Novinky

2006

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2006.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Ministr financí odvolal generálního ředitele celní správy Zdeňka Richtra

Ministr financí Vlastimil Tlustý dnes odvolal generálního ředitele celní správy Zdeňka Richtra. Hlavním důvodem odvolání je osobní odpovědnost za postup celní správy v tzv. kauze Bena, kdy nejenže nedošlo k výběru spotřební daně a DPH v úhrnné výši cca 7 mld. korun včetně příslušenství, ale navíc Ministerstvu financí hrozí náhrada škody za vadný úřední postup.

Vydáno

Novela vyhlášky zjednodušuje oceňování nemovitostí

Ministerstvo financí oznamuje, že s účinností od 1.1.2007 vychází ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb a vyhlášky č. 640/2004 Sb. Novela vyhlášky bude k 1.1.2007 publikována  na internetu ÚFDŘ.

Vydáno

Změny v příslušenství daně platné od 1. ledna 2007

Finanční důsledky přiznání daně v nesprávné výši a nezaplacení či pozdní zaplacení dlužné částky k daňovým povinnostem, které mají být přiznány a zaplaceny po 1. lednu 2007 se mění v důsledku změny provedené v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Aktualizováno dne 28. února 2007 (doplněn poslední odstavec)

Vydáno

Konzultační materiály k MiFID a jednání s profesními sdruženími na finančním trhu

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu publikovalo dne 18. prosince 2006 poslední z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích finančních nástrojů tzv. MiFID. Tyto materiály popisují tematické okruhy, které se týkají tržní infrastruktury a požadavků na organizaci a provoz obchodníka s cennými papíry.

Vydáno

Ministerstvo financí stabilizovalo kontrolní systém sázkových her a loterií

Ministerstvo financí v uplynulých třech měsících realizovalo podstatné změny v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Jedná se zejména o rozšíření státního dozoru o kontrolně analytické oddělení, což přineslo zkvalitnění kontrolního a dozorového systému. Konkrétním výsledkem výkonnější kontroly je opatření vůči dvěma firmám provozujícím kasina, kterým bylo zrušeno povolení k činnosti. Bude to znamenat ukončení činnosti 52 kasin. K 1.1.2007 tak bude v ČR po téměř 30% poklesu celkem 129 kasin.

Vydáno

Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky včera schválila státní rozpočet na rok 2007 s deficitem 91,3 miliardy Kč. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 949,5 miliardy, výdaje v částce 1 040,8 miliardy Kč.

Vydáno

Zvýšení výdajů na důchody v roce 2006 schváleno

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky včera schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2006, která umožňuje zvýšit výdaje státního rozpočtu v letošním roce o 9,3 miliardy Kč. Toto navýšení bude použito na řešení nedostatku prostředků na výplatu důchodů v kapitole MPSV. O schválenou částku, tj. 9,3 mld Kč,  se zvyšuje i schodek státního rozpočtu v letošním roce.

Vydáno

Ministerstvo financí připravuje plán na sloučení výběru daní a veřejnoprávního pojistného

Ministerstvo financí tento týden na jednání vlády předkládá plán, podle kterého by byly sloučeny orgány daňové a celní správy a následně i výběr daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění. V praxi by to znamenalo, že kompetence k výběru sociálního a zdravotního pojistného by byly z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotních pojišťoven převedeny na daňovou a celní správu. Materiál, který k tomu ministerstvo zpracovalo, navrhuje vypracovat plán postupu sloučení, který by zvolil nejefektivnější úpravu v oblasti výběru veřejných příjmů a organizaci institucí, které mají výběr těchto příjmů na starosti. 

 

Vydáno

Výsledky prvních auditů na Ministerstvu financí

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý zadal po svém  příchodu do úřadu celkem 16 auditů veřejných zakázek z let 2005 a 2006, které ministerstvo vypsalo za jeho předchůdce Bohuslava Sobotky. Audit prováděly tři renomované právní kanceláře White&Case, DLA Piper a Toman, Devátý&partneři. Z 16 auditů bude u šesti zakázek pokračovat prověřování. Jde převážně o výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, u nichž bez dalšího zkoumání není možné zjistit, zda okolnosti výběrových řízení v minulosti byly v souladu se zákonem, a rovněž nelze zjistit, jak byla nastavena cenotvorba.

Vydáno

Posun v jednání se skupinou Mittal Steel o ukončení vzájemných sporů

Ministerstvo financí ČR včera pokračovalo v jednání se skupinou Mittal Steel o urovnání všech vzájemných sporů. Ministerstvo zopakovalo svůj postoj z října letošního roku, že prostor pro jednání existuje pouze do konce roku 2006.

Zástupci Mittal Steel přislíbili, že do pátku předloží právním zástupcům MF ČR návrh řešení, kterým budou zastaveny veškeré spory tak, aby z toho pro ČR nevyplývaly žádné finanční závazky.

Vydáno

PPP projekty

Výměně zkušeností s realizací tzv. PPP projektů byla věnována mezinárodní konference, která se v úterý 5. prosince uskutečnila na Ministerstvu financí v Praze. Zúčastnili se jí zástupci partnerských institucí zastupujících státní správu Nizozemska a Velké Británie. V těchto zemích jsou k dispozici dlouholeté zkušenosti s PPP projekty a s různými přístupy k řízení jejich fiskálních důsledků.

Vydáno

Ministerstvo financí hostilo konferenci „Dobrovolnické organizace a ochrana obyvatelstva“

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý se dnes stal hostitelem konference „Dobrovolnické organizace a ochrana obyvatelstva“, které se na Ministerstvu financí zúčastnilo zhruba sto zástupců dobrovolných hasičů a záchranářů z celé České republiky. Ministr konferenci uspořádal jako součást své dlouhodobé masivní podpory této problematiky.

Vydáno

Stát v jedenácti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem téměř 31 miliard Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 821,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 852,1 mld. Kč a vykázaný schodek činil 30,9 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 31,1 mld. Kč.

Vydáno

Vláda projednala možnosti spolufinancování prostředků z fondů EU

Vláda se ve čtvrtek zabývala možnostmi veřejných rozpočtů pro spolufinancování fondů EU v letech 2007 až 2013. Projednaný materiál analyzuje, zda bude Česká republika v tomto období schopna vydat z veřejných rozpočtů dostatek prostředků na spolufinancování, aby vyčerpala veškeré prostředky z fondů EU, které bude mít v uvedených letech k dispozici.

Vydáno

Daňová úleva z titulu realizace projektů na výzkum a vývoj

Za zdaňovací období započaté v roce 2005 mohli poplatníci daní z příjmů v ČR poprvé uplatnit odčitatelnou položku od základu daně z příjmů ve výši 100% nákladů vynaložených na realizaci projektů na výzkum a vývoj. Účelem zavedení této odčitatelné položky bylo poskytnutí nepřímé podpory rozvoje vědy a výzkumu poplatníkům, kteří tyto činnosti provádějí.

Vydáno

Úspěšná aukce 30-letého státního dluhopisu

Ministerstvo financí vydalo historicky první emisi dluhopisu s 30letou splatností. Dne 29. listopadu byly k prodeji do aukce nabídnuty státní dluhopisy v objemu 8 mld Kč. Poptávka byla mimořádně vysoká, objednávky dosáhly v obou kolech aukce celkem 23,1 mld. Kč. Emise vzbudila velký zájem také v zahraničí, zahraniční účastníci se podíleli na nákupu více než poloviny  prodaných dluhopisů.

Vydáno

Tisková zpráva ministra financí Vlastimila Tlustého ke dvoustranné smlouvě o narovnání sporů mezi ČR a finanční skupinou Nomura

Po složitých jednáních byla dnes v Praze uzavřena dvoustranná smlouva o narovnání sporů mezi Českou republikou a finanční skupinou Nomura. Po sérii rozhovorů iniciovaných ministrem financí ČR Vlastimilem Tlustým se tak Vládě ČR podařilo dosáhnout smíru, který celkově narovnává vztahy mezi Českou republikou a skupinou Nomura a ukončuje dlouholeté a velmi nákladné spory. Zároveň se tím eliminuje riziko negativního dopadu na státní rozpočet ve výši až 70 miliard Kč.

Výňatky ze Smlouvy o narovnání vytyčující pozadí sporů:

 • česká verze
 • anglická verze

Vydáno

Česká republika vetovala návrh na zvýšení spotřební daně z piva

Česká republika dnes v Bruselu vetovala návrh Evropské komise na zvýšení spotřební daně z piva. „Jde o principiální otázku. Nejde totiž jenom o zvýšení daní, ale primárně o zvýhodnění vína na úkor piva v celé Evropské unii,“ uvedl dnes v Bruselu ministr financí ČR Vlastimil Tlustý.

Vydáno

Stanovení kupónu 30-letého státního dluhopisu

 • Ministerstvo financí stanovuje pro emisi 30-letého státního dluhopisu kupón ve výši 4,20  % p.a.
 • Státní dluhopis ČR, 4,20 %, 36, jehož  ISIN  je CZ0001001796, bude vydán 4. prosince 2006.  Do aukce, která  se  uskuteční dne 29. listopadu 2006, budou nabídnuty státní dluhopisy v objemu 8 mld. Kč.

Vydáno

Ministr financí jednal ve Vietnamu a Kambodži o investičních dohodách

O dohodách o ochraně a rozvoji investic jednal ministr financí ČR Vlastimil Tlustý při své oficiální návštěvě Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království, která se uskutečnila ve dnech 21. a 22. listopadu. Při  jednáních byly dohodnuty základní obrysy dohod, které bude dle příslibu všech zúčastněných stran možno již brzy uzavřít.

Vydáno

Ministr financí se zúčastní ekonomického fóra

 • Ministr financí Vlastimil Tlustý se v zastoupení předsedy vlády ČR zúčastní Světového ekonomického fóra, které se ve dnech 23. - 24. listopadu 2006 koná v tureckém Istanbulu. Hlavními tématy jednání fóra budou rozšiřování EU, geopolitická role, konkurenceschopnost, obchodní příležitosti a sbližování kultur. Na ekonomickém fóru se zaregistrovalo více než 360 účastníků z celého světa.
 • Ministr financí Vlastimil Tlustý promluví v hlavním diskusním panelu, který je věnován zkušenostem a přínosu nově přistoupivších členů EU a celkovému pohledu na další rozšiřování EU.

Vydáno

Ministerstvo publikovalo druhý konzultační materiál k MiFID – „Působnost MiFID a definice“

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo druhý z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích s finančními nástroji tzv. MiFID a příslušné prováděcí směrnici. Tyto evropské předpisy, které musí být do našeho právního řádu transponovány v průběhu roku 2007, přinášejí významné změny do podnikání v oblasti kapitálového trhu.

Vydáno

Česká republika čerpá prostředky na první schválené projekty z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Česká republika má první podpořené projekty, jejichž předkladatelé čerpají grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. Do 15.11.2006 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí 15 projektů z České republiky. Další schválené projekty můžeme očekávat v nejbližší době.

 

Vydáno

Dálniční kupóny v prodeji již od konce tohoto týdne

Prodej ročních dálničních kupónů na rok 2007 bude zahájen koncem tohoto týdne, prodej časových kupónů bude zahájen koncem letošního roku. Ročních i časových kupónů bude na prodejních místech dostatečné množství. Distribuci a prodej kupónů emise 2007 budou zajišťovat smluvní komisionáři Ministerstva financí, tzn. Česká pošta, s.p., a ABA, a.s., a to prostřednictvím poštovních provozoven, nebo svých smluvních prodejců na čerpacích stanicích, hraničních přechodech, směnárnách apod. Prodejních míst je obdobně jako v minulých letech po celé ČR cca 5 500.

Vydáno

Nová posila týmu poradců ministra financí

Dnešním dnem se stala Ing. Markéta Šichtařová novým externím poradcem ministra financí. V týmu poradců nahradila Miroslava Zámečníka. Nově jmenovaná poradkyně bude mít na Ministerstvu financí na starosti zejména oblast finančních  trhů, makroekonomiku - např. problémy v oblasti růstu HDP, nezaměstnanosti a strukturální politiky a otázky míry vlivu hospodářsko-politických opatření na veřejné finance.

Vydáno

Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven v prvním pololetí 2006

Vláda se na svém středečním zasedání zabývala „Informací o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2006“.

Vydáno

Vláda schválila vypořádání starých ekologických zátěží ve společnosti Tatra

 • Vláda dnes schválila vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti Tatra. Z privatizačních výnosů rozhodla na tyto účely uvolnit finanční prostředky do výše 150 miliónů Kč. Tato částka je určena na vypořádání ekologických závazků vzniklých v areálu závodu společnosti.
 • O odškodnění strategického investora do společnosti Tatra za případné škody z ekologických závad vzniklých před privatizací rozhodla vláda v listopadu 2001.

Vydáno

Ministerstvo financí připravuje plán na sloučení výběru daní

Ministerstvo financí připravuje plán, podle kterého by  byly sloučeny orgány daňové a celní správy a výběr pojistného na zdravotní a sociální pojištění. „Určitě tak lze zjednodušit komunikaci občana se státem a zjednodušit daňová přiznání“, říká ministr financí Vlastimil Tlustý.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburku

Ministři nejprve diskutovali o dalších krocích, které je třeba podniknout v měření a snižování administrativní zátěže pro podniky vyplývající z právních předpisů EU. Do pilotního projektu měření zátěže s cílem identifikovat prioritní oblasti se letos v létě mezi čtyřmi členskými státy zapojila i Česká republika. Dále pak na jednání Rady ECOFIN byly dále shrnuty výsledky diskuse členských států o aplikaci inflačního kritéria při posuzování připravenosti zemí na vstup do eurozóny.

Vydáno

Valná hromada ČSA a.s. je svolána na 27. listopadu 2006

 • Ministerstvo financí jako jeden z hlavních akcionářů ČSA, a.s., obdrželo sdělení představenstva ČSA, že mimořádná valná hromada, která se měla konat 15. listopadu 2006, nebyla v důsledku pochybení ze strany ČSA svolána v souladu se zákonem. Nedodržení 15ti denní lhůty pro zaslání pozvánky by tak mohlo mít za následek vyslovení neplatnosti valné hromady.
 • Proto byl stanoven nový termín konání valné hromady ČSA na pondělí 27. listopadu 2006. Na program valné hromady je mj. zařazena změna stanov a odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 
 • ČSA podnikly kroky, aby se takovéto pochybení v budoucnu neopakovalo. 

Vydáno

Prohlášení Ministerstva financí k článku „Policie šetří úlevy pro herní videoterminály“ zveřejněném v Hospodářských novinách 13.11.2006

Ministerstvo financí vítá vyšetřování okolností, za nichž byl povolován provoz loterijních videoterminálů a poskytuje policii v této věci maximální součinnost. Odvolaný šéf Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Pavel Němec se dnes staví do pozice spravedlivého bojovníka proti tzv. loterijním videoterminálům. Je však třeba říci, že on sám udělil pět z deseti povolení k provozování těchto terminálů.

Vydáno

Evropská komise zveřejnila čtvrtou zprávu o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny

Evropská komise dnes zveřejnila v pořadí čtvrtou zprávu o postupu příprav budoucích členů eurozóny. Tato zpráva hodnotí technické přípravy na zavedení eura, nikoli vývoj ekonomických parametrů dané země. V případě České republiky tak Komise pozitivně hodnotí zejména nedávné vládní rozhodnutí o scénáři zavedení eura, které určuje rámec pro přípravu národního plánu zavedení eura.

 

Vydáno

Vláda zabezpečila výplatu důchodů

Vláda České republiky tento týden schválila změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2006, která zajistí odpovídající množství finančních prostředků na výplaty důchodů v letošním roce.

Vydáno

Ministr financí jmenoval nového náměstka

Novým náměstkem ministra financí byl jmenován Ing. Milan Šimáček. Ing. Milan Šimáček bude mít na Ministerstvu financí na starosti zejména finanční trh. 

Vydáno

Vláda schválila refinancování státních dluhopisů

Vláda na svém středečním zasedání schválila návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, které jsou splatné v letech 2007 a 2008. Cílem tohoto návrhu zákona je získat zákonné povolení pro Ministerstvo financí refinancovat státní dluhopisy, které budou splatné v letech 2007 a 2008. Toto povolení umožní vydat nové státní dluhopisy a z jejich výnosu uhradit splátky splatných jistin státních dluhopisů. Jedná se o typický zákon technického charakteru, který nezvyšuje objem státního dluhu.

Vydáno

Ministr financí Vlastimil Tlustý chce zabránit zvýšení spotřební daně z piva

Ministr financí Vlastimil Tlustý se v pátek 3.11.2006 v Berlíně setkal se svým německým protějškem, spolkovým ministrem financí Peerem Steinbrückem. Hlavním tématem diskuse byla otázka spotřební daně z piva.
„Dohodli jsme se společně vyjádřit nesouhlas se zvýšením spotřební daně z piva, který sdělíme na zasedání Rady ECOFIN v Bruselu příští týden“, řekl ministr financí Vlastimil Tlustý. 

Vydáno

Aktualizace emisního kalendáře státních dluhopisů na IV. čtvrtletí 2006

Ministerstvo financí provedlo k dnešnímu datu aktualizaci emisního kalendáře státních dluhopisů na IV. čtvrtletí 2006 v reakci na navýšení hrubých výpůjčních potřeb vlády v roce 2006 o cca 19 mld. Kč oproti původně plánovaným 155,5 mld. Kč ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2006.

Vydáno

Stát v deseti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 12,7 miliardy Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 761,4 mld. Kč a vykázaný schodek činil 12,7 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 27,9 mld. Kč.

Vydáno

Vláda vyhodnotila plnění maastrichtských kritérií

Vláda včera projednala a přijala dva klíčové dokumenty pro zavedení eura v České republice: analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ a materiál „Volba scénáře zavedení eura v České republice“.

Vydáno

Vláda rozhodla o scénáři zavedení eura v České republice

Vláda na svém včerejším zasedání rozhodla, že euro bude zavedeno v České republice scénářem tzv. velkého třesku, tedy formou jednorázového přechodu na euro. Toto doporučení dala Národní koordinační skupina pro zavedení eura na konci června 2006 a příslušný materiál předložil včera vládě ministr financí Vlastimil Tlustý.

Vydáno

Experti diskutují o přípravě ČR na předsednictví v Radě EU

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá ve dnech 24.-25. října 2006 seminář „Příprava na předsednictví v Radě EU,“ kterého se účastní národní experti zastupující Českou republiku, Francii a instituce EU. Seminář je mj. zaměřen na diskuzi o vývoji agendy předsednictví v hospodářské a finanční oblasti a o možných prioritách českého předsednictví.

Vydáno

Privatizaci Aera projedná vláda na příštím jednání

Ministr financí měl dle usnesení vlády do 17.10.2006 předložit materiál o privatizaci společnosti Aero Vodochody a.s., což v daném termínu učinil. Materiál byl zařazen na program jednání 25.10.2006, aby se s ním členové vlády mohli řádně seznámit.

Vydáno

Stanovisko Ministerstva financí ke zprávě Evropské komise

Ministerstvo financí ČR bere s politováním na vědomí, že zpráva Evropské komise zcela potvrzuje vážný stav veřejných financí České republiky tak, jak byly veřejnosti prezentovány ministrem financí Vlastimilem Tlustým od jeho nástupu do funkce.

Vydáno

Ministerstvo financí aktivně bojuje proti daňovým únikům

V posledních dnech se v  mediích objevila řada článků ohledně tzv. UFO zisků, kterými je nutno rozumět neodůvodnitelné zvýšení majetku, kterému neodpovídají příjmy uváděné v daňových přiznáních, přičemž zdrojem těchto příjmů mohou být i nelegální aktivity. Ministerstvo financí a územní finanční orgány věnují otázce řádného výběru daní i ze zatajovaných příjmů dlouhodobou a koncepční pozornost.

Vydáno

Vláda nově upravila schvalovací proces dislokačních a majetkových změn u administrativních objektů v majetku ČR

Vláda dnes schválila změnu svých dřívějších usnesení týkajících se dislokace administrativních objektů, které jsou v majetku České republiky. Tímto rozhodnutím  vláda doplnila „Zásady postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace“. Nově se řeší možnost směny státního majetku za konkrétní majetek nestátního subjektu.

Vydáno

Notifikace vládního deficitu a dluhu

Počátkem října odeslala Česká republika zastoupená Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2002 - 2006. Česká republika tím splnila jednu ze základních povinností každé členské země Evropské unie.

Vydáno

Očekávaný vývoj daňových příjmů veřejných rozpočtů

Z aktualizované analýzy vývoje daňových příjmů veřejných rozpočtů plyne, že dojde k nenaplnění očekávaných hodnot v roce 2006. Nově revidované odhady jsou o 13,4 miliardy Kč na úrovni veřejných rozpočtů a o 10,3 miliardy Kč na úrovni státního rozpočtu nižší. Odhad z léta letošního roku činil 679,9 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů a 483,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Z tohoto odhadu se také vycházelo při sestavování státního rozpočtu na rok 2007.

Vydáno

Ministr financí jmenoval nového náměstka

Na místo náměstka ministra financí a šéfa sekce veřejných rozpočtů byl dnes jmenován Ing. Bohdan Hejduk, který dosud na Ministerstvu financí působil jako vrchní ředitel skupiny Správa státního rozpočtu a předtím jako ředitel odboru státního rozpočtu.

Vydáno

Příprava plánu zavedení eura vstupuje do finální fáze

Předsedové pracovních skupin Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS) dnes na Ministerstvu financí jednali o přípravě Národního plánu zavedení eura. Příprava jeho první verze, která začala na podzim minulého roku, tak vstupuje do finální fáze.

Vydáno

Daňový portál České daňové správy v ostrém provozu od 1. října 2006

„Daňový portál“ umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby.

Vydáno

Ministerstvo financí o výplatě příspěvku Evropským demokratům nerozhodlo

Ministerstvo financí sděluje, že informace zveřejněná ve sdělovacích prostředcích, podle které, dle sdělení místopředsedy strany Stanislava Polčáka, vyplatí ministr financí Evropským demokratům státní příspěvek na mandát za zastupitele zvolené do zastupitelstva Hlavního města Prahy ve volbách v roce 2002, je nepřesná.

Vydáno

Experti se sešli k otázkám spojeným se zaváděním eura

Evropská komise spolu s Ministerstvem financí ČR pořádají seminář k problematice zavádění eura, který probíhá dnes a zítra v Praze. Semináře se účastní experti z Evropské komise, ministerstev financí České republiky a Belgie a centrálních bank České republiky, Slovenska, Francie a Rakouska.

Vydáno

Audit veřejných zakázek Ministerstva financí

Ministr financí Vlastimil Tlustý zadal audit veřejných zakázek zadávaných v rámci běžného provozu Ministerstva financí. Cílem auditu je zjistit jaká je efektivita nakládání s veřejnými prostředky.

Vydáno

Náměstek ministra financí Eduard Janota odvolán

Náměstek ministra financí Ing. Eduard Janota v dnešním tisku uveřejnil svou reakci na inzeráty, které byly Ministerstvem financí ČR otištěny ve středu 27. září 2006. Podle jeho slov jsou informace v inzerátech zveřejněné nekorektní.
„Údaje uveřejněné ve dvou inzerátech vydaných Ministerstvem financí ve dnech 22.9. a 27.9. 2006 se zakládaly na informacích poskytnutých prvním náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou“, řekl ministr financí Vlastimil Tlustý.

Vydáno

Ministerstvo financí bojuje proti daňovým únikům

Tento týden v televizi proběhla informace o velkých daňových únicích, kterých se dopouští některé firmy. Problém je znám Ministerstvu financí i daňové správě již několik měsíců a ve spolupráci s celní správou jej řeší.
Ministerstvo financí ČR věnuje problematice daňových úniků mimořádnou pozornost a účinný boj proti nim je i jednou z priorit ministra financí Vlastimila Tlustého.

Vydáno

Ministerstvo financí zavádí ekologická opatření

Ministr financí Vlastimil Tlustý uložil příslušnému útvaru Ministerstva financí, aby v rámci obnovy autoparku ministerstva zavedl taková opatření, která povedou ke snižování negativního vlivu provozu automobilů na životní prostředí.

Vydáno

Ministr financí jednal o arbitráži kvůli TV3

Ministr Vlastimil Tlustý požaduje snížení výše odškodnění. „Mám zájem na ukončení všech sporů, které znamenají riziko pro Českou republiku.“ řekl. Jednání bude pokračovat příští týden, kdy mají zástupci EMV přinést vstřícnější variantu vyřešení sporů.

Vydáno

Ministerstvo financí bude opět informovat o stavu veřejných financí

Vzhledem k opakujícím se dotazům na celkovou výši veřejných dluhů České republiky Ministerstvo financí přistoupí ve středu 27.9.2006 opět k možnosti oslovit veřejnost formou inzerátu v celostátních denících MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny.

Vydáno

Ministerstvo zorganizovalo odborný seminář k tématu transpozice směrnice o trzích finančních nástrojů tzv. MiFID

V souvislosti se záměrem zkvalitnit legislativní proces zorganizovalo ministerstvo odborný seminář za účasti zástupců Evropské komise, tuzemských a zahraničních expertů. Jeho cílem bylo přiblížit problematiku nových pravidel pro fungování kapitálového trhu účastníkům trhu a odborné veřejnosti. Seminář byl také příležitostí pro odbornou diskusi aktuálních otázek, které s transpozicí evropských předpisů souvisí.

Vydáno

Ministr financí podpořil projekt bytové výstavby v Kolíně

Ministr financí Vlastimil Tlustý se dnes zúčastnil slavnostního předání 560 nových bytů v kolínské lokalitě U Vodárny. Jedná se o dokončení větší části závazku vůči konsorciu TPCA. Česká republika tak společně s městem Kolín značně pomůže ke zlepšení zázemí automobilky, která patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Vydáno

Ministr financí obnovuje jednání s Nomurou a ČSOB o dohodě v kauze IPB

Ministerstvo financí dnes obnovilo jednání s Nomurou a Československou obchodní bankou o uzavření trojstranné dohody, která by ukončila probíhající arbitráže mezi Českou republikou a bankou Nomura. „Věřím, že tím zvrátíme dosavadní vývoj v tomto dlouholetém sporu.“, řekl ministr financí Vlastimil Tlustý. Na setkáních bylo dohodnuto složení pracovních týmů všech zúčastněných stran a komunikační a procedurální záležitosti pro budoucí jednání.

Vydáno

Zástupci ministerstev financí EU diskutovali záležitosti finančních služeb

Dne 12. září 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Výboru EU pro finanční služby (Financial Services Committee). Jedná se o poradní orgán Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti, který je složen ze zástupců ministerstev financí členských zemí a pravidelně se zde diskutují strategické záležitosti finančních trhů EU. Závěry diskuse jsou cenným vodítkem pro orgány EU, v čele s Evropskou komisí, kam by se měla ubírat regulace finančních služeb na evropské úrovni. Současně jednání slouží i k výměně zkušeností mezi národními představiteli o fungování a přístupu k implementaci nejrůznějších opatření EU v dané oblasti.

Vydáno

Ministerstvo publikovalo první konzultační materiál k MiFID

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo první z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tyto evropské předpisy, které musí být do našeho právního řádu transponovány v průběhu roku 2007, přinášejí významné změny do podnikání v oblasti kapitálového trhu. Jedná se především o zpřísnění požadavků na provoz a organizaci podniku obchodníka s cennými papíry a na jednání ve vztahu k zákazníkům. Konzultační materiál MF k MiFID - Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům 

Vydáno

Ministr financí informoval o výsledku auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007

Ministr financí Vlastimil Tlustý v pondělí 11. září na tiskové konferenci představil výsledek auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Informoval o aktuálním stavu návrhu státního rozpočtu a  možnostech vlády snížit výchozí deficit 173 miliard (viz. Střednědobé výdajové rámce na léta 2007-2009) na co nejnižší úroveň.

Vydáno

Ministr financí zásadně nesouhlasí se zvýšením spotřební daně z piva

Ministr financí Vlastimil Tlustý nesouhlasí se zvýšením spotřební daně u piva, které pro svých sedm členských států včetně České republiky navrhuje Evropská unie. „Zásadně s tím nesouhlasíme a použijeme všechny prostředky vedoucí k tomu, aby se daně nezvyšovaly,“ uvedl Vlastimil Tlustý.

Vydáno

Ministerstvo financí vyplatilo příspěvek na úhradu volebních nákladů

Ministerstvo financí vyplatilo ve čtvrtek 7. září 2006 politickým stranám příspěvek na úhradu volebních nákladů na letošní červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Ministerstvo tak učinilo poté, co od Poslanecké sněmovny obdrželo oficiální údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé strany, což je nezbytnou podmínkou pro vyplacení tohoto příspěvku.

Vydáno

Evropská komise podporuje nový twinningový projekt v hodnotě 25,3 milionů Kč

Evropská komise schválila pro Českou republiku v rámci programu Transition Facility (TF) 2005 nový twinningový projekt „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ (Strengthening the Role of Public Internal Financial Control, PIFC, CZ 2005/IB/FI/01). Twinningový projekt mezi Švédskem a Českou republikou byl zahájen v červnu 2006. Projekt je plně financován z prostředků Evropské unie. Jeho celkový rozpočet činí 900 000 euro, z čehož 600 000 eur je určeno na aktivity v rámci twinningového projektu a 300 000 eur je vyčleněno na technickou podporu PIFC.

Vydáno

Ministerstvo financí podporuje pokračování privatizace Aera Vodochody

Ministerstvo financí ČR plně podporuje stanovisko České konsolidační agentury k privatizaci Aera Vodochody, a.s.. MF ČR se domnívá, že jakékoliv změny ve schváleném harmonogramu prodeje tohoto podniku by mohly vést k významným potížím, které vyplývají z obchodního zákoníku, pro Aero Vodochody i pro zájmy České republiky. Vzhledem k tomu, že privatizace proběhne podle kritéria nejvyšší ceny, není důvod na stávajícím harmonogramu cokoliv měnit.

Vydáno

MF vyhodnotilo veřejnou diskusi k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu

Dne 2. června 2006 publikovalo Ministerstvo financí k veřejné diskusi konzultační materiál k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu. V rámci veřejné diskuse obdrželo ministerstvo komentáře a připomínky celkem od dvou desítek institucí a osob. Obsah připomínek, které ministerstvo obdrželo, je poměrně různorodý. Obecně účastníci veřejné diskuse postup ministerstva vítají. Řada komentářů se vyjadřovala k potřebě dostatečného vyhodnocení dopadů případných změn na fungování finančního trhu a vyvolané náklady na služby pro spotřebitele. Připomínky osob, které k jejich uveřejnění udělily souhlas, jsou uveřejněny na webu ministerstva.

Vydáno

Odcházející ministr financí Bohuslav Sobotka bilancuje

V pondělí 4.9.2006 ukončí Bohuslav Sobotka svou více než čtyřletou práci v čele Ministerstva financí. Do této funkce byl jmenován poprvé 15.7.2002 ve vládě Vladimíra Špidly, poté opakovaně rovněž ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. V souvislosti s touto skutečností zhodnotil ministr stručně své působení v čele úřadu.

Vydáno

Účast ČR na doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí

Vláda ČR ve středu 30. srpna 2006 schválila společný materiál Ministerstva financí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR „Účast České republiky na 4. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (Global Environment Facility – GEF)“. Příspěvek České republiky na finanční období 2006 – 2010 (tzv. GEF-4) představuje 4 mil. SDR, což podle referenčního směnného kurzu stanoveného Světovou bankou představuje částku 142,89 mil. Kč.

Vydáno

Pracovní skupiny pro legislativu ochrany spotřebitele, finanční vzdělávání a vytvoření klientského kodexu zahájily svoji činnost

V průběhu minulého a tohoto týdne zahájily činnost „Pracovní skupina pro finanční vzdělávání“, „Pracovní skupina pro legislativu v oblasti ochrany spotřebitele a pro řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi“ a „Pracovní skupina pro vytvoření kodexu jednání finančních institucí a jejich zákazníků“. Tyto pracovní skupiny byly ustaveny v rámci Expertní skupiny pro finanční sektor a představují další krok v rámci plnění usnesení vlády č.1594 z prosince 2005, jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro spotřebitele finančních služeb.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). První dva body zasedání (prezentace programu finského předsednictví a vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky) proběhly v souladu se závěry červnové Evropské rady poprvé v historii Rady EU v přímém přenosu na webových stránkách EU.

Vydáno

Ministerstvo financí odmítá tvrzení Ministerstva dopravy ve věci výdajů na výstavbu metra

Ministerstvo financí odmítá tvrzení Ministerstva dopravy o tom, že škrty v rozpočtu neumožní poskytnout jakoukoli dotaci na  výstavbu metra v Praze. Rozhodnutí o tom, že v návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva dopravy nebude vůbec žádná dotace na výstavbu metra je plně v kompetenci Ministerstva dopravy, ani Ministerstvo financí, ani vláda se na tomto předběžném rozhodnutí nijak nepodíleli.

Vydáno

Návrh novely zákona o spotřebních daních

Ministerstvo financí předložilo vládě České republiky k projednání návrh novely zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních. Mimo jiné je navrhována úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Česká republika plní harmonogram dohodnutý s Evropskou unií, podle kterého je třeba postupnými kroky do konce roku 2007 dosáhnout výše minimálních sazeb daně platných v Evropské unii.

Vydáno

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní česká daňová správa využívá jako jeden z možných nástrojů v boji proti daňovým únikům mezinárodní výměnu informací s partnerskými zahraničními daňovými správami.

Vydáno

MF organizuje odborný seminář pro oblast kapitálového trhu na téma Směrnice o trzích finančních nástrojů

Ministerstvo financí informuje, že ve čtvrtek 14. září 2006 se uskuteční odborný seminář na téma Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39 o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive/MiFID). Hlavním cílem konference je seznámit účastníky s novou právní úpravou podnikání v oblasti kapitálového trhu. Ministerstvo financí chce prostřednictvím informačních a konzultačních aktivit přispět k řádné implementaci těchto právních předpisů.

Vydáno

Skupina expertů navrhla novou koncepci zdanění příjmů

Expertní skupina pro otázky nové koncepce zdanění příjmů a majetku dokončila svůj úkol ve lhůtě stanovené do 31. července 2006 a předala  výsledný materiál ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Kompletní návrh expertní skupiny je zveřejněn na webových stránkách (Shrnutí činnosti expertní skupiny).

Vydáno

Ministerstvo financí pokračuje v přípravě státního rozpočtu na rok 2007

Na základě usnesení vlády pokračuje v těchto dnech Ministerstvo financí v přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007. Dnes proběhlo na Ministerstvu financí první kolo jednání se zástupci odborových organizací, působících ve veřejném sektoru, týkající se růstu platů v rozpočtové sféře v příštím roce. 

Vydáno

Ministerstvo financí odmítá interpretaci Evropských demokratů

Ministerstvo financí odmítá výklad Evropských demokratů týkající se materiálu MF pro jednání vlády v záležitosti příspěvku za volby v roce 2002. Vládě byl předložen variantní návrh usnesení buď příspěvek vyplatit, nebo nevyplatit. Vláda na svém jednání rozhodla, že o této věci jí nepřísluší rozhodovat a materiál byl stažen z jednání s tím, že již vládě nebude znovu předložen. Tímto postojem vláda nepřipustila, aby případné posuzování rozhodování o výplatě příspěvku na mandáty mohlo být chápáno jako politická záležitost.

Vydáno

Dokončení interního auditu v ČKA

Ministr financí ČR byl informován o dokončení interního auditu v České konsolidační agentuře (ČKA). Jeho cílem bylo prověřit, zda proces postoupení pohledávek  za dlužníkem CETUS, a.s. v likvidaci proběhl v souladu s vnitřními předpisy, především směrnicí „Individuální postupování pohledávek z ČKA“.

Vydáno

Ministerstvo financí odmítá útoky Evropských demokratů ve věci nevyplacení státního příspěvku

Ministerstvo financí odmítá veškeré neopodstatněné útoky napadající jeho postup a údajné zdržování ve věci výplaty státního příspěvku politické straně Evropští demokraté za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy. Zejména je nutno upozornit na to, že dosud žádný soud nerozhodl, že politická strana SNK ED má na příspěvek nárok.

Vydáno

Informace z daňové oblasti elektronicky

Po spuštění „Daňového portálu“ počátkem července 2006, nabízí Česká daňová správa daňové veřejnosti další službu. Dnem 1. srpna 2006 je na jejích internetových stránkách  spouštěna služba „Really Simple Syndication“, známá pod zkratkou „RSS“.

Vydáno

Příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat

Ministerstvo financí ČR dnes na svých internetových stránkách zveřejnilo novou  makroekonomickou predikci, která očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat.
Reálný růst HDP by měl v roce 2006 dosáhnout úrovně 6,2 %. V roce 2007 by vzhledem k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy mělo dojít k mírnému zpomalení na 5,0 %. Růst bude i nadále tažen zlepšováním výsledků zahraničního obchodu. Mělo by dojít ke zrychlení růstu spotřeby domácností i investiční aktivity. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Vydáno

Česká republika vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska dnes vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska. „Prioritními oblastmi této výzvy jsou uchování kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný rozvoj, posilování justice a spolupráce v naplňování povinností vyplývající z přistoupení ČR do Schengenského prostoru,“ říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Vydáno

Česká republika mezi prvními členskými zeměmi EU v transpozici směrnic finančního trhu

Na základě nejnovějšího hodnocení Evropské komise (EK) se Česká republika výrazně zlepšila v počtu transponovaných směrnic, které patří do balíku tzv. Akčního plánu finančních služeb (FSAP) a je mezi šesti nejlepšími zeměmi, které zavádějí nová evropská pravidla do národní legislativy. „Akční plán zahrnuje opatření, která mají odstranit zbývající právní a regulatorní překážky bránící integraci finančních trhů v celoevropském měřítku,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Z 23 platných směrnic, u kterých se průběžně sleduje stav transpozice v jednotlivých členských státech, jich Česká republika má k 1. červenci 2006 transponováno plných 90 procent. Hlavní zásluhu na tom mají poslední novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním investování. „V transpozici směrnic finančního trhu se Česká republika řadí mezi nejúspěšnější členské státy EU a české finanční instituce tak mohou těžit z nových evropských pravidel,“ dodává Tomáš Prouza

Vydáno

Snížená sazba DPH u dětský plen

Evropská komise informovala o tom, že rozhodla o zaslání formálního dopisu se žádostí o sdělení, jakou sazbu DPH Česká republika uplatňuje při zdanění dětských plen. Česká republika dosud tento dopis oficiálně neobdržela, proto se k němu nemůže relevantně vyjádřit.

Vydáno

Evropská komise zveřejnila první výsledky šetření úrovně konkurence v oblasti běžných účtů

Evropská komise koncem minulého týdne publikovala předběžnou zprávu o úrovni konkurence v oblasti běžných účtů a souvisejících bankovních služeb. Materiál navazuje na zprávu o situaci v oblasti platebních karet, kterou komise zveřejnila v dubnu letošního roku, a tvoří druhou část šetření retailového bankovnictví EU. Šetření navazuje na strategii Evropské komise ve finančních službách pro období 2005 – 2010, která je definována v tzv. Bílé knize. 

Vydáno

Příspěvky na veřejně prospěšné účely u loterií překročily v roce 2005 částku 2,3 mld. Kč.

Podle údajů Ministerstva financí dosáhla v roce 2005 výše peněžních prostředků uhrazených provozovateli loterií a sázkových her na tzv. veřejně prospěšné účely částku necelých 2,34 mld. Kč. "Oproti předchozímu roku tak vzrostla celková výše prostředků hrazených na různé sportovní, sociální, kulturní a další obdobné projekty o více než 20 %," uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Výše vsazených částek u všech typů loterií a sázkových her dosáhla v roce 2005 téměř 91 mld. Kč.

Vydáno

Rozklad Spojených demokratů-Sdružení nezávislých (dříve ED) byl zamítnut

Ministr financí zamítl rozhodnutím ze dne 30. června 2006 rozklad politické strany Spojení demokraté-Sdružení nezávislých (dříve nazvané Evropští demokraté) ve věci její žádosti o výplatu státního příspěvku za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Vydáno

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 11. července 2006

Dne 11. července 2006 se v Bruselu uskuteční červencové jednání Rady ministrů financí a hospodářství ECOFIN, první zasedání této Rady pod finským předsednictvím. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vydáno

Exekuce na nemovitosti Ministerstva financí odložena

Sdělovací prostředky informovaly v nedávné době veřejnost o tom, že proti majetku České republiky – Ministerstva financí byla soudním exekutorem nařízena exekuce nemovitostí na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2006. Proti rozsudku Městského soudu v Praze podalo Ministerstvo financí dovolání k Nejvyššímu soudu ČR spolu s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí. 

Vydáno

Ministerstvo financí navrhlo předběžné střednědobé výdajové rámce na léta 2007 až 2009 v souladu s konvergenčním programem

Vláda schválila na návrh Ministerstva financí předběžné střednědobé výdajové rámce na léta 2007 až 2009. Deficit veřejných rozpočtů by podle tohoto návrhu měl v roce 2007 dosáhnout nejvýše 3,3% HDP, což v metodice sestavení státního rozpočtu představuje schodek státního rozpočtu pro rok 2007 ve výši 88 miliard korun.

Vydáno

Ministerstvo financí zahájilo provoz Daňového portálu

K rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti Českou daňovou správou v rámci modernizace daňové správy byl dne 3.7.2006 veřejnosti zpřístupněn na internetových stránkách MF a daňové správy "Daňový portál", který bude po dobu tří měsíců provozován v ověřovacím provozu.

Vydáno

Stát v prvním pololetí roku 2006 hospodařil s přebytkem 7,6 miliardy Kč

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci června 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 468,8 mld. Kč, celkové výdaje ve výši  461,2 mld. Kč a saldo hospodaření ve výši 7,6 mld. Kč. Přebytek hospodaření je o 3,8 miliardy Kč vyšší než ve stejném období roku 2005.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Témata: rozšíření eurozóny, dialog mezi EU a USA, daňová problematika, boj proti daňovým únikům,problematika přímých daní, zjednodušení statistiky EU, financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Další témata: boj proti financování terorismu, osvobození od DPH resp. zdaňování DPH u poštovních služeb, dokončení jednotného vnitřního trhu a kontrola rozpočtu EU.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR rozhodla o variantě zavedení eura

Na svém dnešním zasedání se členové Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR dohodli na scénáři zavedení eura, který doporučí Vládě ČR. „Jednoznačnou volbou je zavedení bezhotovostního i hotovostního eura k jednomu datu, tedy varianta tzv. „velkého třesku.“ Tato varianta je nejlevnější, nejprůhlednější a všem dává nejvyšší míru právní jistoty,“ říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí a národní koordinátor zavedení eura.

Vydáno

Česká daňová správa využívá moderních trendů k řízení

V rámci procesu „Modernizace daňové správy“, jehož cílem je moderně fungující daňová správa s vysokou mírou efektivnosti a výkonnosti, schválilo Ministerstvo financí systém ukazatelů, které budou sloužit jako nástroj k řízení české daňové správy. Jedná se o další z dílčích kroků, který využitím moderních prvků řízení přispěje k lepšímu fungování české daňové správy.

Vydáno

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti finanční stability a řešení krize finančního trhu

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka dnes uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti finanční stability a řešení krize finančního trhu. Dohoda upravuje systém spolupráce, vzájemné koordinace a komunikace mezi MF a ČNB v otázkách finanční stability, řešení krize finančního trhu, a s těmito oblastmi související výměny informací mezi oběma institucemi.

Vydáno

Novela zákona o DPH - platnost sazby 5 % pro potraviny a další položky zboží

Parlament ČR projednal a schválil návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory. Součástí tohoto zákona je změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotya to v příloze č. 1 k zákonu, která obsahuje seznam zboží, u kterého se uplatňuje snížená (5 %) sazba DPH. Účinnost této změny sazby je, stejně jako účinnost celého zákona, stanovena na 15. den od data zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že tento zákon bude zveřejněn pod č. 319/2006 Sb. v částce 99 Sbírky zákonů dne 30. června 2006, bude účinný od 15. července 2006.

Vydáno

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová zvolena do vedení Výboru pro fiskální záležitosti OECD

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová byla dne 27. června 2006 zvolena představiteli členských zemí OECD jedním z členů vedení/byra Výboru pro fiskální záležitosti OECD (Bureau of OECD Committee on Fiscal Affairs). Výbor pro fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem, který stanovuje mezinárodní daňové standardy a řídí práce na vydávání významných publikací v daňové oblasti.

Vydáno

Evropská komise zveřejnila zprávu o přípravách na zavedení eura

Evropská komise dnes zveřejnila v pořadí již třetí zprávu o praktických přípravách na zavedení eura v členských zemích stojících mimo měnovou unii. Vyplývá z ní mimo jiné, že přípravy na zavedení eura v České republice běží podle plánu či že Češi patří mezi občany s největšími zkušenostmi s euroměnou z nových členských zemí.

Vydáno

Česká republika podepsala grantovou dohodu přijímající pomoc z finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí dnes podepsalo grantovou dohodu pro blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace. Dohodu uzavřenou mezi donorskými zeměmi - Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem, podepsal za Českou republiku náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Zprostředkovatelem blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace je Nadace rozvoje občanské společnosti. V období 2005-2009 je na Fond určena částka 10 mil. EUR, která bude rozdělena výhradně mezi předkladatele projektů z nestátních neziskových organizací.

Vydáno

Reakce na stanovisko ČNB ke Zprávě MF o vývoji finančního trhu v roce 2005

ČNB koncem minulého týdne vydala tiskovou zprávu, týkající se Zprávy Ministerstva financí o vývoji finančního trhu v roce 2005 a informací týkajících se První česko ruské banky (PČRB), které jsou v této Zprávě uvedeny. ČNB označila uvedené informace za nepravdivé a naprosto zavádějící. Pro Ministerstvo financí je stanovisko ČNB velkým překvapením. ČNB obdržela Zprávu před jejím vydáním k připomínkám a uvedené informace nijak nerozporovala.

Vydáno

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

V rámci přijímání vládního návrhu zákona o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů byla do tohoto vládního návrhu na základě poslanecké iniciativy zapracována novela zákona o DPH, která rozšiřuje možnosti aplikace snížené sazby DPH v zásadě na všechny potraviny s výjimkou alkoholických nápojů. Bohužel pro zavedení této změny nebyl v návrhu zákona stanoven okamžik účinnosti takového opatření, platí proto obecné pravidlo, a tato změna bude účinná do 15 dnů od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

Vydáno

Expertní skupina pro finanční sektor zahájila činnost v plném složení

Expertní skupina pro finanční sektor včera zahájila svou činnost v plném složení. Expertní skupina je stálou platformou pro dialog zúčastněných subjektů o koncepčních otázkách, jež se týkají zejména postavení spotřebitele při poskytování finančních služeb. Předsedou skupiny byl na prvním jednání zvolen náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vydáno

Česká republika bude čerpat pomoc z finančních mechanismů EHP/Norska

Zahajovací seminář k Blokovému grantu pro nestátní neziskové organizace, který je financován Finančními mechanismy Norska a Evropského hospodářského prostoru, se koná dnes v Kongresovém centru v Praze. Seminář pořádá Velvyslanectví Norského království v České republice ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Cílem semináře je představit hlavní priority tohoto blokového grantu a proces podávání žádostí.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2005

V pořadí již třetí zprávu o vývoji finančního trhu zveřejnilo dnes Ministerstvo financí. Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Celkově lze hodnotit stav i vývoj finančního trhu v roce 2005 pozitivně, jako rozvíjející se a stabilizovaný. Byl podmíněn nejen příznivým vývojem domácího hospodářství, ale i pokračující konjunkturou světové ekonomiky.

Vydáno

OECD hodnotí ekonomický vývoj ČR pozitivně, příští vládu čekají nelehké výzvy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes vydala Ekonomický přehled České republiky 2006. Ve své zprávě, která je již sedmou v pořadí, hodnotí současný vývoj české ekonomiky. Tentokrát se kromě tradiční makroekonomické části zaměřila na dlouhodobou fiskální udržitelnost, školství a inovační politiku.

Vydáno

Program jednání Rady ECOFIN - 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se uskuteční v Lucemburku 2734. jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání účastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová a velvyslanec ČR při Stálém zastoupení ČR v Bruselu Jan Kohout. Na pořadu jednání je: rozšíření eurozóny; dialog mezi EU a USA; daňové otázky; zjednodušení statistiky EU. Další témata: financování mezinárodní organizace pro účetní standardy IASB; boj proti financování terorismu; opatření DPH u poštovních služeb, výzvy globalizace.

Vydáno

Nominace do výboru pro finanční trh

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA MF ČR a ČNB. Ministerstvo financí nominovalo do Výboru pro finanční trh náměstka ministra financí Tomáše Prouzu a ředitelku odboru legislativy finančního trhu Kláru Cetlovou. Česká národní banka nominovala jako svou zástupkyni ve výboru vrchní ředitelku a členku bankovní rady Michaelu Erbenovou.

Vydáno

Konzultační proces s odbornou veřejností a sociálními partnery - zahájení diskuse o výhodách a nevýhodách zavedení daňových asignací

Ministerstvo financí na základě úkolu vyplývajícího z plánu legislativních prací vlády vyzývá odbornou veřejnost i další sociální partnery k zasílání námětů a připomínek k možnosti zavedení daňových asignací do českého daňového systému. Těmito podněty se bude zabývat odborný tým a s autory návrhů a připomínek budou případně diskutovány. Termín pro předložení podnětů a připomínek je 31. červenec 2006. Podněty zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@mfcr.cz. Zároveň jsou vyzývána širší seskupení neziskových organizací či jejich zastřešující orgány, aby v případě zájmu nominovaly do 10. června 2006 své zástupce do pracovní skupiny k této problematice. Kontaktní adresa pro nominace je podatelna@mfcr.cz.

Vydáno

Uveřejnění konzultačního materiálu k úpravě podmínek prostředkování a poradenství na finančním trhu

Ministerstvo financí připravilo konzultační materiál k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Záměrem ministerstva je vytvořit jednotný režim pro služby zprostředkování a poradenství na finančním trhu, který bude zohledňovat jak otázky ochrany spotřebitelů, tak i potřeby distribuce finančních produktů. Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. července 2006.

Vydáno

Stát v prvních pěti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 12,2 miliardy Kč

Státní rozpočet vykázal ke konci května 2006 celkové příjmy ve výši 373,4 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 385,6 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 12,2 mld. Kč. Tento schodek je o téměř osm miliard korun nižší než za první čtyři měsíce letošního roku a méně než poloviční v porovnání se stejným obdobím roku 2005. Jde tak o nejlepší květnový výsledek od roku 2000.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Samotnému jednání Rady předcházel ministerský dialog s přistupujícími a kandidátskými zeměmi. Na jednání Rady bylo projednáno: revize Strategie udržitelného rozvoje v rámci přípravy na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. června 2006, předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2007, Akční plán Komise k Integrovanému rámci vnitřní kontroly, problematika malých a středních podniků (SME), daňová problematika, nový návrh balíčku opatření k DPH spolu s časovým harmonogramem jejich zavádění. Následně proběhla diskuse k nové strategii Evropské investiční banky (EIB) pro půjčování prostředků mimo EU.

Vydáno

Zveřejnění zprávy „Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment by the Global Forum on Taxation“

Dne 29. května 2006 byla v rámci tzv. OECD Global Forum on Taxation publikována uvedená zpráva. Z textu zprávy je zřejmé, že jednotlivé země pokračují v posilování vzájemné spolupráce v oblasti daní, že uvádějí do praxe mechanismy, které prohlubují  transparentnost a výměnu informací pro daňové účely. Obsah zprávy jednoznačně ukazuje schopnost členských a nečlenských zemí OECD spolupracovat s cílem zabránit tomu, aby jejich finanční centra byla zneužita pro nezákonné vyhýbání se daním a daňové úniky. Česká republika, jako členský stát OECD, danou aktivitu podporuje a její zástupci se práce aktivně účastní.

Vydáno

Evropská komise bude zkoumat bariéry při změně banky

Evropská komise rozhodla minulý týden o zřízení expertní skupiny pro otázky mobility klientů bank. Komise si uvědomuje, že klienti čelí v případě změny banky, která vede jejich běžný účet, řadě překážek a tyto překážky omezují volnou soutěž i volbu klientů. Mezi hlavní překážky patří jak různé poplatky za zrušení účtu a souvisejících služeb, tak i administrativní a technické překážky, které komplikují a prodlužují provádění změn.
Ministerstvo financí pracuje na analýze postavení spotřebitele vůči finančním institucím a na návrhu možných úprav, práce probíhají také v oblasti finančního vzdělávání. Občané mají možnost přispět svými zkušenostmi s poskytovateli finančních služeb e-mailem na spotrebitele@mfcr.cz.

Vydáno

Reakce Ministerstva financí na trestní oznámení strany SNK Evropští demokraté

Trestní oznámení nemá žádný věcný základ a ukazuje na naprostou neznalost loterijního zákona. Výherní hrací přístroje a centrální systémy se povolují podle různých částí zákona. Pro provoz hracích zařízení platí přísná pravidla, jejichž dodržování Ministerstvo financí pravidelně a intenzivně kontroluje.

Vydáno

Daňová kvóta dle Eurostatu

Eurostat vydal novou informaci ohledně výše daňových kvót v Evropské unii. Průměrná hodnota daňové kvóty je v Evropské unii 39,3. Česká republika se s hodnotou 36,6 na žebříčku umístění států dle výše daňové kvóty objevuje přibližně uprostřed (seřazeno dle hodnot dosažených v roce 2004). Přesto do budoucna očekáváme, že daňová kvóta v České republice bude klesat.

Vydáno

Výsledky provozování loterií a sázkových her v roce 2005

Loterie a sázkové hry i v minulém roce pokračovaly v rychlém růstu. Objem vsazených peněz vzrostl o 6,1 mld. Kč na 90,7 mld. Kč, což znamená nárůst o 7,2 %. Stejným tempem vzrostl o téměř 5 mld. Kč na celkem 69 mld. Kč objem vyplacených výher.

Vydáno

Ministerstvo financí posílilo tým finančních služeb

Tým finančních služeb, vedený náměstkem ministra Tomášem Prouzou, získal významnou posilu v oblasti legislativy kapitálového trhu. Na Ministerstvo financí nastupuje Jan Šovar, který dosud působil v Paříži jako expert Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR).

Vydáno

Slovinsko vstupuje do eurozóny, Litvu Evropská komise a Evropská centrální banka odmítají

Evropská komise (EK) a Evropská centrální banka (ECB) vydaly mimořádné konvergenční zprávy pro Slovinsko a Litvu, které hodnotí, nakolik tyto země splnily tzv. maastrichtská kritéria pro vstup do eurozóny. Zatímco v případě Slovinska je hodnocení pozitivní, v případě Litvy konstatovaly EK a ECB nesplnění kritéria míry inflace. Ze tří nových členských zemí EU, které avizovaly vstoupit do eurozóny k 1. lednu 2007, tedy Estonska, Litvy a Slovinska, přijme v tomto termínu euro pouze poslední jmenovaná země.

Vydáno

Použití daňové složenky při platbách daně převodním příkazem

Pro platby daní na České poště byla v polovině března 2006 zavedena Daňová složenka, ve které lze zadat označení typu daně zjednodušenou formou. Někteří poplatníci používají informace z daňové složenky i pro placení daně bezhotovostní formou. Aby byla platba na účet FÚ připsána, musí v těchto případech poplatník uvést všechny 3 základní položky určující číslo bankovního spojení FÚ v ČNB – předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně), číslo účtu FÚ a kód banky.

Vydáno

Novela zákona o kolektivním investování podepsána prezidentem republiky, připravuje se publikace ve Sbírce zákonů

Prezident republiky Václav Klaus minulý týden podepsal novelu zákona č.189/2004 Sb., o kolektivním investování a nyní se připravuje její publikace ve Sbírce zákonů. Novela reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování z počátku roku 2004 a snaží se dále podpořit kolektivní investování. Nejdůležitější změnou je výrazné zjednodušení pravidel pro speciální fondy kolektivního investování, tj. fondy, které nejsou regulovány právem Evropských společenství.

Vydáno

Dohoda o legislativní spolupráci Ministerstva financí a České národní banky

Ministr financí a guvernér České národní banky podepsali dohodu o vzájemné spolupráci obou institucí při přípravě legislativy v oblasti finančního trhu. Cílem dohody je jasné vymezení pravidel vzájemné spolupráce v této oblasti a nastavení způsobu komunikace. Ministerstvo financí a Česká národní banka budou také na základě dohody spolupracovat při komunikaci s ostatními ministerstvy při přípravě legislativy, která se může dotýkat finančního trhu.

Vydáno

Společné zdanění manželů

Ministerstvo financí nadále sleduje aktuální stav zpracovávání přiznání  k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005 a ke dni 9. května 2006 eviduje 1,95 milionů podaných daňových přiznání. Oproti stejnému období loňského roku  tak byl  zaznamenán nárůst o zhruba 460 tis. nově podaných přiznání, tj. asi o 31%. I přes extrémně zvýšenou administrativní náročnost je v současné době již zpracováno 1,43 milionů tiskopisů.

Vydáno

Výsledky kontrolní akce zaměřené na problematiku vybírání bakšišného ze strany cestovních kanceláří

Na základě četných stížností zasílaných klienty cestovních kanceláří na Ministerstvo financí proběhla v období od února 2005 do února 2006 na území celé České republiky kontrolní akce zaměřená na problematiku vybírání bakšišného (spropitného) ze strany cestovních kanceláří, které organizují nebo zprostředkovávají zájezdy do Egypta či obdobných destinací.

Vydáno

Ministerstvo financí a skupina několika asociací (zástupci provozovatelů marketingových soutěží) definují soutěže, které nelze podle zákona považovat za loterie

S ohledem na značnou oblibu marketingových soutěží mezi spotřebiteli a v rámci zvýšení právní jistoty ze strany jejich provozovatelů se Ministerstvo financí jako orgán dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami a asociace působící v této oblasti rozhodli společně definovat soutěže, které na základě analýz odborných institucí nelze považovat za loterie nebo jiné podobné hry či spotřebitelské loterie.

Vydáno

Vláda odvolala dva členy představenstva ČKA

Vláda dnes v souladu se zákonem o ČKA na návrh ministra financí Bohuslava Sobotky odvolala dva členy představenstva ČKA. Důvodem předložení návrhu byla přímá účast těchto dvou členů vrcholového managementu ČKA v orgánech společnosti IMOB a pochybení v personální politice v této společnosti.

Vydáno

Stanovisko ministra financí k návrhu na odvolání dvou členů představenstva ČKA v souvislosti s kauzou IMOB a Galileo Real

Ministr financí zcela odmítá nepravdivá tvrzení člena představenstva Mojmíra Hampla o údajných „jiných“ důvodech návrhu na jeho odvolání z představenstva ČKA. Ministr financí trvá na návrhu odvolání dvou členů představenstva ČKA, kteří přímo působili ve strukturách společnosti IMOB. V případě, že šetření celé kauzy prokáže další skutečnosti či pochybení a pohřešované prostředky se nepodaří získat zpět, přistoupí Ministerstvo financí k případným dalším odpovídajícím personálním opatřením.

Vydáno

Národní koordinační skupina připraví varianty zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS) se na svém dnešním druhém zasedání zabývala zejména přípravou rozhodnutí o variantě zavedení eura v ČR, o kterém bude Vláda ČR podle schváleného harmonogramu jednat na konci srpna. Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. velkého třesku, tedy zavedení hotovostního i bezhotovostního eura k jednomu dni.

Vydáno

Vyjádření Finančně analytického útvaru Ministerstva financí

Banka oznámila FAU obchod, který spočíval v tom, že byla odeslána částka 500 mil. Kč z účtu oznamované společnosti na bankovní účet vedený v zahraničí. Na základě tohoto oznámení zahájil FAU vlastní šetření. V současné době vypracoval FAU oznámení na podezření ze spáchání trestného činu majetkové povahy. Toto oznámení bylo v dopoledních hodinách dnešního dne předáno orgánům činným v trestním řízení.

Vydáno

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.-8. dubna 2006 ve Vídni

Ve dnech 7.-8. dubna 2006 proběhlo ve Vídni neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Témata: evropské projekty v oblasti zdanění společností, pracovní metody Rady ECOFIN, aktuální hospodářská situace a rozpočtový vývoj v EU, stabilita finančních trhů, krizové řízení a konvergence dozorů v rámci EU, příprava na jarní zasedání Bretton-Wodských institucí, globalizace, podnikání v globalizovaném světě.

Vydáno

Stanovisko Ministerstva financí ke kauze Imob a Galileo Real

Na základě prozatím zjištěných skutečností v kauze společností Imob a Galileo Real navrhne ministr financí vládě odvolání dvou členů představenstva ČKA Hampla a Jurána, kteří zastupovali ČKA v dceřiné společnosti, v níž je podezření na spáchání trestného činu ze strany managementu.

Vydáno

Ministerstvo financí realizovalo pilotní projekt aktivního přístupu finančních úřadů

V průběhu prvního čtvrtletí 2006 byl ve Středočeském kraji realizován projekt „aktivního přístupu finančních úřadů k poplatníkům daně z příjmu fyzických osob“, vyhlášený jako pilotní projekt Ministerstva financí. Základním cílem bylo umožnit poplatníkům, kteří nežijí v sídlech finančních úřadů, vyřídit si svoje daňové povinnosti v místě svého bydliště a to i mimo obvyklé úřední hodiny. Dalším cílem bylo zajistit přístup k požadovaným informacím prostřednictvím permanentních telefonních linek.

Vydáno

Stát v prvních čtyřech měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 19,9 mld. Kč

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci dubna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 299,7 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 319,6 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 19,9 mld. Kč. Tento schodek je o 2,5 miliardy Kč nižší než v loňském roce, kdy za první čtyři měsíce dosáhl 22,5 miliardy Kč. Letošní výsledek je tak nejlepším dubnovým výsledkem od roku 2002.

Vydáno

Společného zdanění manželů využilo asi 350 tisíc párů

Do úterý 2. května 2006 měly finanční úřady vrátit asi 350 tisícům párům s dětmi, které využily v rámci daňového přiznání instituty snižující daňové zatížení, jako je daňové zvýhodnění na děti a zejména pak společné zdanění manželů, do jejich rodinného rozpočtu přeplatky na dani v odhadované výši 4 mld. Kč.

Vydáno

Ministerstvo financí vydalo výměr č. 05/2006

kterým se stanoví diferencovaná maximální obchodní přirážka u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely. Diferencovaná maximální obchodní přirážka vstoupí v účinnost od 1. srpna 2006. V období do tohoto data Ministerstvo financí svými kontrolními orgány provede vlastní šetření nákladovosti v oblasti distribuce radiofarmak a na jejich základě, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, posoudí možnost návrhu na případné vyjmutí těchto léčivých přípravků z obecného systému diferencované obchodní přirážky.

Vydáno

Evropská komise poukazuje na tržní bariéry v oblasti platebních karet

Evropská komise minulý týden publikovala předběžnou zprávu o situaci v oblasti platebních karet. Materiál je výsledkem nedávného průzkumu trhu a tvoří úvodní část průzkumu celého retailového bankovnictví EU. Cílem šetření je analyzovat podmínky, za kterých jsou různé retailové bankovní služby na trhu EU poskytovány, a navrhnout opatření posilující konkurenci finančních institucí. Efektivní a konkurenceschopné platební systémy i platební služby v celé EU jsou také důležitým předpokladem připravovaného jednotného platebního euro prostoru, tzv. Single Euro Payment Area, který má od roku 2010 přispět k zjednodušení a zrychlení plateb v rámci eurozóny. Evropská komise vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zaslání připomínek k tomuto materiálu do 21. června 2006.

Vydáno

Ministerstvo financí pokračuje ve veřejné diskusi nad zkušenostmi občanů s institucemi finančního trhu

Ochrana a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu zůstává i v letošním roce jednou z hlavních priorit Ministerstva financí. Vedle příprav zákona o finančním ombudsmanovi a pokračování diskuse s představiteli finančního trhu ministerstvo i nadále sbírá zkušenosti občanů s finančními institucemi a jejich podněty ke zlepšení.

Vydáno

Stanovisko Ministerstva financí k požadavku na zvyšování platů ve státní správě

Ministr financí Bohuslav Sobotka podporuje požadavky na postupné zvyšování platů v daňové správě tak, aby se ohodnocení této náročné a kvalifikované činnosti dostalo na vyšší úroveň. Takové zvyšování se však musí pohybovat v rámci rozpočtových limitů, které má Ministerstvo financí k dispozici a může probíhat pouze v kontextu růstu platů ve státní správě jako celku. Ministr financí je v kontaktu se zástupci odborových organizací zaměstnanců daňové správy a otázku růstu mezd s nimi předběžně řeší.

Vydáno

Expertní skupina pracuje na návrhu moderního systému zdanění příjmů a majetku

Expertní skupina jmenovaná počátkem tohoto roku ministrem financí Bohuslavem Sobotkou v současné době pracuje na návrhu optimálního moderního systému zdanění příjmů a majetku. Jedním ze skupinou vytvořených pracovních týmů je diskutován mimo jiné i návrh umožnit uplatnění daňově odečitatelných výdajů i v kategorii příjmů ze závislé činnosti.

Vydáno

TOP 20 – 1. místopředseda vlády a ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu

Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2005 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 150 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na  dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.

Vydáno

O společné zdanění manželů projevilo zájem více než 350 tisíc rodin

Ministerstvo financí eviduje k 31. březnu 2006 1,95 milionů podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. Oproti stejnému období loňského roku  je  zaznamenán nárůst o zhruba 460 tis. nově podaných přiznání, tj. asi o 31%. Na základě předběžných údajů Ministerstvo financí odhaduje, že na dani z příjmů fyzických osob bude poplatníkům z důvodu uplatnění společného zdanění manželů vráceno přibližně 4 mld. Kč.

Vydáno

Výsledky provozování výherních hracích přístrojů v roce 2005

Výherní hrací přístroje povolují do provozu podle loterního zákona obce v rámci svých územních obvodů, Ministerstvo financí povoluje výherní hrací přístroje v kasinech. V loňském roce je provozovalo 450 subjektů a jejich počet dosáhl 52 tis. kusů s objemem  sázek téměř 50 mld. Kč.

Vydáno

Výplata státní podpory na stavební spoření v roce 2006

Stavební spořitelny uplatnily u Ministerstva financí žádost o vyplacení státní podpory stavebního spoření za rok 2005 v celkové výši 15,326 mld. Kč. Po provedení potřebných kontrol bude státní podpora ve výši 15,045 mld. Kč připsána na účty stavebních spořitelen 20. dubna 2006.

Vydáno

Daňové složenky se těší velké pozornosti

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou poštou dne 15. března 2006 uvedlo do provozu produkt, týkající se  možnosti placení vybraného okruhu daní  v úřadovnách České pošty prostřednictvím „daňové složenky“.Celkem bylo na účty finančních a celních úřadů zaplaceno 597 902 664,- Kč prostřednictvím 70 705 ks daňových složenek.

Vydáno

Ministerstvo financí rozhodlo ve věci státního příspěvku Evropským demokratům

Ministerstvo financí rozhodlo dne 7. dubna 2006 nevyplatit státní příspěvek na mandát politické straně Evropští demokraté za zastupitele zvolené do zastupitelstva Hlavního města Prahy na kandidátní listině volební strany „Demokraté Jana Kasla – Sdružení politické strany Evropští demokraté a nezávislých kandidátů“ ve volbách konaných dne 1. a 2. listopadu 2002.

Vydáno

Vznik expertní skupiny Evropské komise v oblasti regulace cenných papírů - European Securities Markets Group

Evropská komise rozhodnutím ze dne 30. března 2006 ustanovila expertní pracovní skupinu, která bude mít za úkol poskytovat Komisi technické poradenství v oblasti regulace cenných papírů. Ministerstvo financí vzhledem k prestižnímu charakteru účasti v této pracovní skupině s velkým významem pro oblast kapitálového trhu vyzývá zainteresované osoby ke zvážení účasti. Termín pro zaslání přihlášky: 30. dubna 2006. Pracovní skupina zahájí činnost v tomto roce s předpokládaným ukončením činnosti v roce 2009. Skupina bude mít 20 členů reprezentujících trh i akademickou oblast.

Vydáno

Zdanění příjmů rodin s dětmi v roce 2005 výrazně pokleslo

OECD každoročně zveřejňuje mezinárodní statistiku Taxing Wages (Zdanění mezd), ve které srovnává zdanění mezd a poskytování některých sociálních dávek pro zaměstnance. Na modelových situacích se v této publikaci vypočítá, jak velkou část nákladů práce vláda odebírá ve formě daní a pojistného. Dále jsou do výpočtu zahrnovány i údaje o obdržených sociálních peněžních dávkách, což umožňuje zjistit tzv. čistou pozici domácností po zaplacení daní a obdržení peněžních dávek.

Vydáno

Ministerstvo financí prosazuje sníženou sazbu DPH pro dětské pleny

Na dnešní jednání kolegia komisařů EK byl předložen návrh na zahájení řízení pro porušení práva ES vůči České republice, Polsku, Maďarsku, Portugalsku a Maltě ve věci uplatnění snížené sazby DPH na dětské pleny. Komisaři na dnešním zasedání kolegia nedospěli v dané věci k dohodě a řízení nebylo vůči ČR zahájeno.

Vydáno

Deficit veřejných rozpočtů v roce 2005 klesl pod 3 procenta HDP

Podle údajů zveřejněných ČSÚ činil v roce 2005 vládní deficit ČR 76,7 mld. Kč tj. 2,6 % HDP a vládní dluh 901,3 mld. Kč - tedy 30,5 % HDP. Deficit je tak o 2,2 p. b. nižší než deficit stanovený v Konvergenčním programu 2005. Výsledky celkového salda vládního sektoru jsou dány především příznivým vývojem deficitu centrální vlády.

Vydáno

Provozování loterií je nadále osvobozeno od DPH ovšem bez nároku na její odpočet

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 14. března 2006 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Dne 24. března 2006 byl zákon podepsán prezidentem republiky. Součástí tohoto zákona je rovněž změna zákona o dani z přidané hodnoty, která mimo jiné vypouští ustanovení, které ukončilo možnost pro loterijní společnosti poskytovat některé své služby do 31. prosince 2004 jako plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet DPH zaplacené na vstupu, tj. v nakoupeném zboží a službách.

Vydáno

Ministerstvo financí pomůže oblastem postiženým povodní

Ministr financí Bohuslav Sobotka dnes dopoledne navštíví oblasti postižené či ohrožené povodní v na jižní Moravě, mimo jiné Znojmo, Břeclav a Hodonín. „Vláda je připravena pomoci obcím a městům s odstraňováním povodňových škod. Na mimořádném jednání dnes večer již budeme hovořit o konkrétních účelech, na které bude možno po povodních vládní pomoc čerpat. Ministerstvo financí v tuto chvíli provádí identifikaci disponibilních rozpočtových zdrojů.“, říká ministr financí.

Vydáno

Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem

V pondělí dne 27. března 2006 proběhla poslední schůzka Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem sloužící pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem.

Vydáno

K novelizaci zákona o účetnictví

Poslaneckou iniciativou byl při schvalování zákona o informačních systémech veřejné správy novelizován i zákon o účetnictví. Touto novelou se ukládá povinnost účetním jednotkám, které mají účetní závěrku ověřenou auditorem, aby tuto účetní závěrku zveřejňovaly i v Obchodním věstníku. Tato novela nebyla součástí vládního návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy a Ministerstvo financí vyjádřilo zásadní nesouhlas s uložením této povinnosti.

Vydáno

Shrnutí rozhodčího nálezu ve sporu s Nomurou

Shrnutí rozhodčího nálezu, který byl vynesen 17. března 2006 v rámci arbitráže, jíž podle pravidel UNCITRAL vede Saluka Investments B.V. proti České republice.

Vydáno

Počet elektronických daňových podání každým rokem roste

Zpracování elektronických podání daňových přiznání MF zahájilo v roce 2002. V roce zveřejnění aplikace bylo uskutečněno pouze 311 podání. V roce 2003 bylo elektronicky podáno 7 018 přiznání k dani. Celkový počet elektronicky uskutečněných podání ke dni 22.3.2006 je 100 182. Z toho je největší počet 61 222 podání  daňových přiznání k DPH. V současném období je denní nárůst podání v počtu cca 200 podání.

Vydáno

Ministerstvo financí chce zveřejnit rozhodnutí v arbitráži s Nomurou

Ministr financí Bohuslav Sobotka požádal prostřednictvím právních zástupců společnost Nomura o souhlas se zveřejněním rozhodčího nálezu, který je podle rozhodnutí tribunálu důvěrný. Učinil tak proto, aby zabránil spekulacím a dezinterpretacím, které se objevují v médiích. Nález bude zveřejněn ve chvíli, kdy Nomura formálně potvrdí Ministerstvu financí svůj souhlas.

Vydáno

Začíná ústní jednání v curyšské arbitráži, v níž ČR žaluje Nomuru

Dnes v arbitráži začíná ústní jednání, které se koná v Paříži.  Každá strana bude prezentovat svou argumentaci, své svědky a znalce a podrobí výslechu svědky a znalce protistrany.  Ústní jednání potrvá dva týdny.  Po ústním jednání budou ještě z rozhodnutí tribunálu obě strany předkládat jedno písemné podání, ve kterém budou reagovat na průběh ústního jednání.  Poté bude rozhodčí tribunál zvažovat argumentaci obou stran a vydá rozhodnutí. 

Vydáno

Daňovou složenkou bude možné nově platit na 3 405 pobočkách České pošty

Projekt Ministerstva financí ke zlepšení dobrovolného placení daní.

 • Hlavním cílem projektu je zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Větší počet plateb prostřednictvím České pošty by v konečném důsledku znamenal i snížení počtu plateb daňových subjektů v hotovosti na finančních úřadech (celková roční suma plateb daní v hotovosti v pokladnách finančních úřadů představuje částku cca 10 mld. Kč). Tím by došlo k očekávanému efektu snížení nákladů územních finančních orgánů na manipulaci s penězi vybranými v hotovosti na FÚ.

Vydáno

Ministerstvo financí vydává upozornění pro širokou veřejnost

Ministerstvo financí odmítá jakoukoliv odpovědnost za soukromou iniciativu společnosti CorpInvest, a.s. , provozovatele „Centrálního registru dlužníků“ na internetových stránkách www.cerd.cz, www.ministerstvofinanci.cz, www.dluznik.cz,  www.veritel.cz, a www.financni-urady.cz  a za případnou jakoukoliv ekonomickou činnost,  kterou provozováním výše uvedených internetových stránek společnost provozuje.

Vydáno

Informace z Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ze dne 14. února 2006 v Bruselu

Jako první byly na pořadu jednání Rady ECOFIN aktualizované Stabilizační programy Belgie, Lucemburska a Rakouska a Konvergenční programy Estonska, Lotyšska a Slovinska. Všechna Stanoviska Rady navržená k jednotlivým programům byla Radou ECOFIN na zasedání 14. února 2006 v Bruselu přijata.

V rámci dalšího bodu byla nejprve diskutována Pravidelná zpráva Komise o pokroku v rámci Lisabonské strategie. Zpráva Komise hodnotí jednotlivé Národní programy reforem členských států EU, u každého identifikuje silné a slabé stránky.

Vydáno

Nové veřejné zakázky Ministerstva financí urychlí obnovu krajiny poškozené uhelnou těžbou

Ministerstvo financí, do jehož gesce přešla po 1.1.2006 agenda řešení ekologických škod bývalého Fondu národního majetku České republiky, v letošním roce podstatně posílí zadávání veřejných zakázek s cílem zahlazovat poškození krajiny v oblastech s dřívější intenzivní uhelnou těžbou. Drtivá většina těchto prací bude realizována v rámci ekologických projektů schvalovaných meziresortními komisemi, jež byly ustaveny vládou k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a ke zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu. 

Vydáno

Celníci v boji proti nelegální dopravě odpadů dále přitvrzují

 • Celní správa ČR zvyšuje od středy 1. března intenzitu a rozsah kontrol nákladních vozidel a přepravovaného zboží na úkor ostatních svých kontrolní činnosti. Ke zvýšení dochází zvláště na základě vyhodnocení informací z dalších pokusů o nelegální přepravu odpadu do ČR v závěru minulého týdne.
 • Celní správa ČR zveřejnila v minulém týdnu speciální telefonní linky na operační střediska celních ředitelství a Generálního ředitelství cel. Cestou těchto linek obdrželi celníci od veřejnosti již několik podnětů a i nadále vyzývají veřejnost k jejich intenzivnějšímu využití.

Vydáno

Budoucí obsah pojmu „sociální bydlení“ ve vztahu k možné snížené sazbě daně z přidané hodnoty od roku 2008

 • Vláda projednala dne 15. února 2006 postup pro případ, že České republice nebude prodloužena plošná výjimka udělená do konce roku 2007 na možnost uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro veškeré stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami bytového fondu. Pokud nedojde k prodloužení výjimky, bude od 1.1. 2008 možné využít sníženou sazbu daně jen pro tzv. „sociální bydlení“.
 • Podkladem pro budoucí přípravu definice „sociálního bydlení“, na níž se budou podílet, kromě kompetenčně odpovědného Ministerstva financí i Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, bylo jednání vlády dne 15. února 2006. Na tomto jednání se členové vlády shodli, že východiskem pro přesné definování „sociálního bydlení“ pro budoucí účely snížené sazby DPH budou tři následující okruhy bydlení.

Vydáno

Graduace ČR v rámci Světové banky

Dne 28.2.2006 vrcholí slavnostní akcí za účasti prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze, prvního místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky a místopředsedy vlády pana Jiřího Havla proces graduace ČR z okruhu klientských zemí Světové banky, který byl nastartován 12. dubna roku 2005. Graduace znamená formální přeřazení ze skupiny členských zemí majících právo čerpat úvěry od Světové banky (označovaných jako země klientské), do skupiny zemí vyspělých.

Vydáno

Ministerstvo financí rozšiřuje trestní oznámení na sázkové společnosti

Ministerstvo financí dnešního dne odeslalo rozšíření k trestnímu oznámení o dva zahraniční subjekty, které nezákonně inzerují a provozují na našem území sázení prostřednictvím internetu. Na tyto subjekty upozornila ve své zprávě ČTK. Ministerstvo financí rovněž  odeslalo upozornění na zakázanou reklamu těchto společností adresované odboru živnostenskému Magistrátu hl. města Prahy. 

Vydáno

Česká republika se stala prvním a jediným z nových členských států, který finančně ukončil program SAPARD ještě před koncem roku 2005.

Koncem loňského roku byla Ministerstvem financí proplacena poslední souhrnná žádost Agentury SAPARD (Státní zemědělský intervenční fond) o finanční prostředky určené k financování projektů v rámci tzv. Zvláštního vstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen „SAPARD“). Tímto došlo k vyčerpání alokace 92,8 mil. EUR (2,9 mld. Kč), kterou poskytlo Evropské společenství a kterou bylo možno čerpat až do konce roku 2006.

Vydáno

Informace o zavádění registračních pokladen

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách nabyl účinnosti dne 1. července 2005. Tento zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Hlavním cílem daňové správy v oblasti registračních pokladen je prohlubování informovanosti veřejnosti a pokračování v úspěšném zavádění této agendy do praxe s přípravou podmínek pro uvedení registračních pokladen do provozu povinnými subjekty k 1.1.2007.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 24. ledna 2006 v Bruselu

Rakousko, které v první polovině roku 2006 předsedá Radě EU, představilo v rámci prvního bodu jednání ministrů hospodářství a financí společný program předsednictví, který bude prosazovat společně s Finskem v roce 2006. Rada dále zhodnotila první sérii stabilizačních a konvergenčních programů a rovněž se zabývala otázkou nadměrného deficitu v případě Velké Británie.

Vydáno

Ministerstvo financí pokračuje ve zlepšování podmínek klientů bank

Ministerstvo financí pokračuje v aktivních opatřeních k posílení postavení klientů bank v ČR a ke zvýšení transparentnosti finančního trhu v ČR. Společně s právníky České národní banky připravuje legislativní analýzu úpravy ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Vydáno

Ministerstvo financí upozorňuje na platnost zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti

Dne 1. července 2004 nabyl účinnosti zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Podle tohoto zákona jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu, jež přesahuje 15 000 EUR (v současnosti odpovídá přibližně 430 000 Kč), bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby mezi jedním poskytovatelem a příjemcem v průběhu jednoho kalendářního dne.
Účelem zákona je omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Vydáno

MF předložilo vládě výsledky kontroly čerpání prostředků na odstranění starých ekologických zátěží

Ministerstvo financí na dnešní jednání vlády připravilo materiál, který shrnuje výsledky kontroly hospodaření s finančními prostředky státu v oblasti likvidace starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Kontrolu v roce 2005 provedl Nejvyšší kontrolní úřad na bývalém Fondu národního majetku ČR, Ministerstvu financí, České inspekci životního prostředí a u vybraných nabyvatelů privatizovaného majetku.

Vydáno

Další opatření Celní správy ČR k nelegálním dovozům odpadu

Generální ředitelství cel, Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekcí životního prostředí uzavřely v pátek 20. 1. 2006 společnou Dohodu o spolupráci při kontrole přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů.
Celní správa ČR vyzývá občany i občanská sdružení a organizace k využívání speciálních telefonních linek všech svých regionálních operačních středisek s nepřetržitou dobou výkonu služby, na něž mohou kdykoli sdělit svá podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí.

Vydáno

Činnost Celní správy ČR v oblasti nelegálních dovozů odpadu

V rámci provádění kontroly přeshraniční přepravy odpadů z členských států Evropské unie jsou celní úřady oprávněny

 • zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci,
 • provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce, avšak pouze v případě zjištění porušení právních předpisů při kontrole přepravy odpadů,
 • nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla na místo k tomu určené, v případě zjištění nedovolené přepravy nebo přepravy prováděné v rozporu s povolením (vypuštěno použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla),
 • rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč, pokud došlo k porušení právních předpisů,
 • přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat pokračování v jízdě, nesloží-li požadovanou kauci,
 • zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo po zaplacení kauce,
 • vyžádat si při kontrole odbornou pomoc České inspekce životního prostředí,
 • požádat o rozhodnutí krajský úřad v případě pochybností, zda přepravované zboží není odpadem.

Vydáno

Společné zdanění manželů a navazující novela zákona o daních z příjmů

Základním principem společného zdanění manželů je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 50 % celkového společného základu daně (součet dílčích základů daně snížený o nezdanitelné části základu daně).

Vydáno

Modernizace daňové správy

Ministerstvo financí připravuje materiál „Modernizace daňové správy“, který  vychází z priorit vlády České republiky v oblasti daní obsažených v Programovém prohlášení vlády a z priorit Ministerstva financí v oblasti modernizace daňové správy pro nadcházející období.

Vydáno

Elektronická komunikace s obcemi při doručování veřejnou vyhláškou

Ministerstvo financí zajistilo, aby při doručování veřejnou vyhláškou podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně doručovali obcím vedle písemné podoby veřejné vyhlášky též elektronickou verzi této písemnosti na e-mailovou adresu obce.

Vydáno

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR zahájila činnost

První zasedání členů Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS) se konalo v pondělí 20. února 2006. Koordinační skupina má za úkol připravit zavedení eura v ČR. "Proces zavádění eura se dotkne všech obyvatel, institucí a organizací. Je proto důležité, aby od počátku fungovala široká spolupráce a aby se přípravy účastnili všichni, kterých se týká," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí a vládou jmenovaný Národní koordinátor zavedení eura.

Vydáno

Daňové prostředí České republiky roku 2006

Cílem semináře, který pořádalo Ministerstvo financí společně s agenturou CzechInvest dne 15. února 2006 bylo seznámit investory se základními změnami v daňové oblasti platnými od 1. ledna 2006, zejména s ohledem na specifickou situaci českých a zahraničních investorů v České republice. Hlavním tématem semináře byla problematika převodních cen a informace k rozšíření editační povinnosti v České republice, resp. možnosti žádat o vydání závazného stanoviska finančním úřadem ve věci způsobu nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami.

Vydáno

Vláda vymezila pojem sociální bydlení

Ministři Martínek a Sobotka společně navrhují, aby pojem „sociální bydlení“ pro účel snížené sazby DPH zahrnoval tři okruhy bydlení:

 • Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením – což jsou např. dětské domovy, domovy důchodců, chráněné byty, azylové domy, týdenní stacionáře apod.;
 • Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou – což jsou např. byty dotované Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení, popř. i byty postavené obcí bez státní dotace;
 • Ostatní byty a rodinné domky, pokud celková podlahová plocha bytů nepřesáhne stanovený limit – což by mohly být např. rodinné domky do 150 m2 a byty do 90 m2.

Vydáno

Stát v lednu hospodařil s přebytkem

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 79,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 76,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 3,4 mld. Kč.

Vydáno

Informace k nabídce společnosti GETA – Berlin GmbH

Společnost GETA – Berlin GmbH nepodala ve stanoveném termínu vyjádření zájmu o účast ve výběrovém řízení dle inzerátu oznamujícího jeho zahájení, a tedy nesplnila podmínky registrace k termínu uzávěrky registrace zájemců stanoveného na 14:00 hodin dne 12. ledna 2004.

Vydáno

Návrh na úpravy snížených sazeb DPH zůstal pro Českou republiku nepřijatelný

spolu s Polskem a Kyprem Česká republika předložené úpravy odmítla. Podle rakouského návrhu by Česká republika mohla od počátku roku 2008 do konce roku 2010 zdaňovat sníženou sazbou DPH pouze rekonstrukce a opravy bytů a domů určených k bydlení. Výstavba nových bytů a domů a dodání tepla by musela být k 1. lednu 2008 přesunuta do základní sazby DPH a dosavadní výjimka by tak byla výrazně omezena.

Vydáno

Ministerstvo financí vydalo dluhopisy v japonských jenech

Ministerstvo financí České republiky v nedávných dnech úspěšně dokončilo zahraniční emisi státních dluhopisů o objemu 30.000.000.000 japonských jenů s kupónem 2.75% p.a. splatných v roce 2036. Dluhopisy jsou vydávány na doručitele, každý v nominální hodnotě 1.000.000 japonských jenů. Emise byla vydána při pari.

Vydáno

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) schválila Konvergenční program České republiky a potvrdila, že plány České republiky umožňují zavedení eura v roce 2010

Letošní Konvergenční a Stabilizační programy zemí Evropské unie byly poprvé posuzovány podle revidovaného Paktu stability a růstu. Cílem revize, která proběhla v minulém roce, bylo posílit ekonomickou podstatu paktu a zlepšit jeho aplikaci na základě zkušeností od roku 1997, kdy byl Pakt zaveden.

Vydáno

Ministerstvo financí vyzývá širokou veřejnost k diskusi nad finančním trhem v České republice

Ministerstvo financí provádí v rámci ochrany a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu komplexní zhodnocení fungování finančního trhu, řešení sporů mezi klienty a institucemi na finančním trhu a finančního vzdělávání v České republice. V rámci této činnosti komunikuje a sbírá podněty jak od zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a asociací, tak od široké veřejnosti.

Vydáno

Rakouský návrh týkající se snížených sazeb DPH je pro Českou republiku nepřijatelný a ČR je připravena jej vetovat

Podle rakouského návrhu by Česká republika mohla od počátku roku 2008 do konce roku 2010 zdaňovat sníženou sazbou DPH pouze rekonstrukce a opravy bytů a domů určených k bydlení. Výstavba nových bytů a domů a dodání tepla by musela být k 1. lednu 2008 přesunuta do základní sazby DPH a dosavadní výjimka by tak byla výrazně omezena.

Vydáno

Informace o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007-2013

Zpráva shrnuje období od října do konce roku 2005, tedy období stupňující se intenzity jednání završené na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. prosince 2005 dosažením politické dohody všech členských států o podobě finančního rámce EU na léta 2007-2013.

Vydáno

Pilotní projekt daňové správy ve Středočeském kraji

V období podávání daňových přiznání za rok 2005 je pro poplatníky  ve Středočeském kraji připraven k realizaci projekt, jehož cílem je umožnit občanům, aby si přímo v místě svého bydliště a v individuálně zvoleném čase vyřídili své záležitosti související s podáváním svých daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Vydáno

Ministerstvo financí vydalo nový cenový výměr léčiv

Ministerstvo financí vydává výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich.

Vydáno

Ministerstvo financí uvolní peníze na řešení kauzy vepřína v Letech

Na základě dnešní konzultace ministra financí s předsedou vlády připraví Ministerstvo financí příslušnou finanční rezervu pro řešení kauzy  „vepřín Lety“. Tato rezerva bude vytvořena úsporami původně rozpočtovaných prostředků v jiných oblastech. Výši této částky nebude Ministerstvo financí zatím sdělovat s ohledem na probíhající jednání.

Vydáno

Ministr financí rozhodl o poskytnutí předsunuté platby VZP

1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka dne 12. ledna 2006 rozhodl o poskytnutí předsunuté platby Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 3 miliard Kč. Tyto finanční prostředky byly Ministerstvem financí poukázány na účet VZP dne 12. ledna 2006.

Vydáno

Kromě deficitu klesl v roce 2005 i podíl vládního dluhu na HDP

Vedle snížení deficitu veřejných rozpočtů na 2,8 procenta HDP došlo v roce 2005 podle předběžného odhadu Ministerstva financí i k poklesu podílu vládního dluhu na HDP, a to na 36,6 procenta. V letech 2003 a 2004 přitom podíl vládního dluhu na HDP stagnoval na hodnotě 36,8 procenta.

Vydáno

Kraje za loňský rok dostanou o miliardu korun více než bylo plánováno

Kraje za loňský rok získají o více než miliardu korun více než činil rozpočtovaný objem daňových příjmů krajů vypočtený z předpokládaného inkasa vybraných daní v roce 2005. Tento původní rozpočet činil 41,8 miliardy Kč. Ve skutečnosti kraje za celý rok obdrží více než 43 miliard. Inkaso daní tak překročilo nejen původní rozpočtovaný objem, ale i hodnoty očekávané predikce.

Vydáno

Novela zákona o DPH umožňuje opravit zdanění dárcovských SMS zpětně

Novelizované ustanovení § 42 zákona o DPH rozšiřuje výčet možností, kdy může plátce provést opravu základu daně, a zejména pak umožňuje aplikovat jednodušší postupy při provádění takových oprav. Způsob výpočtu daně, která by měla být opravena, je stejný jako u jakékoli jiné opravy základu daně podle tohoto ustanovení. 

Vydáno

Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2005 celkové příjmy státního rozpočtu výše 866,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 922,9 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 56,4 mld. Kč.

Vydáno

Ministr financí jmenoval expertní skupinu pro vytvoření nového zákona o daních z příjmů

Záměrem nové právní úpravy zdanění příjmů je snaha  o nalezení optimálního vztahu mezi daňovou spravedlností a efektivní správou daně z příjmů. Výsledkem tohoto záměru by měl být systém zdanění příjmů, který zajistí rovné podmínky pro všechny daňové poplatníky, umožní efektivní výkon správy daní z příjmů a vyloučí nadbytečné komplikované postupy nutné pro správné stanovení daňové povinnosti.

Vydáno

Cenový výměr snižující marži lékáren vydán znovu s účinností od 2. ledna 2006

V cenovém výměru MF č. 02/2006, kterým byla snížena od 1. ledna 2006 maximální výše obchodní přirážky u léčiv a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, je v textu druhého odstavce v uvozující větě chybně uveden namísto roku 2006 rok 2005. Tato administrativní chyba neměla a nemá žádný vliv na účinnost uvedeného výměru a podle právního názoru nezakládá důvod pro zpochybňování jeho platnosti a závaznosti. Přesto se Ministerstvo financí rozhodlo vydat nový výměr MF č. 03/2006, kterým se výše uvedená změna maximální obchodní přirážky realizuje s účinností od 2. ledna 2006.

Vydáno

Deficit státního rozpočtu za rok 2005 výrazně klesl a činil 56,4 miliardy Kč

Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2005 dosáhly výše 866,5 miliardy Kč. Výdaje byly čerpány v objemu 922,9 miliardy Kč. Hospodaření státního rozpočtu tak skončilo deficitem 56,4 miliardy Kč. Je to o 27,2  miliardy Kč méně než činil deficit schváleného rozpočtu na rok 2005 a o 37,3 miliardy Kč méně než činil schodek státního rozpočtu v roce 2004.