výměr pro „mléko do škol“

Ministerstvo financí ČR sděluje, že s účinností od dnešního dne vstupují v platnost nové maximální ceny tzv. „školního mléka“ pro školní rok 2008/2009. Vyhodnocení a odsouhlasení všech podkladů pro stanovení cen včetně zveřejnění  v cenovém věstníku ministerstva proběhlo v nejkratší možné době ve snaze minimalizovat prodlevu, způsobenou nařízením vlády č. 319/2008 Sb. , které ovlivnilo konečnou cenu pro spotřebitele.

Vydáno

Skončila 1. fáze veřejné diskuze k problematice her a loterií

Společnost Ernst & Young k 1. září oficiálně dokončila projekt veřejné diskuze k problematice her a loterií. Její výsledky má nyní k dispozici Ministerstvo financí ČR, které jediné je také kompetentní poskytovat k dalšímu vývoji projektu informace. Stránky projektu http://www.hernizakon.cz/ nadále fungují a jsou ve správě ministerstva. „Na webových stránkách projektu jsme zveřejnili závěrečnou zprávu společnosti Ernst & Young. Postupně zde také budou k dispozici informace o dalším průběhu přípravy herního zákona,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. srpnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 691,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,3 mld. Kč (v srpnu 2007 vykázán přebytek 22,2 mld. Kč).


Vydáno

Světová banka podporuje integraci správy veřejných příjmů

Světová banka byla jako respektovaná organizace s mezinárodními zkušenostmi v oblasti institucionálních reforem požádána o spolupráci při přípravě integrace správy veřejných příjmů. Ministerstvo financí totiž v současné době připravuje komplexní reformu daňového systému (viz http://www.dane2010.cz/), která má za cíl tento systém zjednodušit a přinést úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i veřejný sektor. Jedním z pilířů reformy jsou právě institucionální změny, které spočívají v integraci daňové a celní správy a výběru odvodů na veřejné pojištění (zdravotní,  nemocenské, důchodové atd.) do jednoho integrovaného orgánu státní správy. Cílovým stavem by měl být tedy jeden správce pro registraci, výběr, kontrolu a vymáhání těchto plateb, které by bylo možné platit jednou platbou na jednotný účet státu, bez ohledu na konečný počet odvodů a kdo je odvádí. Analýza Světové banky je zveřejněna.

Vydáno

Náměstek ministra financí Milan Šimáček požádal o uvolnění z funkce, byla jmenována nová náměstkyně

K dnešnímu dni končí ve funkci náměstka ministra financí Ing. Milan Šimáček, který byl zodpovědný za problematiku v oblasti finančního trhu. Novou náměstkyní byla jmenována Mgr. Klára Hájková, která byla na Ministerstvu financí doposud odpovědná za legislativu finančního trhu v oblasti bankovnictví a platebního styku.

Jejím primárním úkolem v budoucím roce je úspěšná realizace českého předsednictví v Radě EU, kdy se očekává projednání a dokončení legislativního procesu několika klíčových právních předpisů. Jedná se především o revizi stávající právní úpravy úvěrových institucí a institucí kolektivního investování a novou regulaci ratingových agentur. Dále bude její prioritou včasná transpozice směrnice o platebních službách a dokončení druhé etapy penzijní reformy.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. červenci 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 627,8 mld. Kč, celkové výdaje 618,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,3 mld. Kč (v červenci 2007 vykázán přebytek 19,7 mld. Kč).

Vydáno

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na prodej akcií společnosti TECHNOEXPORT

Ministerstvo financí dnes v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 602  ze dne 21. května 2008 vyhlásilo veřejné výběrové řízení na prodej 98,85% majetkové účasti státu ve společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Organizací veřejného výběrového řízení byla pověřena společnost Erste Corporate Finance, a.s.

Vydáno

Výběr poradce pro privatizaci Letiště Praha a.s.

Ministerstvo financí dnes vyhlašuje veřejnou zakázku na výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu (100%) ve společnosti Letiště Praha, a.s. Jedná tak v návaznosti na usnesení vlády č. 666 ze dne 2. 6. 2008  o postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci – červenec 2008

V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude i přes rizika plynoucí z vnějšího prostředí nadále pokračovat. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,6 %. Bude tažen převážně růstem investiční aktivity. Spotřeba domácností se oproti roku 2007 zpomalí v důsledku vyšších spotřebitelských cen. Vliv výsledků zahraničního obchodu bude nepatrně silnější než v minulém roce vlivem příznivé bilance služeb. V roce 2009  by se měl růst HDP zvýšit na cca 4,8 %, což je nepatrně pod tempem růstu potenciálního produktu. I nadále bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Vydáno

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za 1. pololetí nejvyšší od roku 2004

V průběhu prvního pololetí 2008 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 44,4 mld. Kč (tj. cca 1,7 mld. €) a odvedla do něj 18,2 mld. Kč (cca 720,8 mil. €). Čistá pozice ČR za první pololetí 2008 je tedy výrazně pozitivní, ČR získala o 26,2 mld. Kč více (cca 1 mld. €), než do evropského rozpočtu odvedla. Toto číslo znamená nejlepší výsledek za 1. pololetí od roku 2004.

Vydáno

Tiskové prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska

V letech 1993 - 1997 jsem byl náměstkem ministra obrany mimo jiné odpovědným i za program L-159. Rozhodně a kategoricky popírám, že bych já nebo kdokoli z mých podřízených v té době jednal s panem Jiřím Čunkem o projektu kanónu Plamen či jakékoli zbrojní zakázce pro Zbrojovku Vsetín.

Bývalý ředitel Zbrojovky Vsetín Karel Dančák buď lže nebo byl obelhán anebo firma Kroll účelově a neprofesionálně fabuluje. Vyloučena není ani kombinace výše uvedených variant. Jediné, co je vyloučeno, je možnost, že by pan Jiří Čunek mohl v té době jakkoli ovlivnit zakázku na 20mm kanón pro L-159, popřípadě získat jakékoli exkluzivní či citlivé informace o tomto projektu.

Proti panu Karlu Dančákovi a firmě Kroll zvážím právní kroky.

Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

Vydáno

Vyhlášení výběrového řízení na Státní pokladnu

Ministerstvo financí dnes vyhlásilo veřejné výběrové řízení na dva subsystémy Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) – Rozpočtový informační systém a Centrální účetní systém. Ve výběrovém řízení budou hodnotícími kritérii cena (60%) a flexibilita informačního systému (40%). Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je stanovena na 9. září 2008. Podrobné údaje o výběrovém řízení jsou zveřejněny v Informačním systému o veřejných zakázkách  pod evidenčním číslem VZ 60019993.

 • Více informací o Státní pokladně

Mgr. Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Premiér zhodnotil působení ministra financí Miroslava Kalouska

Premiér Mirek Topolánek dnes v rámci své cesty po resortech navštívil ministerstvo financí. Po pracovním setkání s ministrem Kalouskem zhodnotili na tiskové konferenci fungování ministerstva od vzniku současné vlády. Premiér ocenil práci ministerstva především v následujících oblastech:

 • Rozpočtová politika, Daňová politika, Arbitráže, Privatizace, Financování obcí, Účetnictví státu, Důchodová reforma, Staré ekologické zátěže, Proexportní politika

Vydáno

Podpis memoranda o porozumění mezi ČR a společností ArcelorMittal

Po několika měsících jednání byla úspěšně dokončena iniciativa předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka a prezidenta společnosti ArcelorMittal Lakshmi Mittala vyřešit vzájemné spory mimosoudní dohodou. V noci z 9. na 10. července podepsali ministr financí Miroslav Kalousek a viceprezident společnosti Sudhir Maheshwari společné Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 8. července 2008 v Bruselu

Dne 8. července 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání Rady ECOFIN proběhne poprvé pod vedením francouzské ministryně financí Christine Lagardové, která bude Radě ECOFIN předsedat ve druhém pololetí roku 2008. Tradičním prvním bodem jednání je proto představení pracovního programu Rady ECOFIN včetně předběžných agend jednání pro nadcházejících šest měsíců. Program Francie má pro Českou republiku zvláštní význam, neboť Francie tvoří společně s ČR, která bude Radě EU předsedat v první polovině roku 2009 a Švédskem, které v druhém pololetí příštího roku Českou republiku vystřídá, tzv. Trio předsednictví, které stvrdilo svou úzkou spolupráci vypracováním společného 18měsíčního programu.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. červnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 536,6 mld. Kč, celkové výdaje 542,2 mld. Kč a schodek hospodaření 5,65 mld. Kč (v červnu 2007 vykázán přebytek 1,3 mld. Kč).

Vydáno

Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti finanční stability

Dne 1.6.2008 nabylo účinnosti Memorandum o porozumění týkající se přeshraniční finanční stability. Signatáři tohoto Memoranda jsou centrální banky, orgány dohledu nad finančním trhem a ministerstva financí členských států EU. Cílem je posílení spolupráce mezi výše jmenovanými institucemi při případném řízení a řešení přeshraničních finančních krizí. Memorandum není právně závazné a nemění odpovědnost jednotlivých národních institucí.

Vydáno

Návštěva české delegace v Baškortostánu

„Česká republika - váš partner“ je téma výstavy, která se v tomto týdnu koná v Ufě, hlavním městě Republiky Baškortostán (Ruská federace). Této akce se účastní více než šedesát českých firem, které jsou již na baškirském trhu zastoupeny, nebo na něj hodlají proniknout. S cílem podpořit české podnikatelské subjekty v Baškortostánu se zahájení výstavy zúčastnila česká oficiální delegace vedená prvním náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou.

Vydáno

Zveřejnění ekonomické části Dohody o narovnání mezi Českou republikou a společností Nomura z roku 2006

Dne 12. 6. 2008 byla na tiskové konferenci zveřejněna ekonomická část Dohody o narovnání mezi Českou republikou a společností Nomura z roku 2006, kde byl současně představen kompenzační vzorec.

 • Kapitola o ekonomické kompenzaci Dohody o narovnání mezi Českou republikou a Investiční bankou Nomura
 • Vzorec pro výpočet odškodnění společnosti Saluka

Vydáno

Pozvánka

Ve čtvrtek 12.6. Ministerstvo financí za účasti Radka Šnábla, ředitele mezinárodně právního odboru,  zveřejní ekonomickou část Dohody o narovnání mezi Českou republikou a společností Nomura z roku 2006, současně s představením kompenzačního vzorce.

Datum: 12.6. 2008
Místo: Ministerstvo financí, Janovského 2, Praha 7 (budova bývalé ČKA)
Čas zahájení: 10:00

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Návštěva delegace japonské Federace ekonomických organizací

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes přijal delegaci nejvyšších představitelů japonské Federace ekonomických organizací Keidanren. Jejími členy jsou největší japonské firmy a ekonomické organizace. Základnu federace dnes tvoří 1343 firem, 130 průmyslových asociací a 47 regionálních ekonomických organizací.

Tématem jednání byla mimo jiné Dohoda o ekonomickém partnerství, možnost uzavření investiční dohody, nebo volba nového ředitele Světové celní organizace (WCO). „Japonsko je druhou největší ekonomikou světa, proto je důležité posílení obchodních styků mezi Japonskem a ČR a  další rozvoj  hospodářské a obchodní spolupráce,“  uvedl ministr Kalousek.

Vydáno

Česká republika vydala úspěšnou emisi desetiletých Eurobondů v objemu 2 miliardy euro

3. června 2008 vydala Česká republika úspěšnou emisi desetiletých Eurobondů v objemu 2 miliardy euro, která ponese úrok ve výši 5%. Česká republika má kreditní rating A1 s pozitivním výhledem od agentury Moody’s, A se stabilním výhledem od agentury Standard & Poor’s a A+ se stabilním výhledem od agentury Fitch.

Tato transakce představuje první vládní benchmarkovou emisi na Eurobondovém trhu ze zemí střední a východní Evropy (mimo Eurozónu) od května 2007 a současně jednu z největších takových emisí vůbec. Jde o první zahraniční benchmarkovou emisi Eurobondů České republiky od roku 2005.

Vydáno

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Překvapivě dobrý výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2007 naznačuje, že by veřejné finance mohly v následujících letech dosahovat znatelně nižších deficitů, než činily fiskální cíle stanovené v loňském roce (-3,0 % HDP v roce 2008, -2,6 % v roce 2009 a -2,3 % HDP v roce 2010). Očekáváme, že saldo sektoru vládních institucí se bude v letech 2008 až 2010 pohybovat na zhruba stálé úrovni okolo -1,5 % HDP v mezinárodní metodice ESA 95.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 3. června 2008 v Lucemburku

Dne 3. června 2008 proběhne v Lucemburku zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Jednání Rady ECOFIN bude předcházet výroční zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky, která je rovněž tvořena ministry financí členských států EU. Rada guvernérů zhodnotí činnost EIB v uplynulém roce.

Vydáno

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek jednal se svým hongkongským protějškem

Oboustranný zájem České republiky a Hongkongu na posílení spolupráce mezi oběma státy potvrdilo dnešní setkání ministra financí ČR Miroslava Kalouska s jeho hongkongským protějškem Johnem Tsangem. Návštěva ministra Tsanga se uskutečňuje v souvislosti s  otevřením nové regionální kanceláře HKETO (Hong Kong Economic and Trade Office) v Berlíně s působností pro region střední Evropy, včetně ČR.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2007

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji na finančním trhu za rok 2007 (dále jen „Roční zpráva“). Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku, které se odehrály v jednotlivých segmentech finančního trhu, a naznačuje rovněž některé budoucí trendy, které lze z aktuálního vývoje vyvozovat. Roční zpráva svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem roční zprávy je srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

Vydáno

Vývoj stavebního spoření a penzijního připojištění k 31.3.2008

Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o vývoji ukazatelů stavebního spoření a penzijního připojištění k 31. březnu 2008.
 • Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - k 31.3.2008
 • Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31.3.2008

Vydáno

Nový ředitel odboru MF - Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

K dnešnímu dni, 21. 5. 2008, byl řízením odboru Ministerstva financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi pověřen Ing. Ondřej Vltavský.

 • Ing. Ondřej Vltavský doposud působil na oddělení státního dozoru na Finančním úřadě pro Prahu 1, kde měl na starosti právě oblast sázkových her a loterií. Jedná se o odborníka, který se již téměř 20 let zabývá touto problematikou.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007.

„Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007“, která byla v květnu 2008 předložena členům vlády ČR, obsahuje informace o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v roce 2007. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2007.

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, schválených usnesením vlády č. 832/2006   ze dne 3. července 2006. Následně byla přijata i interní směrnice Ministerstva financí, která mj. obsahuje pravidla pro zabezpečení vyšší efektivnosti, transparentnosti a kontroly.

Vydáno

Vyhlášení veřejné zakázky na výběr poradce pro privatizaci ČSA

Ministerstvo financí dnes vyhlašuje veřejnou zakázku na výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu (91,51%) ve společnosti České aerolinie a.s. Jedná tak v návaznosti na usnesení vlády č. 360 ze dne 2. 4. 2008 o dalším postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

O zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zájemci mohou požádat do 25. 6. 2008. Zájemci mohou předkládat své nabídky do 7. 7. 2008. MF v optimálním případě předpokládá, že vítězný poradce bude vybrán v srpnu t. r. Nabídky, které splní kvalifikační kritéria, budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (váha 60%) a podle návrhu koncepce realizace privatizace (váha 40%).

Tato zpráva má pouze informativní charakter.
Závazné znění oznámení o veřejné zakázce je zveřejněno na centrální adrese: http://www.isvzus.cz/  .

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MFČR

Vydáno

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek podepíše v Sýrii významné dokumenty

Ve dnech 18. až 20. května se uskuteční pracovní návštěva ministra financí Miroslava Kalouska v Syrské arabské republice, na niž ho pozval jeho syrský protějšek Muhammad Husajn. Nejvýznamnějším bodem programu je podpis dodatku k dohodě o dořešení syrského dluhu vůči České republice a Slovenské republice. Vypořádáním syrského dluhu budou definitivně uzavřeny pohledávky ČR a SR vůči Sýrii, což příznivě ovlivní budoucí obchodní a ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi, jejichž spolupráce má nejen mnohaleté tradice, ale i dobré perspektivy v řadě nových oborů.

Dalším bodem programu je podpis Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. V neposlední řadě ministr Kalousek hodlá využít návštěvu k podpoře českého exportu do Sýrie.

Vydáno

Tisková zpráva MF před zasedáním Rady ECOFIN v Bruselu 14. května 2008

Dne 14. května 2008 proběhne v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN). Delegaci ČR povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se na jednání budou věnovat mj. tématům kvality veřejných financí a finanční pomoci pro západní Balkán, určí další směr prací na posilování finanční stability v EU a boje proti daňovým podvodům a vytyčí strategické cíle pro budoucnost celní unie. Na jednání bude též poprvé představen návrh rozpočtu EU na příští rok. Před samotným zasedáním proběhne dialog s kandidátskými zeměmi, na němž ministři financí EU se svými protějšky z Chorvatska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Turecka společně zhodnotí pokrok těchto zemí v hospodářských reformách na cestě k členství v EU.

Vydáno

Tisková zpráva – Možnost prominutí dluhu z titulu neuhrazené zemědělské daně

Ministr financí Miroslav Kalousek se formou veřejného dopisu obrací na občany ve věci dosud zapsaného zástavního práva v katastru nemovitostí. Jedná se o neuhrazený dluh vůči ČR - Ministerstvu financí z titulu nezaplacené daně zemědělské, vzniklé před rokem 1989 na základě diskriminačních zákonů č. 49/1948 Sb. a č. 77/1952 Sb., o dani zemědělské, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí tento dluh aktivně nevymáhá, ačkoliv je příčinou zástavního práva v katastru nemovitostí. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím.

Vydáno

Začíná veřejná diskuze k problematice her a loterií

Projekt odstartoval 1. května spuštěním internetových stránek http://www.hernizakon.cz/ , které budou až do poloviny července sloužit jako hlavní prostředek pro laickou i odbornou diskuzi. Přístup na webové stránky a do diskuze má prostřednictvím internetu každý. Diskuzi řídí společnost Ernst & Young na základě zadání Ministerstva financí ČR.

Kromě široké veřejnosti projekt předpokládá zapojení odborníků, profesních sdružení i provozovatelů sázkových her a loterií samotných. Ti budou mít možnost zapojit se do pracovní skupiny a přímo se podílet na zpracování návrhu možných řešení. Ernst & Young bude průběžné výstupy pravidelně zveřejňovat na http://www.hernizakon.cz/ . Diskuze na stránkách bude otevřena do poloviny července, všechny příspěvky budou poté využity při přípravě variantních řešení, která budou sloužit jako podklad pro ministerstvo financí při přípravě věcného návrhu zákona. Ministerstvo následně návrh zákona předloží vládě, předpokládá se, že do konce tohoto roku.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. dubnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 348,6 mld. Kč, celkové výdaje 376,7 mld. Kč a schodek hospodaření 28,1 mld. Kč (v dubnu 2007 vykázán schodek 17,0 mld. Kč).

Vydáno

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem, a to v rámci projektu zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů. Veřejnost se tak může k tomuto materiálu vyjádřit a vznést k němu připomínky. Ministerstvo financí tyto připomínky vyhodnotí a využije je při finálních úpravách věcného záměru, a dále při přípravě paragrafového znění zákona o dohledu nad finančním trhem.

„Tento zákon by měl usnadnit výkon dohledu České národní banky nad finančním trhem a odstranit duplicitní úpravu v jednotlivých zákonech, které v současné době regulují dohled nad finančním trhem. Předkládaný materiál si klade za cíl formulovat představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy,“ shrnuje náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček.

Vydáno

Nová doména www.dane2010.cz k reformě daňového systému

Dnes byl zahájen provoz nové domény http://www.dane2010.cz/, která bude sloužit veřejné diskusi o reformě daňového systému. Její teze předložil ministr financí Miroslav Kalousek 3. dubna tohoto roku. „Naším cílem je zapojit veřejnost do tvorby stabilního daňového systému, který přinese úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i daňovou správu,“ uvedl ministr.

Veřejnost může zasílat své náměty a připomínky na e-mailovou adresu dane2010@mfcr.cz do konce června. Ministerstvo je použije při přípravě věcného záměru nových zákonů, které má předložit do vlády do konce roku 2008. Na nových webových stránkách je možno nalézt nejen kompletní materiál k diskusi, ale také vyjádření ministerstva k některým nepřesnostem, které o reformě zazněly v médiích.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Spolupráce mezi Českou republikou a Republikou Baškortostán trvale roste

Česká republika je na prvním místě mezi zahraničně obchodními partnery Baškortostánu a v loňském roce dosáhla rekordní úrovně více než jedné miliardy USD. Uvedl to vicepremiér této republiky Ruské federace, ministr průmyslu, investiční a inovační politiky Jurij Pustovgarov. Baškirský přestavitel se dnes v Praze zúčastnil zasedání pracovní skupiny pro spolupráci mezi ČR a Republikou Baškortostán.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Makroekonomickou predikci ČR - duben 2008

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci (duben 2008).

V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude i přes rizika plynoucí z vnějšího prostředí nadále pokračovat. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,9 %. Bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, růst spotřeby domácností se oproti roku 2007 zpomalí vlivem vyšší inflace.

Vydáno

Odhad MF ČR: Vládní deficit za rok 2008 o 1,4 p. b. HDP nižší

Česká republika zastoupená Českým statistickým úřadem a Ministerstvem financí odeslala k 1. 4. 2008 Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2004 - 2008. Tímto krokem byla splněna jedna z povinností vyplývajících z Paktu stability a růstu. ČSÚ zpracoval data za roky 2004 - 2007, Ministerstvo financí předložilo predikci pro rok 2008.

Vydáno

Tisková zpráva - EMTN program

 • Ministr financí Miroslav Kalousek pověřil Barclays Capital a Deutsche Bank přípravou nového rámcového programu pro emise zahraničních dluhopisů (EMTN program). Emise dluhopisů bude zajištěná tak, aby její realizace neměla vliv na posílení kurzu koruny.

Vydáno

Návrh řešení ekologických závazků státu

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh řešení ekologických závazků, který dnes rozesílá do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě předloží návrh vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod. Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku.

 • Prezentace - Ekologické závazky státu
 • Stručná charakteristika projektu - Projekt odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 • Stručný přehled výstupů multikriteriální analýzy

Vydáno

Podpis smlouvy v rámci přípravy nového herního zákona

Ministerstvo financí dnes podepsalo smlouvu se společností Ernst & Young na řízení veřejné diskuse k hlavním tématům nového herního zákona, který by měl nahradit současný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Obě strany se dohodly na projektu, který umožní zmapovat a porovnat různé přístupy k řešení sporných oblastí sázkových her a loterií. Dialog bude přitom veden na úrovni laické i odborné veřejnosti. Ministerstvo financí bude po dobu trvání projektu jedním z účastníků diskusí.

Vydáno

Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Vláda na svém pravidelném zasedání schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Tento materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. 

 • Související informace: Schválena Zpráva o plnění Národního plánu

Zdroj: 9.4.2008, Zavedení eura

Vydáno

Dohoda Vlády ČR s Českou národní bankou

Vláda ČR a Česká národní banka se dnes dohodly na souboru opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu ČR.

 • Předkládací zpráva pro jednání vlády
 • Společná dohoda vlády ČR a ČNB
 • Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci za účasti prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksy a dalších představitelů MF ČR, která se bude konat ve čtvrtek 10. dubna 2008 ve 13:00 hodin.

Tématem tiskové konference je návrh řešení ekologických závazků státu.

 • Datum: 10. dubna 2008
 • Čas zahájení: 13:00 (dostavte se, prosím, nejpozději 15 minut před zahájením)
 • Místo: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č.116/B

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR

Vydáno

Tisková zpráva – nový poradce ministra

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes jmenoval známého právníka JUDr. PhDr. Oldřicha Choděru svým poradcem pro problematiku legislativní rady vlády a složitých právních případů, kterými se musí Ministerstvo financí ČR zabývat. „Nepochybuji, že zkušenosti a znalosti pana doktora Choděry významně přispějí k práci Ministerstva financí v dané oblasti,“ uvedl ministr Kalousek. 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Vydáno

Tisková zpráva MFČR před jednáním Neformální Rady ECOFIN v Lublani 4.-5. dubna 2008

Ve dnech 4.-5. dubna 2008 proběhne v Lublani neformální zasedání ministrů financí a hospodářství EU pořádané slovinským předsednictvím. Delegaci ČR povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma.

 • Ministři a guvernéři centrálních bank se na jednání budou věnovat jak otázkám Západního Balkánu, tak i tématům finančních trhů, veřejných financí a rovněž projednají přípravu nadcházejícího jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu.

Vydáno

Příprava reformy daňového systému ČR

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi. „Primárním cílem této fáze reformy je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení,“ uvedl ministr Kalousek. Cíle by mělo být dosaženo významným zjednodušením stávajícího systému.

 • Reforma daňového systému byla předložena k veřejné diskusi, která potrvá do konce června 2008. Návrh reformy bude pak upraven dle došlých připomínek. „Bude se jednat o první skutečně komplexní reformu daňového systému České republiky od roku 1993,“ uvedl náměstek ministra financí pro daně a cla Peter Chrenko.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci pořádanou Ministerstvem financí ČR, která se bude konat ve čtvrtek 3. 4. 2008 ve 14:30. Konference se zúčastní ministr financí Miroslav Kalousek a jeho náměstci Ivan Fuksa, Peter Chrenko a Tomáš Zídek.

Tématem tiskové konference je příprava nového zákona o daních z příjmů.

Čas zahájení: 14:30
Místo: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1, místnost č.116/B
(dostavte se, prosím, nejpozději 15 minut před zahájením)

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. březnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 270,1 mld. Kč, celkové výdaje 283,5 mld. Kč a schodek hospodaření 13,4 mld. Kč (v březnu 2007 vykázán přebytek 11,3 mld. Kč).

Vydáno

Tisková zpráva – nový náměstek ministra financí

Dnes nastoupil na pozici náměstka ministra financí Ing. Jiří Kubínek. Nahradil tak doc. Jiřího Volfa, který odstoupil k 7.3.2008. Jiří Kubínek bude mít v čele sekce „Kancelář ministerstva“ na starosti všechny záležitosti spojené s vnitřním chodem úřadu.

Vydáno

Tisková zpráva - arbitrážní nález ve věci rozhodčího řízení mezi ČR a společností ArcelorMittal

Ministerstvo financí ČR dnes obdrželo arbitrážní nález ve věci rozhodčího řízení mezi ČR a společností ArcelorMittal vedeného u ICC (International Chamber of Commerce) v Paříži, ve kterém společnost požadovala po ČR zaplacení 5,79 mld. Kč. Veškeré nároky ArcelorMittal byly odmítnuty a navíc bude ČR uhrazena plná výše nákladů na právní zastoupení (cca 500.000 EUR).

Vydáno

Tisková zpráva k přípravě nového herního zákona

Ministerstvo financí vybralo ve výběrovém řízení společnost Ernst & Young na koordinaci veřejných diskusí, které budou předcházet vzniku nového herního zákona. Ten by měl nahradit současný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Jedná se o první významný krok v rámci příprav věcného záměru zákona, který má být vládě předložen do konce tohoto roku.

Vydáno

Tisková zpráva k jednání se Světovou bankou

V České republice je v těchto dnech na oficiální návštěvě vrcholná představitelka Světové banky pro region střední Evropy a Pobaltí paní Orsalia Kalantzopoulos. Cílem její návštěvy je diskutovat se zástupci České republiky, jakožto akcionářem Světové banky, oblasti vzájemné spolupráce pro nejbližší období.

 • V Praze se uskutečnilo jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, kde byl ze strany Světové banky vyjádřen zájem spolupracovat zejména na reformě veřejných financí (především v oblasti daňové správy). Světová banka vysoce ocenila kroky dosud podniknuté v této věci a vyzvala k dalšímu reformnímu úsilí, které je ochotna podpořit technickou asistencí.

 

Vydáno

Daň z příjmů za rok 2007: termín pro podání daňového přiznání se blíží

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března 2008 a neučiní tak, se vystavují možným sankcím ze strany finančního úřadu. Daňové přiznání podané po tomto termínu totiž může znamenat nejen zvýšení vyměřené daně až o 10 %, ale v případě pozdní úhrady daňové povinnosti je nutné počítat i s úroky za prodlení. Sankcím lze však předejít tím, že daňoví poplatníci využijí některé z možností nabízených českou daňovou správou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007.

 • Bližší informace o možnosti elektronického podání daňových přiznání, seznamů vybraných obcí či rozšířených úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz/ .

Související informace:

 • Informace k podávání daňového přiznání
  (tisková zpráva MF ze dne 7.3.2008)

Vydáno

Informace k podávání daňového přiznání

Poslední březnový týden, tedy od  25. do 28. března, budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00 hodin. Finanční úřady v sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 29. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin. V den termínu pro podání daňového přiznání, tj. v pondělí 31. března,  budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny do 18.00 hodin.

 • Informační letáky
 • Daň z příjmů za rok 2007: termín pro podání daňového přiznání se blíží
  (tisková zpráva MF ze dne 17.3.2008)

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2008

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 29. únoru 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 168,1 mld. Kč, celkové výdaje 173,1 mld. Kč a schodek hospodaření 5,0 mld. Kč (v únoru 2007 vykázán schodek 6,7 mld. Kč).

Vydáno

Spuštění internetových stránek www.zavedenieura.cz

Pro zlepšení informovanosti české veřejnosti a v souladu s  Národním plánem zavedení eura v České republice byly dnes spuštěny nové internetové stránky www.zavedenieura.cz . Za obsahovou náplň stránek odpovídá Organizační výbor Národní koordinační skupiny; stránky mají převážně informační a vzdělávací charakter.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci k představení oficiální internetové stránky o euru

Ve čtvrtek 28. února 2008 ve 13:00 hodin se bude konat tisková konference za účasti národního koordinátora zavedení eura doc. Oldřicha Dědka. Na konferenci bude představena nová internetová stránka, která má za cíl oslovit svým obsahem širokou i odbornou veřejnost. Tato stránka nabídne základní faktické informace o euru a eurozóně, jakož i představení procesu zavedení eura v České republice se všemi důležitými aspekty (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění připrav, aj.).

 • Datum: 28.2.2008
 • Zahájení: 13:00
 • Místo: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1 - velká zasedací místnost (č. 116/B)

Ing. Vilma Dingová,
Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal Dohodu o narovnání mezi MF a panem Petrem Kratochvílem

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal Dohodu o narovnání mezi Ministerstvem financí a panem Petrem Kratochvílem. Petr Kratochvíl žaloval na základě dohody o ochraně investic mezi ČR a USA o náhradu škody z titulu poškození své investice do divadla Ta Fantastika. Podpisem této Dohody došlo k úplnému narovnání sporu a Petr Kratochvíl se zároveň vzdal i  jakýchkoliv dalších nároků plynoucích ze své investice. Dohoda o narovnání neobsahuje žádnou ekonomickou kompenzaci, kterou by Ministerstvo financí  na základě uzavřeného smíru platilo Petru Kratochvílovi.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Zdanění daňových nerezidentů ČR

Ministerstvo financí České republiky přijalo opatření za účelem odstranění tvrdosti na základě zmocnění v zákoně o daních z příjmů. Tímto opatřením se u daňových nerezidentů (zahraničních zaměstnanců) v případě poskytnutí slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona (tzv. základní sleva na poplatníka) upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti  v průběhu roku – tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši,  jako u českých daňových rezidentů. V žádném případě se nemění výše roční  daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců). Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců  za zdaňovací období 2008  bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů. Opatření je možné aplikovat od okamžiku zveřejnění – Tj. ode dne 7.2.2008.

 • Opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti
  podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Vydáno

Zrušení zadávacího řízení – Státní pokladna

Ministr financí Miroslav Kalousek se dnes v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodl zrušit zadávací řízení na jednu z částí budovaného „Integrovaného systému Státní pokladny“, tj. na „Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny“.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2008

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 98,8 mld. Kč, celkové výdaje 89,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,7 mld. Kč (v lednu 2007 vykázán přebytek 5,0 mld. Kč).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Makroekonomickou predikci ČR - leden 2008

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci (leden 2008).

V predikci očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem na nižší úrovni. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007.

Vydáno

Zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.

Vydáno

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v roce 2007

V loňském roce obdržela České republika z rozpočtu EU opět více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy z rozpočtu EU a odvody do něj, tedy tzv. čistá pozice ČR za rok 2007 dosáhla 17 mld. Kč a je nejen výrazně lepší než v předchozím roce (kdy dosáhla 6,7 mld. Kč), ale dokonce nejlepší od vstupu ČR do EU. Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací.

Vydáno

Ministerstvo financí v arbitráži porazilo společnost Petrcíle.

Ministerstvo financí po vleklém a náročném sporu dnes obdrželo Rozhodčí nález, který zamítl nárok společnosti Petrcíle ve výši 5 791 957 249, 65 Kč s úrokem z prodlení od 1. 1. 2002 (k dnešnímu dni cca. 7 mld. Kč).

Rozhodčí nález je konečný a závazný.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí

Vydáno

Zveřejnění studie vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky

Na ministerstvu financí se dne 21. ledna 2008 konala tisková konference k závěrům Studie o vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky. Studie byla vypracována týmem ekonomů Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D.

Tisková konference proběhla za účasti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který při té příležitosti vyjádřil přesvědčení, že „vypracovaná studie vnese do probíhající veřejné debaty o zavedení eura v České republice srozumitelné argumenty podložené konkrétními údaji a propočty“.

Vydáno

Prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska

Ministr financí Miroslav Kalousek dementuje prohlášení náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera ohledně prodeje akcií ČEZu, které zveřejnila agentura Thomson Financial.

Jedná se nepochybně o nedorozumění, neboť prodejem akcií ČEZu je pověřeno Ministerstvo financí a náměstek ministra průmyslu a obchodu nemá v tomto procesu sebemenší pravomoci.

Prohlašuji, že žádné rozhodnutí o pozastavení prodeje akcií ČEZu nebylo učiněno a nemám ani v úmyslu takové rozhodnutí učinit. Rovněž je dosud platnou skutečností, že vláda uložila ministru financí prodat 7% akcií ČEZu a toto rozhodnutí nebylo změněno.

Miroslav Kalousek
ministr financí

Vydáno

Vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů

Na svém dnešním zasedání vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů. Změny jsou prováděny v důsledku transpozice některých směrnic Evropských společenství v oblasti finančního trhu, zejména směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID“) a příslušné prováděcí směrnice. Transpozice těchto předpisů přináší pro fungování kapitálového trhu v České republice nejzásadnější změny za posledních deset let. „Cílem Ministerstva financí bylo zlepšit podmínky na našem finančním trhu a zároveň příliš nezatížit účastníky trhu,“ říká náměstek ministra financí Milan Šimáček. Schválení parlamentem a účinnost této novely se předpokládá do poloviny letošního roku.

Vydáno

ČR vyčerpala všechny prostředky ze strukturálních fondů pro rok 2005

Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi dne 27. prosince 2007 poslední žádost o zaslání prostředků strukturálních fondů. Tímto Česká republika u všech programů splnila tzv. pravidlo N+2, což znamená, že vyčerpala všechny prostředky, které jí byly přiděleny pro rok 2005 a nedojde tedy k žádnému snížení objemu alokovaných prostředků pro Českou republiku.

Rok 2008 je posledním rokem, ve kterém může Česká republika čerpat finanční pomoc v rámci programovacího období 2004 - 2006. V souvislosti s tím musí příjemci pomoci do 31.12.2008 vyčerpat cca 647,3 mil. EUR. Během letošního roku tedy musí být vyčerpána ještě více než třetina celkového objemu prostředků. Aby Česká republika využila veškeré přidělené prostředky strukturálních fondů, bude muset udržet rostoucí trend čerpání, který byl nastartován v loňském roce.

Vydáno

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou byla podepsána dne 20. prosince 2007

Dne 20.12.2007 byla v Bernu podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“. Za Českou republiku podepsala „Rámcovou dohodu“ náměstkyně ministra zahraničních věcí, Helena Bambasová, za švýcarskou stranu prezidentka Švýcarské konfederace, Micheline Calmy-Rey a členka Spolkové rady, Doris Leuthard.

„Rámcová dohoda“, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů projektů/programů a jejich následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF (tj. v současnosti cca 1,75 mld. Kč).

Vydáno

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1025,9 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1092,3 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 66,4 mld. Kč, což je proti výsledku minulého roku výsledek lepší o 30,9 mld. Kč.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci

 • Ve čtvrtek 3.1.2008 od 13:30 se bude konat tisková konference (velká zasedací místnost Ministerstva financí, Letenská 15) za účasti ministra financí Miroslava Kalouska a náměstka Eduarda Janoty.
 • Téma: výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR