CZ EN

Zpravodaj MF - 06/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 26. června 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Loterie a sázkové hry - Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby

Loterie a sázkové hry - Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby

Připravovaná změna u elektronicky podepsaných dokumentů vyvolaná autorizovanou konverzí z elektronické do listinné podoby.

Celý obsah článku

Formát adres v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her

Formát adres v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her

Upozornění MF – V podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her musí být uvedený formát adres v souladu s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Celý obsah článku

Povodně 2013

Povodně 2013

Vzhledem k aktuální povodňové situaci zveřejňuje Ministerstvo financí informace o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Statistika vládního sektoru

Statistika vládního sektoru

Vládní finanční statistika, Statistika ústřední vlády, Statistika státního dluhu

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Statistika státního dluhu - 1.čtvrtletí 2013

Statistika státního dluhu - 1.čtvrtletí 2013

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2013)

Celý obsah článku

Deficit rozpočtu se v květnu meziročně snížil o 40 miliard

Deficit rozpočtu se v květnu meziročně snížil o 40 miliard

Ke konci května dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 441,9 mld. Kč, celkové výdaje 481,7 mld. Kč a schodek hospodaření 39,8 mld. Kč (v květnu 2012 vykázán schodek 79,0 mld. Kč). Výsledek hospodaření je tak nejlepší od roku 2008. (Tisková zpráva MF ze dne 3.6.2013)

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2013

Aktualizováno ke dni: 31. května 2013

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. čtvrtletí

 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 projednala dne 24. dubna 2013 a přijala usnesení č. 291
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 projednal na své 51.schůzi dne 6.června 2013 a přijal usnesení č. 458

Celý obsah článku

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního hospodaření - základní ukazatele

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního hospodaření - základní ukazatele

Přehled vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření - včetně komentáře.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Vývoj stavebního spoření - základní ukazatele

Vývoj stavebního spoření - základní ukazatele

Přehled vývoje stavebního spoření - včetně komentáře.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2012

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2012

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.(rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa) za rok 2012

Závěrečný účet kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa) za rok 2012

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2012.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Tabulka - Přehled celkového salda hospodaření důchodového systému - v letech 1996 - 2012.

Celý obsah článku

Sázkové hry v roce 2012

Sázkové hry v roce 2012

Sázkové hry v roce 2012 – změny vyvolané novelou zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

Zprávu za rok 2012 projednala vláda dne 29. května 2013 a přijala usnesení č. 402/2013, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 7. 2013

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 7. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013. Aktualizováno: 01. 07. 2013; verze 3.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit

Celý obsah článku

Senát schválil novelu zákona o České národní bance

Senát schválil novelu zákona o České národní bance

Ministerstvo financí sděluje, že dne 20. června 2013 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zákon bude odeslán k podpisu prezidentovi.

Celý obsah článku

Informace o podpisu protokolu k existující daňové smlouvě se Singapurem

Informace o podpisu protokolu k existující daňové smlouvě se Singapurem

Dne 26. června 2013 byl v Singapuru podepsán PROTOKOL, KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SINGAPURSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU (podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997). V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Protokolu v platnost.

Celý obsah článku

Cenový věstník 7/2013

Cenový věstník 7/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 15.6.2013

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2013

Finanční zpravodaj číslo 7/2013

 • Vyhláška č. 133/2013 Sb. ze dne 27. května 2013 o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
 • Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 6/2013

Finanční zpravodaj číslo 6/2013

 • Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události (Povodně 2013)

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhláška č. 133/2013 Sb.

Vyhláška č. 133/2013 Sb.

kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu, včetně lhůt pro jejich překládání

 • s účinností od 1. června 2013 nahrazuje vyhlášky č. 165/2008 Sb. a č. 415/2008 Sb.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes - RISRE Metodické informace

Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes - RISRE Metodické informace

Ministerstvo financí zveřejňuje Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes v Rozpočtovém informačním systému – Metodické informace.

Celý obsah článku

Informace k přeúčtování skutečnosti v RISRE – Platební styk - RISRE Metodické informace

Informace k přeúčtování skutečnosti v RISRE – Platební styk - RISRE Metodické informace

Ministerstvo financí zveřejňuje informace k přeúčtování skutečnosti v Rozpočtovém informačním systému – části Platební styk.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 20 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 20 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 20 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru:zip

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 27

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 27

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Oznámení MF o výsledku úpisu spořicích státních dluhopisů jarní série 2013

Oznámení MF o výsledku úpisu spořicích státních dluhopisů jarní série 2013

Dne 12. 6. 2013 proběhlo vydání jarní série spořicích státních dluhopisů. K tomuto datu byly vydány spořicí státní dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 17 523 066 250 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

 • "Cílem projektu Spořicí státní dluhopisy je nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám," Miroslav Kalousek, ministr financí.

Celý obsah článku

Finanční trh

Dluhová statistika

Dluhová statistika

Informace a statistiky v souvislosti se státním dluhem ČR.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Emisní kalendáře

Emisní kalendáře

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Tým odd. Analýzy finančního trhu zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012, která zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Celý obsah článku

Úřední věstník EU – publikována novela směrnice UCITS IV a AIFM

Úřední věstník EU – publikována novela směrnice UCITS IV a AIFM

Dne 31. května 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU, kterou se mj. mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkající se kolektivního investování (UCITS IV) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy („směrnice“).

Celý obsah článku

Úřední věstník EU – publikována třetí novela nařízení o ratingových agenturách

Úřední věstník EU – publikována třetí novela nařízení o ratingových agenturách

Dne 31. května 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách („nařízení“). Cílem nařízení je zejména snížit nadměrné spoléhání se finančních institucí na externí rating a zvýšit transparentnost vlastnických struktur ratingových agentur.

Celý obsah článku

Návrh směrnice o platebních účtech

Návrh směrnice o platebních účtech

Evropská komise publikovala dne 8. května 2013 návrh směrnice o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace GFŘ - Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

Informace GFŘ - Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:

 • V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky. Tato výpomoc nepochybně je poskytnutím majetku na humanitární nebo charitativní účel. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, poskytuje bezúplatnému nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely, bezúplatnému nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu a bezúplatnému nabytí majetku z veřejných sbírek osvobození od daně darovací. Daňové přiznání se v těchto případech nepodává.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 13.06.2013

Celý obsah článku

Informace GFŘ - k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů (Povodně 2013)

Informace GFŘ - k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů (Povodně 2013)

Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav 2013) rozhodl ministr financí zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 12.06.2013

Celý obsah článku

Postup Finanční správy ČR v souvislosti s povodněmi - červen 2013

Postup Finanční správy ČR v souvislosti s povodněmi - červen 2013

Informace GFŘ daňovým subjektům z pohledu daní k řešení důsledků povodní, která zasáhla území ČR v červnu 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 5.06.2013

Celý obsah článku

Společná tisková informace GFŘ a GŘC - Akce „INDAGO“

Společná tisková informace GFŘ a GŘC - Akce „INDAGO“

V uplynulých dvou týdnech proběhla na desítkách míst v příhraničních oblastech s ČR společná akce finančních a celních správ Česka, Slovenska, Rakouska a Německa, zaměřená na odhalování komodit používaných k podvodům s DPH. Tyto úkony probíhaly ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR.

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro červenec 2013

Daňový kalendář pro červenec 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - červenec 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - červen 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - červen 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Lotyšsko splnilo maastrichtská konvergenční kritéria

Lotyšsko splnilo maastrichtská konvergenční kritéria

V pravidelných dvouletých intervalech nebo na požádání členské země EU vyhotovují Evropská komise a ECB konvergenční zprávu, hodnotící ekonomickou připravenost na členství v eurozóně. Druhou možnost využilo Lotyšsko, které v březnu 2013 požádalo Komisi o vypracování mimořádného hodnocení.  

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 21. června 2013 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 21. června 2013 v Lucemburku

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Irsko zařadilo na poslední Radu ECOFIN v rámci svého předsednictví obsáhlou agendu. Prvním bodem na programu – po tradičním informování ministrů o jednání euroskupiny a stručné výměně názorů na aktuální hospodářskou situaci – bude dokončení klíčové fáze evropského semestru.

Celý obsah článku

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

Dne 11. června 2013 byla podepsána na zastupitelském úřadu v Madridu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

Celý obsah článku

Dotace

Nejčastější nedostatky žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci

Nejčastější nedostatky žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci

Žadatelé o uvolnění prostředků by měli dbát zejména na následující opakující se nedostatky....

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.6.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.6.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.6.2013)

Celý obsah článku

Seznam schválených projektů předložených do Fondu Partnerství - 11. cyklus

Seznam schválených projektů předložených do Fondu Partnerství - 11. cyklus

Tabulka - Seznam schválených projektů předložených do Fondu Partnerství - 11. cyklus

Celý obsah článku

Finanční alokace pro ČR

Finanční alokace pro ČR

Aktualizovaná Tabulka - prostředky alokované pro ČR - 2007 - 2013 (Strukturální fondy a Fond soudržnosti). prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti určených na období 2007-2013 má ČR možnost čerpat až cca 26,7 mld. EUR, tj. cca 680 mld. CZK. Tyto prostředky je možné čerpat až do konce roku 2015.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy - 4.7.2013 18:00 do 8.7.2013 6:00

Plánovaná nedostupnost všech aplikací MF a Finanční správy - 4.7.2013 18:00 do 8.7.2013 6:00

Ve dnech 4.července 2013 od 18:00 do 8.července 2013 06:00 bude z technických důvodů docházet k nepravidelným výpadkům spojení a nedostupnosti všech aplikací Ministerstva financí a Finanční správy dostupných ve veřejném internetu, všechny internetové stránky končící mfcr.cz.

Plánovaná nedostupnost se týká i VŠECH APLIKACÍ DAŇOVÉHO PORTÁLU. Jedná se o aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Komunikační schránka pro banky a Registr plátců DPH včetně webové služby vzdáleného přístupu a Internetových stránek ePodpora.

Děkujeme za pochopení

Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2013)

Aktuální témata: Povodně - pomoc postiženým povodní, důchodové spoření - 2. pilíř a další témata.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (červen 2013)

Multimédia MF (červen 2013)

Aktuální témata: Povodně 2013 - pomoc postiženým povodní.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 5/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 5/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata opatření proti agresivnímu daňovému plánování na úrovni EU a OECD, obsah a dopady připravovaného ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce, navrhovaná opatření ve věci sankcí v případě porušení rozpočtových pravidel, možnosti podnikání v Německu (problematika švarcsystému podle německého právního řádu), platový výměr ve veřejných službách a správě, aplikace převodních cen v bankovním sektoru, vyšší zdanění aktivně činných důchodců, daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí v České republice a na Slovensku, důchodová reforma v ČR po roce 2010, ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny, růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001-2011, řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově, speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma boj s daňovým únikem ve Francii, přiznání majetkových poměrů členů francouzské vlády, podoba navrhovaného rodinného splittingu v Německu, zpřísnění kontroly a transparentnosti manažerských platů akciových společností v Německu, komentovaný přehled platů ve cca 500 povoláních v Německu a změna investiční politiky norského důchodového (ropného) fondu SPU. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na souvislosti mezi nestálostí veřejných výdajů a úrovní finančního rozvoje ekonomiky, empirickou analýzu významu a míry neoficiální euroizace v evropských tranzitivních státech ve vztahu k měnovému systému, na digitální měnu (bitcoin), na reformu systému DPH v EU pro transakce v rámci Společenství a na návrh na zavedení daně z finančních transakcí (Tobinovu daň). Doporučeny jsou dva články z rusky psaného tisku, které jsou věnovány netradičnímu výkladu globálních nerovnováh a zvláštnostem daňové soustavy a daňové kontroly ve Francii.

Celý obsah článku

Benefiční koncert pro oběti povodní pod záštitou ministra financí

Benefiční koncert pro oběti povodní pod záštitou ministra financí

Česká filharmonie pod záštitou ministra financí Miroslava Kalouska a ve spolupráci s Českou televizí uspořádala dne 26.6.2013 ve Dvořákově síni Rudolfina koncert na podporu lidí zasažených povodněmi.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.