Novinky

2004

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2004.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Nová úprava zákona o dani z příjmů v praxi

Daňové zvýhodnění na dítě se na rozdíl od nezdanitelné části základu daně odečítá ve stanovené výši nikoliv od základu daně, ale přímo od vypočtené daně a nebo v jednotlivých kalendářních měsících u zaměstnanců od vypočtené zálohy na daň. 

Vydáno

EK: Při privatizaci Unipetrolu nedošlo k poskytnutí veřejné podpory

Ministerstvo financí dnes obdrželo oficiální vyjádření Evropské komise, že v případě prodeje 62,99% státního podílu ve společnosti UNIPETROL, a.s. a některých spojených aktiv polskému Polski Koncern Naftowy ORLEN, s. a. (PKN ORLEN) nedošlo ze strany České republiky k poskytnutí veřejné podpory. 

Vydáno

Memorandum o porozumění mezi Norským královstvím a ČR bude podepsáno zítra

Při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Norského království Jana Petersona bude dne 19.10.2004 v Praze ministry zahraničí Norského království a České republiky podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norského království pro léta 2004 – 2009.

Vydáno

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh novely zákona o DPH

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o DPH. Uvedený zákon nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do EU a jeho novela obsahuje především legislativně technická zpřesnění a vyjasnění některých nejednoznačných ustanovení.

Vydáno

Vláda schválila novelu zákona o spotřebních daních

Novela obsahuje úpravy sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, kde ČR plní harmonogram dohodnutý s Evropskou unií, podle kterého je třeba každoročními postupnými kroky do roku 2007 dosáhnout výše minimálních sazeb platných v Evropské unii.

Vydáno

Vláda schválila podmínky odchodu společnosti Boeing z AERO Vodochody

Vláda České republiky schválila podmínky, za kterých se Česká konsolidační agentura, společnost LETKA, a.s. a společnost Boeing Česká s.r.o. jako akcionáři AERO Vodochody a.s. dohodly na ukončení účasti společnosti Boeing Česká s.r.o. v AERO Vodochody a.s.

Vydáno

Oslovení zájemců o privatizaci státního podílu ve společnosti Český Telecom

Ministr financí Bohuslav Sobotka z titulu funkce předsedy Prezídia Fondu národního majetku České republiky pověřil Credit Suisse First Boston a Českou spořitelnu, poradce Fondu národního majetku ČR, aby formálně oslovili potencionální uchazeče o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti Český Telecom s žádostí o předběžné vyjádření zájmu. 

Vydáno

Česká republika uspěla v arbitráži s Nomurou

Arbitrážní tribunál rozhodující v kauze žaloby České republiky proti společnosti Nomura v souvislosti s pádem IPB dnes odmítl názor Nomury a dal za pravdu České republice. Na straně žalobců tak budou společně vystupovat Fond národního majetku ČR, jako subjekt privatizační transakce požadující smluvní pokutu za porušení smlouvy o privatizaci IPB, a Česká republika reprezentovaná Ministerstvem financí ČR, a to jako strana poškozená agresivními praktikami Nomury v IPB. Toto rozhodnutí má přímý vliv na rozsah odškodnění, kterého může Česká republika v arbitráži dosáhnout. Jde o sumu až do výše 263 mld. Kč.

Vydáno

Interim procedura byla úspěšně uzavřena

Proces posuzování veřejných podpor v českém bankovnictví ze strany Evropské komise byl úspěšně uzavřen. U patnácti přezkoumávaných případů bylo schváleno 100 % opatření státu vůči jednotlivým bankám, ať již jako opatření nemající vliv po vstupu nebo jako existující veřejná podpora.

Vydáno

Pozitivní rozhodnutí Evropské komise ve věci veřejné podpory udělené IPB/ČSOB a AGB/GECB

Evropská komise dnes rozhodla o opatřeních státu spojených s restrukturalizací dalších dvou českých bank, IPB/ČSOB a AGB/GECB. Tato rozhodnutí jsou plně v souladu s očekáváními Ministerstva financí a úspěšně tak uzavírají celou proceduru posuzování restrukturalizace a privatizace českého bankovního sektoru zahájenou před vstupem České republiky do Evropské unie.

Vydáno

Nový odhad inflace MF

Skutečný vývoj spotřebitelských cen v červnu byl v souladu s odhady MF. Vývoj inflace od počátku letošního roku byl pomalejší, než jsme v dubnové prognóze MF předpokládali. Odhad pro rok 2004 provedený nyní v rámci letní čtvrtletní prognózy MF u míry inflace v tomto roce proto snižujeme na 2,9 % (dosud 3,1 %).

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2004 schodek ve výši 49,7 mld Kč, tj. 43,1 % upraveného rozpočtu, když celkové příjmy dosáhly 366,6 mld Kč (48,6 % rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 416,3 mld Kč (47,9 % rozpočtu).

Vydáno

Hodnocení Konvergenčního programu ČR

Česká republika společně s ostatními novými členskými zeměmi předložila svůj konvergenční program pro období 2003-2007 v mimořádném termínu k 15. květnu 2004.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2004

Státní rozpočet na letošní rok schválený zákonem č. 457/2003 Sb. byl provedenými rozpočtovými opatřeními na straně výdajů zvýšen o 0,35 mld Kč, což při nezměněném objemu příjmů (754,1 mld Kč) znamenalo zvýšení schodku na 115,3 mld Kč.

Vydáno

Nová úprava daně z příjmů – podpora rodin a ekonomický růst

Z koaličních jednání k druhé etapě reformy veřejných financí vzešla potřeba nové úpravy daně z příjmů. Ta obsahuje významná prorůstová opatření a opatření na podporu aktivních rodin s dětmi. Hlavní témata nové úpravy jsou: společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí.

Vydáno

Ministerstvo financí představuje daňovou kalkulačku

Ministerstvo financí dnes spustilo na svých stránkách aplikaci, která po zadání vstupních údajů (počet dětí, hrubý roční příjem, druh výdělečné činnosti) orientačně vyčíslí daňový dopad nové úpravy daně z příjmů na rodiny s dětmi ve srovnání se současným systémem. Zároveň se jedná o první nástroj, který umožní manželům posoudit, zda je pro ně výhodné využít možnosti společného zdanění.

Vydáno

Skutečné příčiny růstu daňových příjmů slovenského státního rozpočtu

Výsledky slovenské reformy a sjednocení daní na 19 % se nemohly promítnout do výsledků již v prvním čtvrtletí letošního roku. Slovenské ministerstvo financí uvádí, že nárůst výnosu daně z příjmu právnických osob je zapříčiněn posunem termínu pro podání daňového přiznání.

Vydáno

Financování dálnice D 47

Financováním výstavby dálnice D 47 je v roce 2004 zabezpečeno z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo financí nemá žádný zájem na zdržování výstavby.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Vydáno

Snižování počtu státních zaměstnanců

Česká republika stejně jako mnoho dalších zemí řeší problém, jak v podmínkách nezbytné fiskální konsolidace zvýšit a udržet společensky žádoucí kvalitu i kvantitu veřejných služeb. 

Vydáno

Ministr financí se dohodl s předsedou FNM na provedení auditu zadávání veřejných zakázek v oblasti ekologie

Ministr financí Bohuslav Sobotka se dohodl s předsedou Fondu národního majetku Janem Juchelkou na provedení nezávislého auditu. Ten prověří současný systém zadávání a realizace veřejných zakázek se zaměřením zejména na proces kontroly účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků FNM ČR na úhradu sanačních prací v oblasti ekologie.

Vydáno

Centralizace státních zakázek

Centralizace státních zakázek, neboli zajištění hromadného nákupů zboží a služeb univerzální povahy pro státní správu, je systémem uplatňovaných v mnoha zemích Evropské unie.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1.čtvrtletí 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Vydáno

Návštěva komisaře Barniera v Praze

Dne 11. března 2004 proběhlo setkání mezi místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou a komisařem pro regionální politiku Evropské komise Michelem Barnierem.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Vydáno

Poslanecká sněmovna schválila sociální kompenzace

Poslanecká sněmovna dnes rozhodla o udělení jednorázových sociálních dávek. Od 1. května letošního roku tak dojde ke zvýšení rodičovského příspěvku o 1 000 Kč měsíčně. K 1. červnu bude vyplacen jednorázový dětský přídavek 2 000 Kč na každé dítě rodinám, které splňují nárok na vyplácení přídavků na děti. Ke stejnému datu bude vyplacen jednorázový mimořádný důchod ve výši 1 000 Kč každému důchodci.

Vydáno

Fiskální dopady daňových změn a sociálních kompenzací

Koalice na jednání v Kolodějích dohodla změny v oblasti daní z přidané hodnoty, jejichž dopad na příjmy státního rozpočtu odhadujeme ve výši 8-9 mld Kč od 1. května do konce roku 2004. Změny se týkají především položek, které bylo nutné harmonizovat s předpisy EU v oblasti nepřímých daní. ČR měla ve snížené sazbě řadu položek, u kterých to EU nepovoluje. Kromě vyjednaných výjimek (teplo a stavební práce pro bydlení) se dopad přesunu do základní sazby zmírní také snížením základní sazby z 22 % na 19 %. Jde o největší snížení základní sazby v historii ČR.

Vydáno

Podporujeme rodiny s dětmi

Cílem koalice je, aby reforma veřejných rozpočtů citelně nezasáhla nižší a středně příjmové vrstvy obyvatel a zároveň zásadně podpořila rodiny s dětmi.

Vydáno

Sazby DPH

Seznam zboží a služeb, které zůstanou ve snížené sazbě

Vydáno

Převod pojistného kmene organizační složky HDI VaG

Převod pojistného kmene organizační složky zahraniční pojišťovny HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit na organizační složku zahraniční pojišťovny HDI Industrie Versicherung AG.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši –115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Vydáno

Ministři se shodli v otázce zvyšování regulovaného nájemného

Ministr financí Bohuslav Sobotka a ministr pro místní rozvoj Petr Němec se shodli v otázce zvyšování regulovaného nájemného. Podle jejich dohody by k němu mělo dojít maximálně třikrát do roku 2006. Meziroční zvýšení by bylo možné maximálně o 10% a to pouze v případě, že se pronajímatel nedohodne s nájemcem

Vydáno

Výsledky reverzní aukce státních dluhopisů

Dne 21. 1. 2004 proběhla reverzní aukce části 35. emise státních dluhopisů se zářijovou splatností. V reverzní aukci Ministerstvo financí odkoupilo zpět státní dluhopisy v objemu 70 mil. Kč.

Vydáno

Vliv mimořádných příjmů a výdajů na výsledné saldo SR v r. 2002 a 2003

Skutečně vykázané celkové příjmy a výdaje SR v r. 2002 a 2003 byly poměrně výrazně ovlivněny jak mimořádnými (jednorázovými) a tudíž neopakovatelnými příjmy, tak i dodatečnými výdaji schválenými Poslaneckou sněmovnou, příp. vládou nad rámec původně schváleného rozpočtu.