Novinky

2011

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2011.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Provozování loterií a sázkových her v době státního smutku

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně zakazuje v den státního smutku provozování sázkových her typu bingo, kursových sázek a sázkových her provozovaných za pomocí mechanických zařízení v kasinech, resp. všech sázkových her uvedených v § 4c loterního zákona. Loterní zákon naproti tomu v den státního smutku neomezuje provozování sázkových her  typu výherních hracích přístrojů a výslovně neupravuje ani provoz interaktivních videoloterních terminálů povolených do provozoven typu herny nebo kasina v souladu s § 50 odst. 3 loterního zákona.

Ministerstvo financí doporučuje provozovatelům, aby zvážili ve dnech státního smutku 21., 22. a 23. prosince 2011  provozování loterií a jiných podobných her, na něž se zákaz vyplývající z dikce loterního zákona nevztahuje, tak, aby mohl být zajištěn důstojný průběh státního smutku.

Vydáno

Zrušení Střediska cenných papírů k 31.12.2011 - právním nástupcem rušeného Střediska cenných papírů je Ministerstvo financí

Středisko cenných papírů, příspěvková organizace Ministerstva financí ČR, jež na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu k 2. červenci 2010 převedlo veškerou svou činnost týkající se vedení evidencí zaknihovaných cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (dále jen „centrální depozitář“), bude rozhodnutím ministra financí k 31. prosinci 2011 zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku.

Veškerá práva a povinnosti Střediska cenných papírů přecházejí na základě zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dnem 1. ledna 2012 na Ministerstvo financí ČR jakožto zřizovatele zaniklé příspěvkové organizace.

Vydáno

ČNB a MF doporučily termín přijetí eura zatím nestanovovat

Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí doporučily prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2012 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto společné doporučení, které vychází z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, přijala vláda na svém zasedání 14.  prosince 2011.

Vydáno

Úspora více než 20 mld. Kč na úrocích ze státního dluhu

Na dnešní tiskové konferenci představil ministr financí Miroslav Kalousek Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2012. Současně zhodnotil vývoj v roce 2011: „Oproti rozpočtované částce se nám podaří ušetřit více než 20 mld. Kč na čistých úrokových výdajích ze státního dluhu. To vypovídá o solidním postavení, které má Česká republika na finančních trzích. Investoři pozitivně vnímají snahu vlády snižovat deficity veřejných rozpočtů a účtují si relativně nízkou rizikovou přirážku, což kontrastuje s jinými vyspělými evropskými státy.“

 

Vydáno

Česká republika a Uzbecká republika podepsaly protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  předsedou Státního daňového výboru Uzbekistánu, panem Botirem Rachmatovičem Parpievem, Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

Vydáno

Avízo: Představení Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012 - tisková konference MF dne 12. prosince 2011

V pondělí 12. prosince 2011 se bude konat tisková konference za účasti ministra financí Miroslava Kalouska, kde bude představena Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012, včetně plánovaného střednědobého programu emisí spořicích státních dluhopisů. Bude také zhodnocen vývoj nákladů na obsluhu státního dluhu v roce 2011 a úspěšné působení České republiky na finančním trhu v roli důvěryhodného emitenta.

 • Místo: Budova Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B
 • Čas: pondělí 12. prosince. 2010, 13:30
 • Kontakt: 257 043 123, jakub.haas@mfcr.cz
 • Je nutno se dostavit v 13:15, vstup pouze na novinářský průkaz.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Vydáno

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Republikou San Marino

Česká republika, zastoupená 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem, a Republika San Marino, zastoupená státní tajemnicí zahraničních a politických věcí, dopravy a spojů Antonellou Mularoni, podepsaly dne 25. listopadu 2011 v Praze Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech.

Jedná se o podpis již šesté z řady dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a přípravu vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta republiky.

Vydáno

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 30. listopadu 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Na posledním řádně plánovaném setkání Rady ECOFIN v tomto roce se ministři budou zabývat následujícími tématy.  Setkání ministrů začne pravidelnou diskusí o aktuální hospodářské situaci a vývoji na finančních trzích, zejména ve vybraných zemích eurozóny. Očekává se výměna názorů k situaci na trzích s dluhopisy. Ministři se též vrátí k úkolu rozpracovat politickou dohodu z říjnového summitu hlav států a vlád k opatřením na stabilizaci bankovního sektoru.  Ministři budou také informováni o závěrech z jednání summitu zemí G20, který proběhl ve dnech 3. - 4. listopadu 2011. Na summitu se jednalo zejména o otázkách obnovení ekonomického růstu a vypořádání se s makroekonomickými nerovnováhami na globální úrovni, o pokroku v implementaci reforem finančních trhů, o zlepšení odolnosti mezinárodního měnového systému, podpoře mezinárodního obchodu či o klimatických a energetických výzvách současnosti.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje svůj rozpočet v podrobnějším členění a „rozklikávací“ formě

Ministerstvo financí zveřejňuje rozpočet své kapitoly v dosud nejpodrobnějším členění. To respektuje druhové třídění rozpočtové skladby až na jednotlivé položky. Dále se člení dle jednotlivých organizačních složek (např. Generální finanční ředitelství) a používá uživatelsky příjemnější „rozklikávací“ formu. Rozpočet kapitoly bude aktualizován každé čtvrtletí a dále se počítá se zveřejněním finálního plnění rozpočtu ve stejné struktuře a formě.

„Jedná se o další krok pro zvýšení transparentnosti veřejných financí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Úřadům nic nebrání zveřejnit svůj rozpočet v tomto členění, navíc s tím nebudou mít žádné dodatečné náklady.“

Související informace:

 • Rozpočet kapitoly 312 (Ministerstva financí)

Vydáno

Fiskální cíl bude v roce 2011 splněn s velkou rezervou

Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný Fiskální výhled ČR. Odhad deficitu celého vládního sektoru na rok 2011 je 142 mld. Kč, v poměrovém vyjádření 3,7 % HDP. Ve srovnání s odhadem v dubnové Notifikaci vládního dluhu a deficitu je odhad po zohlednění nových skutečností lepší přibližně o 12 mld. Kč. Oproti předcházejícímu roku by tak mělo dojít ke zlepšení deficitu vládního sektoru o 1,1 procentního bodu. Odhady jsou tradičně uvedeny v akruální metodice, která je odlišná od hotovostní metodiky, jež se používá pro státní rozpočet.

„Plán vlády, který původně počítal s deficitem 4,6 % HDP, bude v tomto roce splněn s velkou rezervou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Důležitá je také likvidace strukturálního deficitu, tedy schodku očištěného o vliv hospodářského cyklu a jednorázové operace. Ten se nám podaří snížit o 1,2 procentního bodu,“ dodal ministr financí.

Související dokument:

 • Fiskální výhled České republiky - listopad 2011

Vydáno

MF uvolnilo miliardu korun na pojištění exportu a tvorbu pracovních míst

V souladu se zákonem o státním rozpočtu na rok 2011 uvolnilo Ministerstvo financí dotaci do pojistných fondů státní pojišťovny EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost) ve výši 1 mld. Kč. „Vládní úspory jsou promyšlené a omezené prostředky posíláme tam, kde ekonomice dlouhodobě pomáhají a zvýší konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Zvláště v době dluhové krize v eurozóně by měl stát vytvářet příznivé podmínky pro to, aby si české podniky hledaly partnery v perspektivních zemích Asie, Latinské Ameriky i jinde. Podpora pojištění exportu je jednou z možných cest,“ dodal ministr financí.

Vydáno

Obce budou zkráceny na příjmech ve prospěch loterijních společností

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na konferenci Svazu měst a obcí České republiky informoval o budoucím výtěžku z loterijní daně a poplatku z hracích automatů. „Byl jsem přesvědčen, že Vám dnes sdělím pozitivní zprávu, že od 1.1.2012 bude výnos z odvodu z hazardu pro obce téměř 6 miliard korun. Poslanecká sněmovna však rozhodla, že o tento výnos se musíte podělit s loterijními společnostmi, které ho budou dle svého uvážení posílat na tzv. dobročinné účely. Poslanci jsou zjevně přesvědčeni, že loterijní společnosti mají větší cit pro dobro než obecní zastupitelstva. Pro tuto změnu hlasovali poslanci všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně s výjimkou TOP 09. Zkrátka se dá říci, že včera byly příjmy všech obcí zkráceny o 3 miliardy Kč ve prospěch loterijních společností. Nikoliv Ministerstvem financí, nikoliv vládou, ale konkrétními poslanci konkrétních politických stran – ODS, ČSSD, VV a KSČM,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Související informace

 • Prezentace ministra financí Miroslava Kalouska na konferenci Svazu měst a obcí ČR dne 10. listopadu 2011 - Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí - ke stažení ve formátu PDF
 • Videoblog: Miroslav Kalousek: Komentář ke zkrácení příjmů obcí ve prospěch loterijních společností

Vydáno

Záznam z mezinárodní konference o investiční arbitráži v katalogu multimédií MF

Do katalogu multimédií na internetových stránkách Ministerstva financí a do Youtube kanálu Ministerstva byla umístěna videoprezentace z mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ S poznatky odborníků a právníků pracujících pro Ministerstvo financí i závěry renomovaných akademiků, kteří na této dosud největší akademické akci na téma arbitráží  pořádané v ČR vystoupili, se tak mohou komplexně seznámit i zájemci z řad nejširší veřejnosti, kteří se z kapacitních důvodů nemohli akce přímo zúčastnit.

Přehrajte si, prosím záznam:

 • Záznam z mezinárodní konference "Investor proti státu: BIT v současné praxi"
  (v anglickém jazyce)

Vydáno

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 8. listopadu 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři financí navážou na výsledky mimořádných zasedání Evropské rady a eurozóny, která proběhla ve dnech 23. a 26. října 2011. Hlavní náplní jednání hlav států a vlád zemí EU bylo hledání adekvátní reakce na současné problémy evropské ekonomiky a eurozóny. Premiéři dosáhli politické dohody ohledně dalšího postupu vůči Řecku (tj. na novém programu pomoci EU/MMF Řecku a na snížení závazků Řecka vůči soukromým investorům celkově o 50 %) a na zavedení povinnosti bank navýšit do června 2012 svůj kapitál tak, aby splnily kritérium 9 % nejkvalitnějšího kapitálu (core tier 1), a to i po započtení ztrát z držby dluhopisů některých členských států. Země EU se také shodly na obecném postupu pro rekapitalizaci evropských bank - k jejímu provedení má být využit v první řadě soukromý kapitál, v případě nemožnosti tohoto řešení poskytuje zdroje daný členský stát, a teprve tehdy, nedisponuje-li tento stát potřebnými prostředky, je možné požádat o půjčku u EFSF. V tomto kontextu se země eurozóny také dohodly na výrazném posílení nástroje ESFS za využití pákového efektu až na 1 bilion EUR.

Vydáno

Dohoda mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali dne 27.10.2011 text dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Kajmanskými ostrovy (zkráceně TIEA z anglického Tax Information Exchange Agreement). „Jedná se o významný nástroj v boji proti daňovým únikům s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Proto je v zájmu České republiky uzavřít co nejvíce podobných dohod.“

Vydáno

Ministerstvo financí odmítlo zavázky z dluhopisů města Karlovy Vary

Ministerstvo financí dopisem náměstka Jana Gregora zde dne 27. října zásadně odmítlo požadavky občana Spojených statů amerických Edwarda Davise Fagana na proplacení dluhopisů města Karlovy Vary vydaných v roce 1924. Závazky z dluhopisů jsou totiž promlčeny již několik desítek let.

Vydáno

Předběžné statistiky ke spořicím státním dluhopisům – 1. část

V pilotní emisi spořicích státních dluhopisů byly uhrazeny objednávky ve výši 20,4 mld. Kč. Největší zájem byl o jednoletý diskontovaný dluhopis, kterého se prodalo 9,5 mld. Kč (46 %). Dalších téměř 9 mld. Kč zájemci směrovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu, zbylých 1,9 mld. Kč bylo použito na nákup pětiletého kuponového dluhopisu.

Vydáno

Stanovisko ministra financí Miroslava Kalouska – trestní oznámení ve věci Ostroj Opava

Dnes jsem byl opětovně účelově osočen a mediálně kriminalizován ze strany Věcí veřejných, tentokrát ve věci pohledávek státu za společností Ostroj Opava.

Je zdokumentovaným faktem, že k nevratným právním krokům došlo v roce 2001, kdy jsem byl řadový opoziční poslanec a v ČR vládl kartel opoziční smlouvy. Jsem kdykoli připraven příslušné dokumenty předat orgánům činným v trestním řízení.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Monitoring hospodaření obcí za rok 2010

MF provedlo pravidelný monitoring hospodaření obcí za rok 2010. V rámci snahy o větší transparentnost veřejných rozpočtů nově zveřejňuje nejzadluženější obce, u kterých existuje největší riziko platební neschopnosti. Nejvyšší procentní podíl obcí s rizikovým hospodařením vykazuje Zlínský kraj, kde takto hospodaří každá pátá obec. Nejnižší podíl na rizikovém hospodaření má Jihočeský kraj, kde rizikově hospodaří téměř každá dvacátá. Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření bylo nově zařazeno 51 obcí.

Dokument ke stažení

 • Předkládací zpráva k Monitoringu hospodaření obcí 2011

Vydáno

Ministerstvo financí využívá moderní formy komunikace

Aktuální trendy v oblasti komunikace sleduje i Ministerstvo financí, které již používá a dále připravuje nové formy komunikace s médii i veřejností. „Počínaje dnešním dnem využíváme server Youtube.com pro zveřejňování záznamů z tiskových konferencí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Dále funguje blog a profil ministra financí na sociální síti Facebook a čerstvě také stránky k projektu Spořicí státní dluhopisy, kde můžete získávat aktuální informace a stát se „fanouškem“ projektu,“ dodal ministr.

Vydáno

Tisková zpráva ministra financí Miroslava Kalouska - k aktuální politické situaci

V rámci strategie „každý den útok“ dnes Věci veřejné vystoupily na tiskové konferenci k agendě Ministerstva financí. Rozhodně odmítám, že bych svým přístupem ohrožoval stabilitu koalice. Dovolím si tvrdit, že stabilitu koalice ohrožuje ten, kdo nedodržuje uzavřené koaliční dohody. Z toho rozhodně nelze obvinit TOP 09. Naopak u VV si dovolím konstatovat, že již dva měsíce trvá stav, kdy si žádný den ráno nemůžeme být jisti, zda platí to, co jsme si dohodli minulý den večer. Ve stejném duchu se odehrávají koaliční diskuze o státním rozpočtu či o novelách zákonů týkajících se Jednoho inkasního místa. Uvádím proto následující fakta:

Vydáno

Spořicí státní dluhopisy - efektivní zdanění úrokových výnosů je nulové

Ministerstvo financí upřesňuje informaci týkající se zdanění spořicích státních dluhopisů, jejichž úpis začíná v pondělí 3. října 2011.

„Musíme naprosto důsledně dodržovat zákon o daních z příjmů bez jakýchkoli odchylek. Na spořicí státní dluhopisy se tedy nevztahuje žádná výjimka, žádné osvobození a uplatňuje se standardní srážková daň,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Zákon také jasně uvádí pravidla výpočtu daně včetně zaokrouhlení. Protože nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 1 Kč, vlivem zaokrouhlení je efektivní daň nulová.

Vydáno

Miroslav Kalousek podruhé oceněn jako ministr financí roku

Ocenění „ministr financí roku 2011 pro oblast rozvíjející se Evropy“ bylo dnes předáno Miroslavu Kalouskovi prestižním časopisem Emerging Markets při příležitosti výročního zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

„Udělení ceny vnímám jako ocenění snahy České republiky o úspornou fiskální politiku,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Nominace a volba vítěze se zakládá na hlasování několika desítek finančních analytiků, bankéřů a investorů ze soukromého i veřejného sektoru. Posuzován je především přínos předních tvůrců hospodářské politiky, v tomto případě přínos pro řízení fiskální politiky státu.

Vydáno

Miroslav Kalousek bude podruhé oceněn jako ministr financí roku

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes večer převezme ocenění prestižního mezinárodního časopisu Emerging Markets. Titul „nejlepší ministr financí pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik“ za rok 2011 mu bude udělen již podruhé. Slavnostní ceremoniál se koná při příležitosti zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank členských států Světové banky a Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.

„Je to další signál o tom, jak pozitivně je vnímána snaha české vlády a Ministerstva financí o konsolidaci veřejných rozpočtů,“ uvedl Miroslav Kalousek.

Vydáno

Další úspěšná arbitráž pro Českou republiku - Arbitrážní nález mezinárodního rozhodčího tribunálu ve sporu s německým investorem Petrem Franzem Vöcklinghausem

Česká republika dnes obdržela Arbitrážní nález mezinárodního rozhodčího tribunálu ve sporu s německým investorem Petrem Franzem Vöcklinghausem. Jádrem sporu byl konkurz golfového hřiště Cihelny a investor za změřenou investici požadoval více než miliardu korun.

Nález tribunálu dal zcela za pravdu České republice a kromě zamítnutí nároku investora má tento také povinnost zaplatit kompletní náklady řízení, jakož i náklady, které MF ČR mělo s vedením sporu.

Vydáno

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a vládou Guernsey

Česká republika, zastoupená velvyslancem Michaelem Žantovským, a vláda Guernsey, zastoupená předsedou vlády Lyndonem Trottem, podepsaly dne 15. září 2011 v Londýně Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis již páté z řady dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a přípravu vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.

Vydáno

Spořicí státní dluhopisy přinesou pro občany možnost bezpečné investice

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil projekt Spořicí státní dluhopisy. Ten umožní občanům a neziskovým organizacím, aby si od 3. října 2011 do 1. listopadu 2011 mohli u distributorů objednávat tři typy státních dluhopisů. Na jejich účet pak budou připsány 11. listopadu 2011.

Vydáno

Ministr financí jmenoval nového náměstka pro sekci finanční trh Ing. Radka Urbana

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes jmenoval náměstkem ministra financí pro finanční trh Ing. Radka Urbana. V pozici, kde bude mít na starosti například tvorbu koncepce politiky finančního a kapitálového trhu, státní kontrolu a dozor na finančním trhu, či aplikaci a harmonizaci evropského práva z oblasti kapitálového trhu do českého prostředí, nahradí Kláru Król Hájkovou, která míří do Evropské banky pro obnovu a rozvoj, kde bude zastupovat Českou republiku.

Vydáno

Neformální setkání ECOFINu - ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie - se bude konat 16.-17. září 2011 ve Vratislavi

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zasedání zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Ministři budou debatovat zejména o aktuální hospodářské a finanční situaci v Evropské unii a o ekonomickém výhledu eurozóny – a to mimo jiné v návaznosti na výstupy a informace o jednání ministrů eurozóny, které by se mělo uskutečnit před samotným neformálním ECOFINem. Ministři eurozóny by se měli zabývat aktuální situací a praktickým naplněním dohod z mimořádného červencového summitu.

Vydáno

Otevření nabídek na plnění komplexní ekologické zakázky

Dne 13. září 2011 v 10:00 hodin byly hodnotící komisí protokolárně a za účasti uchazečů otevřeny nabídky na plnění veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, tedy tzv. „ekozakázky“.

Vydáno

Nový účastník aukcí státních dluhopisů a MTS Czech Republic - společnost Goldman Sachs International

Ministerstvo financí oznamuje, že se ke dni 5. 9. 2011 mezi přímé účastníky aukcí státních dluhopisů zařazuje společnost Goldman Sachs International, která splnila všechny stanovené podmínky a zahájila svou aktivní účast v aukcích korunových státních dluhopisů. Stala se také tvůrcem sekundárního trhu v rámci elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic.

Vydáno

Komplexní ekologická zakázka – cenové nabídky odevzdány

Dne 5. září 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (tzv. ekozakázka). Nabídku podali všichni tři uchazeči, kteří byli po splnění kvalifikace Ministerstvem financí vyzváni k předložení nabídky, konkrétně společnosti GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a Environmental Services, a.s.

Vydáno

Česká republika a Dánské království podepsaly novou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  velvyslancem Dánského království v Praze, panem Ole Emilem Moesbym, Smlouvu mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem se v současnosti uplatňuje Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. května 1982 a Protokol ke smlouvě, podepsaný v Praze dne 11. září 1992.

Tato smlouva však již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským a zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o její renegociaci.

Vydáno

České republice byl zvýšen rating

Ratingová agentura Standard & Poor´s oznámila, že České republice bylo zvýšeno ratingové hodnocení, a to hned o dva stupně z A na AA-. Toto hodnocení se týká dlouhodobých závazků v cizích měnách, u dlouhodobých závazků v domácí měně dochází taktéž ke zvýšení z A+ na AA.

Vydáno

Nový účastník aukcí státních dluhopisů

Ministerstvo financí oznamuje, že se ke dni 10. 8. 2011 mezi přímé účastníky aukcí státních dluhopisů zařazuje společnost JPMorgan Securities Ltd., která splnila všechny stanovené podmínky a poprvé se aktivně zúčastnila včerejší aukce.

Vydáno

Celostátní kontrolní akce v kasinech

Ministerstvo financí ve spolupráci s daňovou správou provedlo celostátní kontrolní akci v kasinech po celém území České republiky.

Vydáno

Prostředky z „povodňové stokoruny“ jdou na likvidace povodňových škod

Vzhledem ke zkresleným informacím, které v posledních dnech objevují v médiích, uvádíme konkrétní programy, na které se používá výnos ze snížení základní slevy daně z příjmů fyzických osob.

Ten byl určen na odstraňování následků povodní ze srpna 2010 a jako rezerva pro případ povodní v r. 2011. Za tímto účelem byla vytvořena speciální položka ve státním rozpočtu ve výši 4 mld. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa. Její výše odpovídá odhadu částky, která se v průběhu roku 2011 získá z výnosů tzv. povodňové stokoruny.

Vydáno

Nové RUD míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, která se týká rozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce. Současně zveřejňuje na webových stránkách MF výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce.

 

Vydáno

Reakce ministra financí Miroslava Kalouska na tiskovou zprávu Ministerstva dopravy ze dne 21. července 2011

Ministr dopravy se nezpovídá ministru financí, jeden druhému není nadřízen. Ministr dopravy i ministr financí se zpovídají vládě ČR a podřizují se jejím prioritám. Respektuji skutečnost, že věk i zkušenosti pana ministra Dobeše mu ještě nedovolily tento ústavní mechanismus pochopit. Přeji mu hodně štěstí.

Miroslav Kalousek
ministr financí ČR

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %. Stejným tempem by se ekonomická výkonnost mohla zvyšovat i v roce 2012.

Ve srovnání s Makroekonomickou predikcí z dubna 2011 se pro letošní rok předpokládá růst HDP o 0,6 p.b. vyšší. Tato změna odráží lepší než očekávaný vývoj v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Vydáno

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man

Česká republika, zastoupená velvyslancem Michaelem Žantovským, a Ostrov Man, zastoupený ministryní financí Anne V. Craine,  podepsaly dne 18. července 2011 v reprezentativních prostorách českého zastupitelského úřadu v Londýně Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis již třetí z řady  dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a přípravu vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta. 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Ministerstvo financí vyhrálo arbitráž o 4 mld. Kč

Mezinárodní rozhodčí tribunál zamítl veškeré nároky německého investora Josepha Ruperta Bindera proti České republice v hodnotě téměř 4 mld. Kč. Německý investor namítal porušení svých práv ze strany celní správy ČR při vymáhání ručení společnosti pana Bindera.

Vydáno

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a vládou Jersey

Česká republika, zastoupená velvyslancem Michaelem Žantovským, a vláda Jersey, zastoupená senátorem Freddie Cohenem, ministrem pro mezinárodní vztahy, podepsaly dne 12. července 2011 na české ambasádě v Londýně Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis již druhé z řady  dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta. 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2010

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2010. Tato analýza shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Finanční sektor v České republice je celkově hodnocen jako stabilizovaný, s dostatečným kapitálovým vybavením a předpokladem odolnosti i vůči případným nenadálým tržním šokům v nejbližším období. Rovněž tvorba zisku v sektoru se jeví jako vcelku příznivá a dává reálné předpoklady pro financování dalšího rozvoje. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo.

Vydáno

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 12. července 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Bude se jednat o první ECOFIN předsedaný polským ministrem financí J.Rostowskim. Tradičním programem prvního jednání pod vedením nové předsednické země je představení plánů a priorit předsednictví pro nadcházející pololetí – Polsko ministry seznámí se svými záměry a plány v oblasti finanční a hospodářské politiky. Tento bod bude projednáván veřejně a bude volně ke sledování na internetových stránkách Rady EU.

Vydáno

Rozšíření působnosti finančního arbitra a zřízení Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu

Dne 1. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Vydáno

Ministerstvo financí stanovilo manažery zahraniční emise státních dluhopisů

Ministerstvo financí udělilo mandát společnostem Barclays Capital, Česká spořitelna (člen Erste Group), Société Générale a UniCredit jakožto vedoucím manažerům zahraniční emise denominované v euro, která se uskuteční až v závislosti na aktuálních podmínkách finančního trhu. Ostatní parametry emise budou stanoveny ke dni rozhodnutí o realizaci emise. Očekávané ratingové hodnocení emise je A1/A/A+ s výhledem stabilní/pozitivní/pozitivní. Takovéto hodnocení lze očekávat jen díky důsledné rozpočtové disciplíně vlády ČR.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 20. června 2011 v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři by měli schválit revidovaný obecný přístup Rady, který by umožnil završit vyjednávání s Evropským parlamentem o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Rada přijala obecný přístup k návrhům již na svém březnovém jednání, balíček by měl být s parlamentem dojednán a přijat do konce června tak, aby se podle něj Evropská unie začala řídit od 1. ledna 2012. Dokončení práce na balíčku a dosažení dohody s Evropským parlamentem je stěžejní prioritou maďarského předsednictví. Očekává se tak, že toto bude klíčovým bodem programu nadcházejícího ECOFINU a to i s ohledem na navazující evropský summit (23.-24.6.2011), který by měl dohodu k balíčku přivítat.

Vydáno

Všechna správní řízení se společností SAZKA a.s. zastavena

Ministerstvo financí dne 8. 6. 2011 zastavilo správní řízení o zrušení jednotlivých povolení vydaných společnosti SAZKA, a.s. (tj. povolení k provozování kursových sázek, internetové kursové sázky, číselných loterií a videoloterních terminálů). Důvodem těchto řízení bylo, že SAZKA, a.s. neuhradila správní poplatky z provozování výše uvedených sázkových her a loterií v celkové výši cca 66,67 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že SAZKA, a.s. postupně, a to 24. května 2011 a 6. června 2011, všechny správní poplatky uhradila, byla uvedená správní řízení zastavena.

Vydáno

Podpis Memorand o porozumění s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem

Ve čtvrtek 16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (tzv. norské fondy) pro období 2009 – 2014. Celková výše podpory pro Českou republiku je 131,80 mil. eur. Budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.

Vydáno

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Britskými Panenskými ostrovy

Česká republika, zastoupená panem náměstkem ministra financí Ladislavem Minčičem, a vláda Britských Panenských ostrovů, zastoupená její místopředsedkyní paní Danciou Penn,  podepsaly dne 13. 6. 2011 Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis první z řady již dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda by měla vstoupit v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.  

Vydáno

Setkání ministra financí s primátory 13.6. 2011 se ruší

Oznamujeme, že z důvodu vyhlášené stávky v dopravě a avizovaných blokád hlavních silničních tahů na pondělí 13. 6. 2011 se ruší setkání ministra financí Miroslava Kalouska s primátory měst České republiky ohledně rozpočtového určení daní. V nejbližší době bude stanoven náhradní termín jednání.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Ministr financí zruší soutěž na prodej pozemků v Dejvicích

V Lidových novinách dnes vyšel článek „Kalousek prodává pod cenou“, který se zabývá prodejem pozemku v pražských Dejvicích (V Šáreckém údolí) z majetku státu. Ministr financí o vyhlášení této veřejné obchodní soutěže, ani o zadávacích podmínkách, nebyl informován. Vzhledem k okolnostem nařídil soutěž okamžitě zrušit a osobně dohlédne na transparentní průběh soutěže nové. 

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF

Vydáno

Tisková konference a slavnostní podpis Memorand o porozumění pro Finanční mechanismy EHP a Norska pro období 2009 - 2014

Ministerstvo financí ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království zve na tiskovou konferenci při příležitosti slavnostního podpisu Memorand o porozumění pro Finanční mechanismy EHP a Norska pro období 2009 - 2014, která se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2011. Memoranda slavnostně podepíší a v rámci tiskové konference vystoupí: velvyslanec Norského království v Praze, Jeho Excelence Jens Eikaas, lichtenštejnská velvyslankyně pro ČR ve Vídni, Její Excelence Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein a náměstek ministra financí ČR Tomáš Zídek.

Na tiskové konferenci budou podány aktuální informace k novému programovacímu období 2009 – 2014, zejména výše alokace pro ČR. Poprvé budou zveřejněny programové oblasti pro ČR a časový rámec implementace (předpokládané vyhlášení výzev apod.).

Vydáno

Česká republika a Hongkong podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal se svým hongkongským protějškem K. C. Chanem Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Vydáno

Reforma přímých daní a odvodů předložena do vnějšího připomínkového řízení

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví předkládá do meziresortního připomínkového řízení Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením Jednoho inkasního místa (JIM).  Návrh zákona představuje třetí pilíř daňové reformy, tedy reformu přímých daní a odvodů. Jeho cílem je dosažení jednoduchého a přehledného systému, který by přispěl k dlouhodobé stabilitě bez nesystémových zásahů a ke snížení administrativních nákladů daňových poplatníků i státu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek

Vydáno

Vyjádření ke správnímu řízení se společností SAZKA, a.s.

Dne 30. 5. 2011 doložil Finanční úřad pro Prahu 1 výpisem z účtu společnosti SAZKA, a.s., že tato uhradila dne 26. 5. 2011 poslední dlužnou částku na výhře  Jackpotu ve SPORTCE ve výši 51 515 732 Kč. SAZKA, a.s. tedy zaplatila ke dni 26. 5. 2011 celou předmětnou výhru ve SPORTCE ve výši 103 412 732 Kč. Tato skutečnost zakládá důvod pro zastavení správního řízení  o dočasném zastavení provozování všech číselných loterií společností SAZKA, a.s.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled České republiky

V roce 2010 dosáhlo saldo sektoru vládních institucí hodnoty –172,8 mld. Kč, což v podílovém vyjádření představuje –4,7 % HDP. Pro rok 2011 se odhaduje deficit ve výši 154,3 mld. Kč, tj. 4,2 % HDP. Fiskální úsilí, tedy změna salda po očištění od cyklických vlivů, jednorázových operací a výdajových úroků, je odhadováno na 1,2 % HDP. „Jedná se o úsporná opatření především na výdajové straně rozpočtu, která se nám podařilo prosadit již v minulém roce,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Česká republika a Království Bahrajn podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal se svým bahrajnským protějškem šajchem Ahmadem bin Muhammadem Chalífou Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Doplnění smluvní základny výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a napomáhá rovněž při zamezení případných daňových úniků a podvodů.

Vydáno

Vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska k úmrtí Eduarda Janoty

S obrovskou bolestí jsme všichni na Ministerstvu financí přijali zprávu o úmrtí Eduarda Janoty. Pokládám to za obrovskou ztrátu nejen pro odbornou ekonomickou scénu, ale pro celou Českou republiku. Odešel vynikající odborník, skvělý kamarád, vlastenec a statečný chlap. Jeho jméno bude navždy figurovat na desce cti moderní demokratické historie České republiky. Rád bych vyjádřil svou hlubokou soustrast jeho nejbližším.

Miroslav Kalousek
ministr financí

Vydáno

Boj proti daňovým únikům se stupňuje

Ministerstvo financí dnes na tiskové konferenci představilo realizovaná i připravovaná opatření v boji proti daňovým únikům. „Odmítám neoprávněné výtky, že by se Ministerstvo financí tomuto tématu nevěnovalo. Naopak, spolu s daňovou a celní správou a Finančním analytickým útvarem (FAÚ) se nám podařilo zefektivnit a lépe koordinovat zjišťování a postihování daňové trestné činnosti,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Nehodláme připustit, aby poctivý daňový poplatník dotoval poplatníky nepoctivé,“ dodal ministr Kalousek.

Související informace - Prezentovaný materiál

 • Boj proti daňovým únikům

Vydáno

Avízo: Tisková konference k tématu boje proti daňovým únikům - 19.5.2011

Ve čtvrtek 19.5.2011 se bude konat tisková konference za účasti ministra financí Miroslava Kalouska, generálního ředitele daňové správy Jana Knížka, ředitele Sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel Miroslava Nováčka a ředitele Finančního analytického útvaru Ministerstva financí Milana Cícera. Tématem bude zhodnocení dosavadních opatření proti daňovým únikům a další chystaná opatření.

 • Místo: budova Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B
 • Čas: čtvrtek 19.5.2011, 13:30
 • Je nutno se dostavit  v 13:15, vstup pouze na novinářský průkaz.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Vydáno

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 17. května 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Maďarské předsednictví bude ministry informovat o stavu vyjednávání s Evropským parlamentem o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Rovněž ministrům sdělí, jaké zásadní požadavky na změny Evropský parlament má. Rada přijala obecný přístup k návrhům již na svém březnovém jednání, balíček by měl být s parlamentem dojednán a přijat letos v červnu tak, aby se podle něj EU začala řídit od 1. ledna 2012. Rada ECOFIN by měla předsednictví potvrdit mandát pro další vyjednávání s Evropským parlamentem s cílem napomoci maďarskému předsednictví v jeho úsilí o dosažení shody mezi oběma institucemi.

Vydáno

Vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmů právnických osob za rok 2010

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím dnes uspořádalo tradiční setkání zástupců ministerstva financí a české daňové správy s představiteli společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010.  „Jde o symbolické ocenění dvaceti právnických osob, které se podílejí více než 30 % na celkovém inkasu daně z příjmů právnických osob,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Informace Aktuálně.cz o poslanci Babákovi jsou nepřesné a zavádějící

V několika minulých dnech bylo Ministerstvo financí opakovaně dotazováno serverem Aktuálně.cz (redaktorka Slonková), zda Finanční analytický útvar Ministerstva financí šetří převody na účtech poslance Babáka. Odpověď Ministerstva financí byla vždy zcela standardní v tom smyslu, že vzhledem k závazku mlčenlivosti nemůžeme poskytovat v dané věci žádné informace. Server Aktuálně.cz dnes zveřejnil svou vlastní verzi údajně šetřeného případu v textu „Babáka udala banka, jdou po něm Kalouskovi detektivové“. Nadále platí, že Ministerstvo financí nemůže vzhledem ke svým zákonným závazkům poskytnout žádné informace. Je ale jeho povinností konstatovat, že text redaktorky Slonkové je nepřesný a zavádějící. Ministerstvo financí pravdivé informace zveřejní až v okamžiku, kdy mu to umožní zákon.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

Rozhodnutí ve věci provozování číselných loterií společností SAZKA, a.s.

Ministerstvo financí žádá o pochopení, že výsledek správního řízení může zveřejnit až poté, kdy byl doručen účastníku řízení.

V tuto chvíli již lze potvrdit, že Ministerstvo financí rozhodlo dnešního dne o dočasném zastavení provozování číselných loterií společností SAZKA, a.s..  Důvodem rozhodnutí je, že SAZKA, a.s. nevyplatila v zákonné lhůtě výhru v číselné loterii SPORTKA ve výši 103 412 732 Kč. Dle zpráv z kontrol FÚ pro Prahu 1 v SAZCE, a.s., byla zatím uhrazena pouze menší část z této výhry.

Vydáno

Vláda schválila Konvergenční program

Vláda 4. 5. 2011 na svém zasedání schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2010–2014 (KP) a předloží ji Evropské komisi a Radě k hodnocení. KP specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná rozpočtová opatření formou střednědobé fiskální strategie vlády reprezentující vývoj veřejných financí ČR ve středním i dlouhodobém horizontu.

Související informace

 • Konvergenční program (KP)  - duben 2011 (komplet ke stažení)

Vydáno

Sdělení ke zrušení srážkové daně na státní podporu stavebního spoření

Ústavní soud svým nálezem ze dne 19.4.2011, veřejně vyhlášeným dne 27.4.2011, zrušil mimo jiné ustanovení zákona č. 348/2010 Sb. o uvalení 50% srážkové daně na státní podporu stavebního spoření, na kterou vznikl nárok za rok 2010 a nebyla vyplacena do 31.12.2010.

 • Nález Ústavního soud v části týkající se zrušení 50% srážkové daně  nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo přistoupí k výplatě částek státní podpory odpovídající sražené dani bez zbytečného odkladu po vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Vydáno

Zástupci resortů a samosprávy zahájili společnou práci na projektu Metodika přípravy veřejných strategií v ČR

Zástupci 16 ústředních úřadů české státní správy, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, které tvoří tzv. Pracovní skupinu systémového projektu Metodika přípravy veřejných strategií, se poprvé sešli k pracovnímu jednání pod vedením projektové manažerky Hany Procházkové ze Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF a zástupců společnosti Ernst & Young, s.r.o. Na tomto jednání schválila Pracovní skupina svůj statut a členové skupiny diskutovali a upřesňovali postup tvorby výstupů, které si kladou ambiciózní cíl zjednodušit administrativu v institucích veřejné i obecné správy ČR.

Vydáno

Reakce Ministerstva financí na tiskovou zprávu zveřejněnou dne 13.4.2011 na stránkách Operačního programu Životní prostředí pod názvem : Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP

Ministerstvo financí („MF“) reaguje na tiskovou zprávu zveřejněnou dne 13.4.2011 na stránkách http://www.opzp.cz/  pod názvem „Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP“, kterou považuje za neúplnou, nepřesnou a zavádějící.

MF jako Platební a certifikační orgán („PCO“) pozastavilo proplácení souhrnných žádostí řídícího orgánu a certifikaci výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“) v prosinci 2010. Stalo se tak v souvislosti s tehdejší situací na Ministerstvu životního prostředí („MŽP“) a Státním fondu životního prostředí ČR („SFŽP“) týkající se podezření na podvodná jednání při hodnocení veřejných zakázek u projektů OPŽP.

MF nesouhlasí s informací, že MŽP zaslalo MF výsledky auditu, které neprokázaly žádná pochybení ani nesrovnalosti, a že tedy nic nebrání obnovení certifikace. Podmínka pro možné obnovení procesu proplácení a certifikace výdajů OPŽP, tj. pozitivní závěry výsledků auditů a kontrol provedených v rámci implementační struktury OPŽP, není dosud naplněna.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny. Podle stávajících údajů ČSÚ vzrostl HDP v roce 2010 o 2,3 %, pro rok 2011 se očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. V roce 2012 by se měl HDP zvýšit o 2,3 %. Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB.

Související informace

 • Makroekonomická predikce v kostce - duben 2011
 • Příprava Makroekonomické predikce – pohled pod pokličku

Vydáno

Neformální zasedání ECOFIN 8. - 9. dubna 2011 v Budapešti

Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí EU – neformální ECOFIN – se bude konat  8. - 9. dubna 2011 v Budapešti. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Ministři budou pokračovat v práci na posílení systému ekonomického řízení v EU –  sadu šesti návrhů již schválili na svém březnovém zasedání a následně jej odsouhlasila i Evropská rada. Ministři budou nyní debatovat o tzv. „scoreboardu“ – sadě ukazatelů a jejich hodnotách, pomocí kterých se v budoucnu budou sledovat vnitřní i vnější makroekonomické nerovnováhy členských států EU.

Vydáno

Uvolnění finančních prostředků pro zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy

Ministerstvo financí připravilo na základě návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozdělení částky 270 mil. Kč alokovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa pro zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Uvolnění této částky bylo pozdrženo v souvislosti s rozhodnutím zvýšit tuto částku o 10 mil.Kč. Ministři financí a školství, mládeže a tělovýchovy, vědomi si obtížné finanční situace sportovních organizací, rozhodli o jednorázovém uvolnění celoročního finančního objemu. Finanční prostředky, rozdělené mezi jednotlivé svazy a občanská sdružení podle návrhu MŠMT budou Ministerstvem financí uvolněny v první polovině měsíce dubna tohoto roku.

Vydáno

Závěry pracovní skupiny ke kvalifikacím distributorů na finančním trhu

Pracovní skupina k regulaci distribuce na finančním trhu zřízená při Ministerstvu financí uzavřela diskusi k systému ověřování odbornosti osob odpovědných za sjednávání smluv o finančních službách. Zástupci MF, České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení formulovali jak návrhy k vlastnímu obsahu a struktuře požadavků na odbornou způsobilost, tak i doporučení ohledně vhodného institucionálního rámce celého systému.

„Odborná způsobilost distributorů představuje z pohledu Ministerstva financí důležitý obezřetnostní nástroj ochrany spotřebitele na finančním trhu,“  uvádí náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Klára Król.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2011

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly dosáhly k 31. březnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 253,4 mld. Kč, celkové výdaje 278,6 mld. Kč a schodek 25,2 mld. Kč (v březnu 2010 vykázán schodek 45,9 mld. Kč).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám

Ministerstvo financí zveřejňuje od 1. dubna 2011 veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám na internetu. „Toto opatření přispěje k větší transparentnosti vynakládání prostředků daňových poplatníků a jedná se o postup, který by měly dodržovat všechny veřejné instituce na základě programového prohlášení vlády,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Pokračování komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí dne 30. března 2011 jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. září 2011 do 16:00 hod. Zájemcům vyzvaným k podání nabídek bude od 4. dubna 2011 opětovně umožněn přístup do tzv. dataroom, který obsahuje informace nezbytné pro ocenění nabídek. O obou uvedených skutečnostech byli tito zájemci informováni.

Související informace

 • Seznam ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

Vydáno

Náměstek Martin Barták požádal o rozvázání pracovního poměru

Náměstek ministra financí Martin Barták svým dopisem ze dne 25. března požádal ministra financí Miroslava Kalouska o uvolnění z funkce a o rozvázání pracovního poměru dohodou s tím, že je pro něj nadále ekonomicky i sociálně neúnosné setrvávat na neplacené dovolené. Ministr financí dnes jeho žádosti s pochopením vyhověl a popřál Martinu Bartákovi hodně úspěchu v jeho další pracovní kariéře.

Vydáno

Ministr financí podepsal investiční dohodu se Srí Lankou

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky Gamini Lakshman Peiris dnes podepsali Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. „Jedná se o velmi důležitý dokument zejména vzhledem k nárůstu aktivit českých podniků na Srí Lance. Věřím, že tato dohoda vzájemný obchod ještě více posílí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Prostředky na odstraňování povodňových škod

Vzhledem k  povodním, které v srpnu 2010 závažně zasáhly Liberecký a Ústecký kraj (okres Děčín), předložilo Ministerstvo financí Evropské komisi žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu solidarity EU (FSEU). Celkově vyčíslené povodňové škody (10,724 mld. Kč) neumožnily České republice žádat o standardní podporu z FSEU (hlavní kriterium), vláda se přesto rozhodla zpracovat žádost o finanční příspěvek s odvoláním na tzv. mimořádné kriterium pro regionální katastrofy.

Evropská komise žádost dne 23. března 2011 schválila. ČR získá 10 911 939 EUR (asi 265 mil. CZK), tj. nejvyšší možný příspěvek odpovídající 2,5 % vyčíslených škod. Podle statistik EK bylo doposud uznáno pouze přibližně 26 % žádostí odvolávajících se na kriterium pro regionální katastrofy, schválení žádosti ČR je proto značným úspěchem.

Vydáno

Avízo - podpis dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (28. března 2011)

V pondělí 28. března 2011 v 10.00 se na Ministerstvu financí (Letenská 15, Praha 1, místnost 105/B) koná podpis dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic. Dohodu podepíší ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky Gamini Lakshman Peiris.

Vydáno

Ministr financí představil reformu přímých daní a odvodů

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ uvedl ministr financí. „Kromě toho chceme dosáhnout rovných podmínek. Není možné, aby nesystémové výhody byly dotovány přes daňový systém těmi poplatníky, kteří tyto výhody nemohou využívat. Navíc relativně nízká sazba daně z příjmů (19 %) je udržitelná pouze při odstranění nákladných a nesystémových výjimek,“ dodal ministr Kalousek.

AV záznam z prezentace - ministr financí Miroslav Kalousek a I. náměstek ministra Ladislav Minčič

 • Záznam z tiskové konference MF  téma - Reforma přímých daní a odvodů - ze dne 18.03.2011  
  (Upozornění na nepřesnost - prezentace -stránka č. 7 - byla po prezentaci aktualizována)

Související informace - Plný obsah prezentovaných materiálů:

 • Prezentace ke stažení - Reforma přímých daní a odvodů - III. pilíř daňové reformy 
  • Příloha č. 1 - Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013
  • Příloha č. 2 - Analýza příjmů osvobozených od daně,  odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u právnických  osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013

Vydáno

Avízo - tisková konference Ministerstva financí - reforma přímých daní

V pátek 18. března 2011 v 12.30 se koná tisková konference Ministerstva financí za účasti ministra financí Miroslava Kalouska a náměstka ministra financí pro daně a cla Ladislava Minčiče. Téma: Reforma přímých daní a odvodů.

 • Datum: 18. března 2011
 • Čas: 12.30
 • Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B
 • Vstup výhradně na novinářský průkaz. Příchod nejpozději 15 minut před zahájením.

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) se bude konat 15. března 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  15. března 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Březnová Rada ECOFIN bude zejména pokračovat v projednávání 6 návrhů k ekonomickému řízení a posílení koordinace hospodářských politik v EU. Reforma, kterou dostali ministři za úkol připravit, zahrnuje oblast rozpočtového dohledu, dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami a stanovení minimálních požadavků a pravidel pro národní fiskální rámce členských států EU. Ministři budou diskutovat o dosud otevřených otázkách s cílem nalézt kompromisní řešení a celý balíček odsouhlasit. Jedním ze zásadních bodů navrhované reformy, jež považuje řada členských států za stěžejní prvek celého balíčku, je aktivace dluhového kritéria Paktu o stabilitě a růstu. Návrhy by měla následně schválit Evropská rada, která bude zasedat ve dnech 24.-25. března. Shoda s Evropským parlamentem by měla být dosažena do léta.

Vydáno

Prohlášení ministra financí - „Žádnou nahrávkou nedisponuji a žádná nahrávka neexistuje (alespoň o žádné nevím)“

Mladá fronta, Lidové noviny a Blesk zveřejnily informaci, že disponuji „tajnou nahrávkou“ ze setkání šéfredaktorů řady českých médií. Rád bych proto veřejnosti vysvětlil, jak tato informace vznikla. Žádnou nahrávkou nedisponuji a žádná  nahrávka neexistuje (alespoň o žádné nevím). Disponoval jsem pouze kusými a neověřenými informacemi,  že šéfredaktoři řady českých deníků se scházejí, aby koordinovali mohutnou mediální kampaň proti penzijní reformě, zejména pak proti sjednocování sazeb DPH, které by výrazně ovlivnilo zisk jejich vydavatelů. Abych si tuto informaci ověřil, dovolil jsem si v soukromém telefonickém rozhovoru celkem průhlednou mystifikaci vůči šéfredaktorovi MF Dnes Čásenskému.

Vydáno

Avízo – tisková konference Ministerstva financí (17.2.2011)

Ve čtvrtek 17. února 2011 v 12.30 se koná tisková konference Ministerstva financí za účasti ministra financí Miroslava Kalouska a ředitele Finančního analytického útvaru MF Milana Cícera.

Témata:
1) Postavení a činnost Finančního analytického útvaru v právním systému ČR
2)Průběh šetření a konkrétní výsledky případu PROMOPRO s.r.o.

 • Datum: 17. února 2011
 • Čas: 12,30
 • Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B
 • Vstup výhradně na novinářský průkaz. Příchod nejpozději 15 minut před zahájením.

Vydáno

Avízo - Tisková konference na závěr mise Mezinárodního měnového fondu (21.2.2011)

Tisková konference při příležitosti závěru mise Mezinárodního měnového fondu v České republice se koná v pondělí 21. února 2011 na Ministerstvu financí. Jedná se o každoroční povinnou  misi podle článku IV. Stanov MMF.

 • Datum: 21. února 2011
 • Čas: 16,15 hod.
 • Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B
 • Vstup na novinářský průkaz. Příchod nejpozději 15 minut předem.

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 15. února 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  15. února 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Rada ECOFIN bude pokračovat v projednávání 6 legislativních návrhů k ekonomickému řízení a posílení koordinace hospodářských politik v EU. Reforma zahrnuje jak oblast rozpočtového dohledu, tak dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami. Navrhovaná opatření se týkají také pravidel pro národní fiskální rámce. Únorová Rada ECOFIN by se měla věnovat dosud otevřeným oblastem a zúžit jejich počet tak, aby mohla být na březnové Radě ministrů financí dosažena dohoda předtím, než své stanovisko zaujme Evropský parlament.

Vydáno

Obchodování státních dluhopisů na sekundárním trhu bude transparentnější

Od 1. července tohoto roku je plánováno zahájení systému MTS, který představuje elektronickou platformu pro obchodování českých korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na sekundárním trhu. Systém je v současnosti používán již ve 14 zemích pod záštitou národních emitentů státních dluhopisů.

Vydáno

Smlouvy s tzv. daňovými ráji pomohou v boji proti daňovým únikům

Ministerstvo financí v nejbližších dnech předloží do vlády první dvě dohody o výměně informací v daňových záležitostech s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem (tzv. daňovými ráji). Smluvními stranami jsou Státy Guernsey (States of Guernsey) a Ostrov Man (Isle of Man).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2011

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 92,6 mld. Kč, celkové výdaje 82,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,6 mld. Kč.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální Makroekonomickou predikci

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny. V České republice pokračuje oživování ekonomického výkonu. Odhadujeme, že v roce 2010 vzrostl reálný HDP o 2,5 %, přičemž hlavním zdrojem růstu byla pravděpodobně tvorba hrubého kapitálu v souvislosti s obnovováním zásob a v menší míře spotřeba domácností. Pro rok 2011 se očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 2,2 %, v roce 2012 by se HDP měl zvýšit o 2,7 %.Odhad růstu české ekonomiky pro rok 2011 je v souladu s předpovědí MMF, zatímco predikce Evropské komise, resp. OECD přinášejí vyšší čísla: 2,3 %, resp. 2,8 %,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Ministerstvo financí nehodlá rušit daňové bonusy na děti

Dnešní vydání Mladé fronty Dnes přineslo zcela nepravdivou informaci, že Ministerstvo financí chystá v novém zákoně o daních z příjmů zrušit tzv. daňový bonus. Ten vzniká v případě, že daň je nižší než daňové zvýhodnění na dítě.

Ačkoli ministr financí Miroslav Kalousek zcela jasně sdělil autorce článku, že daňové bonusy budou v novém zákoně ponechány, přesto se v článku objevilo naprosto opačné a nepravdivé tvrzení. Podrobnosti k novému zákonu o daních z příjmů, který tvoří jeden ze tří pilířů daňové reformy, budou zveřejněny na přelomu února a března.

Vydáno

Finanční analytický útvar Ministerstva financí splnil svou zákonnou povinnost

Nebylo mým záměrem ani cílem svým vyjádřením jakkoli vstupovat do kauzy firmy Promopro. Po vyjádření pana ministra Vondry na tiskové konferenci však cítím povinnost bránit poctivou práci svého úřadu a ohradit se proti slovům o účelové diskreditaci a proti návodným prohlášením o časové shodě veřejnosprávní kontroly na Úřadu vlády. Znovu opakuji, že veřejnosprávní kontrola, která zcela standardně na Úřadu vlády probíhá, není dosud uzavřena a jako taková nebyla, ani býti nemohla, podkladem pro trestní oznámení, které podal Finanční analytický útvar (FAÚ) Ministerstva financí.

Vydáno

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2010 dosáhla rekordní výše

Česká republika zůstává výrazným čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2010 činil 47,3 mld. Kč. „V loňském roce jsme dosáhli nejlepšího výsledku od vstupu do EU. Jsem potěšen, že se neustále zlepšuje čerpání z evropských fondů,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2010 převýšila čistou bilanci za rok 2009 o 5 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 84,4 mld. Kč přibližně 2,3 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 1,3 %.

Vydáno

Založení obchodní společnosti Český aeroholding

Vláda dnes schválila privatizaci části majetku státního podniku Správa Letiště Praha, což představuje vše nutné pro založení obchodní společnosti Český Aeroholding, a.s.

Na základě společného návrhu předsedy vlády, ministra financí a ministra dopravy byli do orgánů společnosti vládou schváleni:

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 18. ledna 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  18. ledna 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Rada ECOFIN se sejde poprvé pod vedením Maďarska, které převzalo od ledna předsednictví v Radě EU po Belgii. ECOFIN naváže na zasedání Evropské rady 16.-17. prosince 2010 a bude se zabývat úkoly, které pro ministry financí ze summitu vzešly pro následující období. Jde především o pokračování v projednávání legislativy k posílené ekonomické spolupráci a práci na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM) – trvalém mechanismu pomoci pro zajištění finanční stability eurozóny, jehož zavedení Evropská rada schválila. Na nastavování pravidel mechanismu se budou moci podílet i země, které eurem neplatí – Česká republika již oficiálně projevila zájem o zapojení do přípravy mechanismu.

Vydáno

Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2010 (vč. tzv. dodatkového období)

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1 000,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč a schodek dosáhl 156,4 mld. Kč, což je proti roku 2009 výsledek příznivější o 36,0 mld. Kč. Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů.

Vydáno

Ministerstvo financí výrazně zeštíhlilo

V rámci úsporných opatření došlo na Ministerstvu financí ke snížení počtu funkčních míst o 136 v rámci hromadného propouštění (v celé kapitole Ministerstva financí bylo zrušeno 911 míst), ale také se výrazně zjednodušila a zeštíhlila organizační struktura MF. Od 1. ledna 2011 se snížil počet vedoucích zaměstnanců z 267 na 180, po zohlednění vzniku samostatného Generálního finančního ředitelství pak z 231 na 180.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1 000,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč a schodek dosáhl 156,3 mld. Kč, což je proti roku 2009 výsledek příznivější o 36,1 mld. Kč. Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů.

Upozornění - Dne 10. ledna 2011 byla vydána upřesněná informace o pokladním plnění státního rozpočtu za rok 2010