Novinky

2010

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2010.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Vyjádření Ministerstva financí k arbitráži s ČSOB

Ministerstvo financí obdrželo rozhodčí nález pařížského tribunálu ve věci sporu ČSOB a Ministerstva financí o zaplacení nominální hodnoty tzv. „pohledávek J.Ring“ podle Smlouvy a státní záruky z 19. června 2000. Toto rozhodnutí nezbývá než respektovat a MF také svůj závazek vůči ČSOB neprodleně zaplatí. Nelze však nechat bez povšimnutí a bez důsledků argumentaci pařížského tribunálu, o kterou opírá své rozhodnutí.

Související informace - Dokumenty související s kauzou bývalé IPB (Investiční a poštovní banky) - publikované dne 3. ledna 2011

 • Částečný nález Saluka/Nomura proti ČR z března 2006
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 15. listopadu 2006
 • Smlouva o narovnání mezi Nomurou a ČR ze dne 30. listopadu 2006
 • Znalecké určení hodnoty IPB ze dne 6. června 2009
 • Kompenzační vzorec se skutečnou hodnotou vypočteného odškodnění
 • Rozhodnutí tribunálu ve sporu ČSOB a MF

Vydáno

ČNB a MF doporučily prozatím nestanovit datum přijetí eura

Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí doporučily prozatím  nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2011 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto společné doporučení, které vycházelo  z analýzy „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ (dále Vyhodnocení), přijala vláda na svém zasedání 22. prosince 2010.

Vydáno

MF a ČNB: Finanční vzdělanost dospělých překvapivě nízká

Finanční vzdělanost dospělé populace v České republice je překvapivě nízká a orientaci spotřebitele na finančním trhu je potřeba výrazně zlepšit. Potvrdily to výsledky prvního komplexního Měření finanční gramotnosti dospělé populace ČR. Výsledky projektu dnes na společné tiskové konferenci představily Ministerstvo financí a Česká národní banka.

Vydáno

Změny v placení daní v příštím roce

Od příštího roku se situace změní v tom smyslu, že daňoví poplatníci sice pro zaplacení daně z nemovitostí složenku obdrží poštou jako dosud, ale poplatek za převod peněz již budou muset uhradit. V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku, ale o klasickou složenku typu „A“, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty.

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 7. prosince v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 7. prosince v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Rada přijme rozhodnutí o aktivaci finanční pomoci Irsku a formálně tak potvrdí dohodu o poskytnutí finanční pomoci, na které se již shodli ministři financí na svém mimořádném neformálním zasedání v neděli 28. listopadu 2010. V souvislosti s přípravou Evropské rady 16.-17. prosince budou ministři diskutovat o způsobu započítávání nákladů na systémové penzijní reformy při implementaci Paktu stability a růstu. Jedná se o úkol, který ministrům uložila Evropská rada na svém předchozím zasedání koncem října – podle hlav států a vlád je velmi důležité provádět systémové důchodové reformy, ale současně je třeba zajistit rovné podmínky v rámci Paktu stability a růstu. ECOFIN schválí zprávu pro Evropskou radu.

Vydáno

Nižší úrokové náklady i výpůjční potřeba státu, první emise dluhopisů pro domácnosti v roce 2011

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil Strategii financování a řízení státního dluhu ČR pro rok 2011. V rámci ní zveřejnil detaily projektu spořících dluhopisů pro domácnosti a nejnovější odhady týkající se úspor čistých výdajů na obsluhu státního dluhu v roce 2010. „Oproti plánu v rozpočtu na rok 2010 se podařilo uspořit téměř 21 miliard korun, ve srovnání s minulým rokem asi 10 mld. Kč,“ uvedl ministr Kalousek. „Investoři tak ocenili závazek nové vlády transparentním způsobem dlouhodobě snižovat deficity veřejných rozpočtů a požadovali nižší rizikovou přirážku. Je to jasný signál, abychom v našem úsilí pokračovali i nadále,“ dodal ministr. Kromě toho přispěl ke snížení úrokových nákladů i všeobecný pokles výnosů na peněžním a kapitálovém trhu.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 897,9 mld. Kč, celkové výdaje 1038,7 mld. Kč a schodek hospodaření 140,8 mld. Kč (v listopadu 2009 vykázán schodek 169,4 mld. Kč).

Vydáno

Podání nabídek do ekozakázky je odloženo

Dne 7. prosince 2010 měla uplynout lhůta pro podání nabídek v rámci komplexní zakázky s názvem Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dne 23. září 2010 však bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno předběžné opatření, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. V důsledku tohoto předběžného opatření Ministerstvo financí není oprávněno přijímat nabídky ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Uchazečům bylo oznámeno, aby nabídky ve shora uvedené lhůtě nepodávali s tím, že po zrušení předběžného opatření bude Ministerstvem financí lhůta pro podání nabídek v nezbytném rozsahu prodloužena.

Vydáno

Pozvánka na tiskovou konferenci MF dne 2.12.2010 - témata: Projekt dluhopisů pro domácnosti; Úspora úrokových nákladů 2010; Strategie financování a řízení státního dluhu ČR 2011

Pozvánka na tiskovou konferenci Ministerstva financí:

 • Projekt dluhopisů pro domácnosti
 • Úspora úrokových nákladů v roce 2010
 • Představení Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2011

dne 2. 12. 2010 od 11:00 hodin
(je třeba se dostavit nejpozději do 10:45)
Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost č. 116/B

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Vydáno

Přípravy nového zákona o rozpočtovém určení daní zahájeny

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na setkání se zástupci zainteresovaných organizací představil teze k diskusi o novém zákonu o rozpočtovém určení daní (RUD). Promítnou se do něj priority vlády zveřejněné v programovém prohlášení. „Naším cílem je snížit současný rozdíl (cca 4,5 násobek) mezi „nejchudšími“ obcemi a „nejbohatšími“ městy ve výnosu sdílených daní na obyvatele. Vedle snížení tohoto rozdílu je také důležité nastavit rovné podmínky pro financování statutárních měst. Racionální argument pro zvláštní příjmový koeficient lze vznést pouze u příjmů pro hlavní město, které je zároveň krajem,“ uvedl ministr Kalousek.

Vydáno

Holdingové uspořádání v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb

Vláda České republiky schválila na svém jednání dne 24. listopadu 2010 „Projekt vytvoření holdingového uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb“. Podstatou projektu je konsolidace státních společností v oblasti letecké přepravy do kapitálově silného a stabilního subjektu, společnosti Český aeroholding, a.s. Uvedený krok je další úrovní holdingového uspořádání, které již v rámci Vládou schválené restrukturalizace několik měsíců realizují České aerolinie. V této fázi se součástí modelu takzvaného aeroholdingu stane i společnost Letiště Praha. Jde o samofinancovaný projekt s dlouhodobým přínosem do veřejných rozpočtů a pozitivním vlivem na českou ekonomiku.

Vydáno

Česká republika vyhrála arbitráž se společností Frontier Petroleum Services

Ministerstvo financí dnes obdrželo vítězný arbitrážní nález ve sporu mezi společností Frontier Petroleum Services a Českou republikou podle kanadsko-české dohody o ochraně investic. Kanadský investor v arbitráži požadoval více než miliardu korun za svoji nezdařenou investici do výrobních kapacit leteckého průmyslu. Arbitráž byla zahájena v prosinci 2007 a místem arbitráže byl nizozemský Haag. Na základě rozhodnutí arbitrů byly veškeré nároky kanadského investora definitivně zamítnuty, a ten je navíc povinen zaplatit České republice její díl nákladů na arbitráž.

 

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 17. listopadu v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 17. listopadu v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Ministři se budou zabývat výsledky Evropské rady (28.-29. října 2010) a úkoly pro Radu ECOFIN, které z tohoto summitu vyplývají. Očekává se diskuse zejména o pokračování projednávání legislativních návrhů týkajících se ekonomického řízení v EU a posilování koordinace hospodářských politik. Belgické předsednictví sdělí, jakým způsobem bude pokračovat další práce v této oblasti s cílem dosáhnout shody nad návrhy s Evropským parlamentem do léta 2011. Ministři by se měli dotknout i úkolu Evropské rady související s daněmi a poplatky ve finančním sektoru. V tomto případě Evropská rada očekává v prosinci zprávu k otázce koordinace a zamezení dvojího uvalení bankovních poplatků. Rada ECOFIN bude dále seznámena s výsledky summitu G20, který se konal 11. – 12. listopadu v korejském Soulu.

Vydáno

Dopis ministra financí Miroslava Kalouska Bohuslavu Svobodovi se žádostí o omluvu za nepravdivé výroky o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes doručil lídrovi pražské kandidátky ODS dopis se žádostí o omluvu za nepravdivé výroky o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, který by údajně dle Bohuslava Svobody poškodil hlavní město Prahu o 14 miliard korun.

 • Příloha – Dopis Miroslava Kalouska Bohuslavu Svobodovi

Vydáno

Miroslav Kalousek, ministr financí: Pan docent Svoboda se neomlouvá, pan docent Svoboda se vymlouvá (rozpočtové určení daní)

Když jsem požádal pana docenta Svobodu o omluvu, domníval jsem se, že oslovuji dospělého muže, který je schopen zvážit obsah a důsledky svých prohlášení a uvést je, pokud možno, na pravou míru. Po prostudování vyjádření pana docenta Svobody k mé výzvě k omluvě za nehorázné výroky o rozpočtovém určení daní, musím, bohužel, konstatovat následující: Pan docent Svoboda se v mých očích nyní chová jako nestatečný lhář.

Veřejnost ujišťuji, že neexistuje žádný Svobodou popisovaný návrh, který by prosazovala TOP 09 či jeho strategický partner hnutí Starostové a nezávislí. Tím méně existuje návrh, který by prosazovala Vláda ČR ...

Vydáno

Miroslav Kalousek, ministr financí: Vyjádření docenta Svobody o rozpočtovém určení daní jsou zcela nepravdivá

Lídr kandidátky ODS do zastupitelstva hlavního města Prahy doc. Bohuslav Svoboda  v rozhovorech, které dnes poskytl Mladé frontě Dnes a Lidovým novinám, uvedl jako hlavní překážku koalice s TOP 09 v Praze návrh nového rozpočtového určení daní. Návrh by měl dle jeho slov připravit Prahu o 14 miliard korun. Toto tvrzení je naprosto nepravdivé a jako ministr financí, odpovědný za zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), jsem jej mnohokrát veřejně odmítl a pokud vím, veřejně ho odmítl i předseda naší vlády Petr Nečas.

Vzhledem k tomu, že přes veškeré dementi tento nesmysl neustále opakuje významná postava veřejného života, nezbývá mi nic jiného, než bránit pověst vlády a ministerstva financí. Musím jednoznačně prohlásit, že docent Svoboda nemluví pravdu, a požádat média, aby tento veřejně šířený nesmysl uvedla na pravou míru.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Makroekonomickou predikci a Fiskální výhled České republiky

Podle Makroekonomické predikce by v celém roce 2010 měl být růst nominálních i reálných makroagregátů, významných z hlediska příjmů vládního sektoru, proti původním předpokladům podstatně dynamičtější. V roce následujícím lze naopak očekávat mírné zpomalení, což by ale nemělo mít výrazně negativní dopad na daňové základy. Z prognózy vyplývá, že nedojde k ohrožení splnění fiskálního cíle – deficitu sektoru vlády ve výši 4,6 % HDP v roce 2011.

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN - 19. října v Lucemburku

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 19. října v Lucemburku. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Ministři v rámci přípravy na Evropskou radu naváží na neformální setkání ministrů financí spolu s guvernéry centrálních bank na přelomu září a října a budou pokračovat v diskusi o zavádění bankovních poplatků a daní v Evropské unii. Z této debaty pak vzejde zpráva, kterou ECOFIN bude informovat premiéry a prezidenty členských zemí EU – Evropská rada bude zasedat 28.-29. října. Zpráva by měla shrnout důvody vedoucí k myšlenkám o zavedení poplatků a daní ve finančním sektoru a výsledky diskuse ministrů financí a navrhnout budoucí kroky. S vytvořením systému daní a odvodů dopadajícím na finanční instituce členské státy souhlasily na červnovém jednání Evropské rady, Česká republika si v této věci vyjednala možnost taková opatření nezavádět.

Vydáno

Prohlášení Miroslava Kalouska k dnešnímu vydání Lidových novin

Dovoluji si dementovat dezinformaci, kterou přinášejí dnešní  Lidové noviny v článku ,,Vláda už ví, jak zkrotí drahou elektřinu.“ Článek tvrdí, že kompenzačním nástrojem bude paušální daň na obnovitelné zdroje.

Toto tvrzení je zcela nepravdivé z následujících důvodů:

Vydáno

Česká republika vyčerpala 99,54 % prostředků strukturálních fondů na období 2004 - 2006

Ve dnech 29. a 30. září 2010 odeslal Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Evropské komisi závěrečné žádosti o platbu za programové období 2004-2006. Tímto krokem došlo k uzavření programového období 2004-2006 ze strany ČR. Po kladném posouzení těchto žádostí Evropskou komisí dojde k vyplacení zbývajících 5 %, které jsou na dané operační programy doposud zadržovány. Česká republika byla při čerpání strukturálních fondů v programovém období 2004-2006 mimořádně úspěšná.

Vydáno

Ve dnech 30. září – 1. října se v Bruselu na pravidelném neformálním zasedání ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ministři naváží na své zářijové mimořádné setkání, kde se zabývali tématem evropského semestru a úpravami pravidel provádění Paktu stability a růstu. Neformální ECOFIN bude nyní seznámen s novými legislativními návrhy v oblasti ekonomického řízení – ty se zabývají oblastmi reformy rozpočtového dohledu v Evropské unii, prevencí makroekonomických nerovnovah a úpravou národních rozpočtových rámců.

Vydáno

Prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska

V dnešních Hospodářských novinách mne pan ministr životního prostředí Drobil obvinil z toho, že Ministerstvo financí zdržuje předávání informací k tzv. ekozakázce. Považuji za nezbytné k tomu sdělit následující:

Vydáno

Úspěšná emise eurobondů

Česká republika úspěšně vydala emisi 10ti-letých dluhopisů denominovaných v euro v celkovém objemu 2 miliardy euro s ročním pevným kupónem ve výši 3,625%.

„Emisi eurobondů hodnotím jako mimořádně úspěšnou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Investoři ocenili reformní úsilí vlády, což se projevilo ve výrazném snížení rizikové prémie s pozitivním dopadem na náklady financování státního dluhu,“ dodal ministr Kalousek. Česká republika má kreditní rating A1 se stabilním výhledem od agentury Moody’s, A s positivním výhledem od agentury Standard & Poor’s a A+ s positivním výhledem od agentury Fitch. Transakce je první benchmarkovou emisí  České republiky od dubna 2009 a svou velikostí je stejná jako dosud největší emise ČR tohoto typu denominovaná v euru, která byla vydána v červnu 2008.

Vydáno

Dne 7. září se v Bruselu na mimořádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se budou – v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. června 2010 a červencovou diskusi na Radě ECOFIN o sdělení EK k posílené koordinaci hospodářských politik – zabývat zavedením tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, především s ohledem na jejich rozpočtovou dimenzi. Předmětem jednání budovou úpravy v pravidlech provádění Paktu stability a růstu, zejména co se týče načasování a obsahu programů stability a konvergenčních programů, které jsou pravidelně zpracovávány členskými státy.

Vydáno

Česká republika – oznámení mandátu

Česká republika udělila mandát společnostem Barclays Capital, Česká spořitelna (člen Erste Group) a Deutsche Bank, jako vedoucím manažerům připravované benchmarkové emise dluhopisů denominovaných v euro. Transakce se uskuteční v blízké budoucnosti v závislosti na tržních podmínkách.

Rating ČR:

 • Moody’s  - A1 (stabilní výhled)
 • S&P  - A (pozitivní výhled)
 • Fitch - A+ (pozitivní výhled)

Vydáno

Česká národní banka a Ministerstvo financí prohlubují spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti

Česká národní banka (ČNB) a Ministerstvo financí (MF) se rozhodly prohloubit vzájemnou spolupráci na zvyšování finanční gramotnosti českých občanů. Zhodnocení finanční gramotnosti dospělých z hlediska znalostí, dovedností a hodnotových postupů je hlavním cílem společného projektu Měření finanční gramotnosti dospělé populace České republiky v roce 2010, který dnes obě instituce představily veřejnosti.
Projekt měření finanční gramotnosti vznikl na základě dlouhodobé spolupráce ČNB a MF v mezirezortní Pracovní skupině pro finanční vzdělávání a je jedním z klíčových kroků v rámci Národní strategie finančního vzdělávání, kterou schválila vláda v květnu letošního roku. Výsledky měření budou zveřejněny v listopadu.

Vydáno

Ministr financí jmenoval nové náměstky pro oblast daní a rozpočtu

V pondělí 23. srpna byl jmenován prvním náměstkem ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA (50). Od 1. září bude mít na starosti oblast daní a cel po Mgr. Peteru Chrenkovi (44), který ke 31. srpnu na vlastní žádost odchází. Ladislav Minčič již v daňové sekci MF působil, a to v letech 1992 - 2001.

Současně ke stejnému datu odchází na vlastní žádost náměstek pro veřejné rozpočty Ing. Bohdan Hejduk (66). Na jeho místo nastoupí Ing. Jan Gregor (35), dosavadní ředitel odboru Národní fond, což je součást rozpočtové sekce MF.

Vydáno

Avízo: Tisková konference MF a ČNB - Zvyšování finanční gramotnosti v ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na společnou tiskovou konferenci České národní banky a Ministerstva financí ČR na téma Zvyšování finanční gramotnosti v ČR. Na tiskové konferenci přednesou úvodní slovo ministr financí ČR Miroslav Kalousek a členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová. Společný projekt ČNB a MF „Měření finanční gramotnosti“ představí předseda Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání Dušan Hradil.

Tisková konference se koná v úterý 31. srpna od 13.00 hodin v malém sále Kongresového centra ČNB (Plodinová burza),  vchod ze Senovážného náměstí 30, Praha 1. Svoji účast prosím potvrďte odboru komunikace ČNB na tel. 22441 2013 nebo mailem na adresu media@cnb.cz

Vydáno

Ministr financí jmenoval náměstkem Martina Bartáka

V pátek 13. srpna ministr financí Miroslav Kalousek odvolal náměstka Jana Málka z funkce. Dnešním dnem na jeho pozici jmenoval MUDr. Martina Bartáka. Do kompetence nového náměstka bude spadat veřejnosprávní kontrola, audit prostředků z fondů Evropské unie a Finanční analytický útvar Ministerstva financí.

„Jsem rád, že jsem do týmu získal zkušeného a kompetentního administrátora, který navíc splňuje nezbytnou podmínku pro řízení svěřených odborů – je prověřen na stupeň Tajné“, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Česká republika získala z rozpočtu EU o 22,7 mld. Kč více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2010 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 41,4 mld. Kč a odvedla do něj 18,7 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2010 je tedy výrazně pozitivní, získali jsme o 22,7 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci července roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 586,6 mld. Kč, celkové výdaje 655,6 mld. Kč a schodek hospodaření 69 mld. Kč (v červenci 2009 vykázán schodek 76,2 mld. Kč).

Vydáno

Zahájení realizace „Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce

Dnes byla velvyslancem Švýcarské konfederace v České republice, panem J. E. Andrém Reglim a náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem slavnostně podepsána Dohoda o Blokovém grantu pro Fond pro nestátní neziskové organizace, na který bylo z Programu švýcarsko-české spolupráce alokováno 5 mil. CHF, což představuje cca 93,84 mil. CZK.

Podpisem této Dohody o Blokovém grantu byla zahájena příprava pro vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání žádostí. Ministerstvo  financí - Národní koordinační místo předpokládá, že 1. Výzva by mohla být vyhlášena v druhé polovině srpna 2010.

Vydáno

Byty OKD - rozhodčí soud dal za pravdu Ministerstvu financí

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věci RPG Industries SE proti České republice.

Ministerstvo financí vyhrálo rozhodčí řízení v plném rozsahu, tzn. bylo potvrzeno, že nájemníci bytů bývalých OKD mají i nadále předkupní právo za zvýhodněných podmínek, v souladu s článkem 7.6 odst. (d) smlouvy, která byla uzavřena v roce 2004 mezi Fondem národního majetku (nyní MF) a společností Karbon Invest (nyní RPG Industries). (Zmíněný článek smlouvy společnost RPG Industries jednostranně vypověděla v červnu 2009.)

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci - červenec 2010

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Česká ekonomika před rokem vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 zvyšuje svou výkonnost. Oživení však zatím zůstává křehké a budoucí vývoj je stále zatížen značnými riziky zejména z vnějšího prostředí.

Vydáno

Doporučení pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu

Pracovní skupina k regulaci distribuce na finančním trhu (PS), která byla na začátku roku 2009 zřízena při Ministerstvu financí (MF), uzavřela druhou etapu své činnosti. Zástupci MF, České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení, kteří se expertních jednání PS účastnili, formulovali svá doporučení ke koncepci budoucí právní úpravy poskytování distribučních služeb, tedy nabízení, zprostředkování a poradenství v oblasti finančního trhu.

Vydáno

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 13. července 2010 v Bruselu

Dne 13. července v Bruselu se na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Stěžejním tématem jednání bude balíček legislativních návrhů týkajících se reformy dohledového systému nad finančním trhem Evropské unie. V reakci na krizi na finančních trzích se členské státy shodly na ustanovení Evropské rady pro systémová rizika a tří evropských dohledových orgánů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondů a cenných papírů. Ministři financí budou jednat o změnách, které jsou v legislativních návrzích navrhovány v návaznosti na probíhající vyjednávání s Evropským parlamentem. Cílem je zavedení nového systému dohledu od počátku roku 2011.

Vydáno

Úspěšný převod evidencí Střediska cenných papírů

V pátek dne 2. července 2010 byly podepsány protokoly o předání evidencí Střediska cenných papírů společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Převodem evidencí byl naplněn poslední zákonný požadavek, aby centrální depozitář mohl zahájit svou činnost. Tímto dnem zároveň přestalo vykonávat svou dosavadní činnost Středisko cenných papírů. Na předání evidencí Střediska cenných papírů spolupracoval tým expertů Střediska cenných papírů, Ministerstva financí, Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., a společnosti Asseco Central Europe, a. s. „Díky pečlivé přípravě a mimořádnému úsilí všech zúčastněných osob proběhl celý proces převodu evidencí hladce a přesně podle připraveného harmonogramu,“ uvedla Klára Król, náměstkyně ministra financí odpovědná za oblast finančního trhu.

Vydáno

Zahájení projektu „Technická asistence – finanční výkaznictví“ pro ČR financovaného z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 2 mil. CHF

Ministerstvo financí, za účasti zástupců švýcarské strany a Světové banky, dnes oficiálně zahajuje realizaci  projektu “Technická asistence – finanční výkaznictví“ financovaného z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt je zaměřen na posílení implementace Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností a bude zaměřen zejména na implementaci 8. směrnice Rady z roku 1984 (84/253/EHS) a Směrnice EP a Rady (2006/43/ES) o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Realizace projektu, který bude probíhat do 31.3.2014 bude zajišťovat Světová banka – Centrum pro reformu finančního výkaznictví ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a dalšími příjemci projektu, kterými jsou Komora auditorů ČR, Česká národní banka a  Ústřední finanční a daňové ředitelství spolu s územními finančními orgány.

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo novelu zákona o spotřebních daních

Ministerstvo financí předložilo do externího (meziresortního) připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních, zákona o lihu a zákona o správních poplatcích. Návrh zákona je předkládán především z důvodu implementace směrnice EU o daních z tabákových výrobků s povinnou transpoziční lhůtou do 31. prosince 2010. Směrnice stanovuje nové minimální sazby z tabákových  výrobků a dále upravuje strukturu spotřební daně z cigaret a změnu definic tabákových výrobků.

Vydáno

Novela zákona o DPH

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Předpokládané nabytí účinnosti je 1. 1. 2011. Předkládaná novela sleduje moderní trend segmentace daňových poplatníků. Na jedné straně je to posilování klientského přístupu a podpora poctivých poplatníků, kteří svědomitě plní své daňové povinnosti, a na straně druhé posilování nástrojů správců daně v boji s daňovými úniky, jejichž prostřednictvím nepoctiví podnikatelé získávají neoprávněnou konkurenční výhodu oproti poctivým.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2009

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2009. Tato analýza shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období.

„Finanční sektor v České republice je stabilizovaný, s dostatečným kapitálovým vybavením a předpokladem odolnosti i vůči případným nenadálým tržním šokům v nejbližším období,“ shrnuje hlavní závěr Klára Hájková, náměstkyně ministra financí odpovědná za oblast finančního trhu. Dodává, že rovněž tvorba zisku v sektoru se jeví jako vcelku příznivá a dává reálné předpoklady pro financování dalšího rozvoje. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo.

Vydáno

Ministerstvo financí podporuje projekt Mezinárodní obchodní komory iDTAX

Ve spolupráci s Ministerstvem financí připravila Mezinárodní obchodní komora v ČR (International Chamber of Commerce – ICC) projekt iDTAX, jehož cílem je odstranit nedostatky vyplývající z vystavování, vydávání, evidování a archivování papírových daňových dokladů. Systém iDTAX pro sběr a uchovávání elektronických zjednodušených daňových dokladů přispívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, k odbourání problémů s blednutím účtenek a se ztrátou dokladů či jejich zničením třeba při požáru či povodni. Projekt získal již v loňském roce záštitu ministra financí Eduarda Janoty.

Vydáno

Avízo - mimořádná tisková konference ministra financí - dnes 9. června 2010, v 10:30

Dnes v 10:30 se na Ministerstvu financí koná mimořádná tisková konference ministra financí Eduarda Janoty. Tématem tiskové konference jsou výsledky jednání ministrů financí zemí Evropské unie v Lucemburku.

Čas: 9. června 2010, 10:30
Místo: Místnost 116/B Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

Ministr financí Eduard Janota podepsal protokoly k investičním dohodám s Černou Horou a se Srbskem

Ministr financí České republiky Eduard Janota a vicepremiér a ministr hospodářství a regionálního rozvoje Mladjan Dinkič dnes v Bělehradě podepsali protokol k dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi oběma zeměmi. Eduard Janota je v Bělehradě v rámci pracovní návštěvy, během níž již navštívil Černou Horu, kde v Podgorici s ministrem hospodářství Brankem Vujovičem rovněž podepsali protokol k česko-černohorské investiční dohodě. Dále se ministr Janota setkal s předsedou vlády Milem Djukanovičem a místopředsedou vlády a ministrem financí Igorem Lukšičem.

 

Vydáno

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 8. června 2010 v Lucemburku

Dne 8. června se v Lucemburku na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota. Ministři financí  se budou zejména věnovat přípravě zasedání hlav států a vlád – jednání Evropské rady proběhne 17. června v Bruselu: ECOFIN nejprve schválí závěry ke strategii Evropa 2020, kde se Rada vyjadřuje mj. i k aktuálně diskutované otázce posílení koordinace hospodářských politik EU a problematice „slabých míst“ ekonomik členských států, která brání dosahování vyššího tempa hospodářského růstu, a náměty na jejich vylepšení. V případě České republiky a slabých míst její ekonomiky byly identifikovány tyto výzvy: snížit vysoký strukturální deficit a zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zlepšit fungování trhu práce a odstranit hlavní strukturální problémy, zlepšit podnikatelské prostředí, zejména kvalitu regulace a výkonnost veřejné správy, zvýšit inovační kapacitu, podporovat výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru a tím přispět k diverzifikaci ekonomiky a k orientaci na zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou, a konečně pokračovat ve zlepšování kvality lidského kapitálu a tím v dlouhodobém horizontu zvýšit produktivitu práce.

Vydáno

Termín pro podání nabídek u ekologické zakázky se posouvá na prosinec 2010

Ministerstvo financí stanovuje termín pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží na 7. prosinec 2010 v 16:00. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhne 10. prosince 2010 v 10:00. Posun termínu souvisí s tím, že není prozatím definitivně rozhodnuto o další účasti konsorcia PPF v zadávacím řízení z hlediska splnění stanovených kvalifikačních požadavků. V současnosti rovněž ÚOHS rozhoduje o dalším návrhu ze strany konsorcia PPF proti úkonům Ministerstva financí.

Vydáno

Softwarové pirátství bude stále častěji postihováno jako daňový únik

Ve snaze zabránit zbytečným daňovým únikům se letos finanční úřady více zaměří na firmy, které užívají nelegální software. Daňová správa se při své kontrolní činnosti již běžně zabývá otázkou uznatelnosti nákladů na hardware, které se bez legálně nabytého softwaru stávávají daňově neuznatelnými. To se samozřejmě netýká legálně nabytého bezplatného softwaru. Letos se na tyto daňové úniky kontroloři zaměří intenzivněji.

Vydáno

Zástupci donorských zemí poskytující finanční podporu České republice jednají na Ministerstvu financí

Dne 20.5.2010 se na Ministerstvu financí uskuteční 5. výroční zasedání  zástupců donorských zemí, poskytující finanční pomoc v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, se zástupci Ministerstva financí. Jednání zahájí za českou stranu náměstek ministra financí Tomáš Zídek. V čele reprezentace donorských zemí – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – stojí pan Anders Erdal, předseda Výboru finančních mechanismů při Ministerstvu zahraničních věcí Norska. „Účast na jednání přislíbil rovněž velvyslanec Norského království v České republice pan Jens Eikaas“, doplňuje náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Jednání budou také přítomni zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu.

Vydáno

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 18. května 2010 v Bruselu

Dne 18. května se v Bruselu na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota. Ministři naváží na mimořádné zasedání Rady ECOFIN z 9. května, kde byl dohodnut balíček opatření k zajištění finanční stability v Evropě, včetně Evropského finančního stabilizačního mechanismu, o objemu 500 mld. EUR;  ministři vyslechnou prezentaci svého portugalského a španělského kolegy, kteří Radu seznámí s dodatečnými opatřeními těchto zemí pro roky 2010 a 2011 vedoucími k rozpočtové konsolidaci a se strukturálními opatřeními vedoucími k posílení růstu a tím nepřímo k fiskální udržitelnosti. Komise seznámí ministry financí se svými návrhy v oblasti posílené hospodářské koordinace v EU, které představila ve svém sdělení 12. května.

Vydáno

TOP 20 – ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu

Ministerstvo financí uspořádalo již tradiční setkání se zástupci společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob. Symbolické ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2009 převzali zástupci dvaceti právnických osob z rukou ministra financí Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Petera Chrenka a vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství Jana Knížka v prostorách Břevnovského kláštera.

Vydáno

Stanovisko MF k přehodnocení 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad

Ministr financí byl dne 4. května 2010 osloven dopisem předsedkyně Regionální rady Jihozápad doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. s žádostí o revizi stanoviska ve věci přehodnocení 5. a 6. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad, a to vzhledem k novým skutečnostem odhaleným v souvislosti s probíhajícím trestním řízením Policie ČR proti obviněným zaměstnancům Úřadu regionální rady ROP Jihozápad. Následně ministr financí obdržel žádost hejtmana jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly s žádostí o stanovisko v téže věci. Ministerstvo financí vnímá tento nekoordinovaný přístup obou hejtmanů jako negativní signál o schopnosti regionální rady, resp. řídícího orgánu řádně a efektivně řídit regionální operační program.

Vydáno

Vláda schválila Národní strategii finančního vzdělávání

Vláda na dnešním jednání schválila Národní strategii finančního vzdělávání zpracovanou Ministerstvem financí, která představuje ucelený systém posilování finanční gramotnosti dětí i dospělých občanů České republiky.

Vydáno

Avízo: Vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmu právnických osob za rok 2009

Ve středu 12. května proběhne tradiční vyhlášení dvaceti právnických osob, které se v průběhu roku 2009 nejvýznamnější měrou podílely na naplňování veřejných rozpočtů v oblasti daně z příjmů právnických osob. Ocenění převezmou zástupci firem z rukou ministra financí Eduarda Janoty. Večera se zúčastní i premiér Jan Fischer, dále například náměstek ministra financí Peter Chrenko a vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství Jan Knížek.
Účast je nutno potvrdit do 12. května 12:00 na e-mail: zuzana.chocholova@mfcr.cz.

 • Datum: 12. května 2010
 • Zahájení: 17:30
 • Místo konání: Břevnovský klášter, Markétská 1/28, Praha 6

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novou Makroekonomickou predikci - duben 2010

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích. Rovněž česká ekonomika již vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 v ní dochází k oživení ekonomické aktivity. Oživení však zůstává křehké a budoucí vývoj je zatížen mnoha riziky.

Vydáno

Novela zákona o cenách přinesla lepší informovanost spotřebitelů

Tisková konference ke zhodnocení novely zákona o cenách se uskutečnila ve středu 28. dubna 2010 v prostorách Ministerstva financí. Hlavní účastníci, první náměstek ministra financí Ivan Fuksa a předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Viliam Sivek, se shodli, že novela přinesla lepší informovanost spotřebitelů, a to nejen při výběru zájezdů.

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti novela zákona o cenách. Tato nejrozsáhlejší novela zákona platného od roku 1990 sledovala tři cíle:

 • Prezentace z tiskové konference: Zhodnocení novely zákona o cenách – ceny zájezdů (autor: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí)

Vydáno

Avízo: Tisková konference MF ke zhodnocení nového zákona o cenách, ceny zájezdů - (28. 4. 2010 od 11:00)

Ve středu 28. 4. 2010 od 11:00 se bude konat tisková konference za účasti prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksy a předsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Viliama Siveka. Tématem bude zhodnocení dopadu nového zákona o cenách se zaměřením na ceny zájezdů a výsledek celoplošného šetření finančních ředitelství. 

 • Místo: Budova Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, místnost č.116/B
 • Čas: středa 28. 4. 2010, 11:00

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Vydáno

Aktualizace emisního kalendáře SPP na 2.čtvrtletí 2010

Ministerstvo financí  dne 23. dubna  2010 zveřejňuje aktualizovaný emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 2. čtvrtletí 2010. Důvodem úprav je řízení likvidity státní pokladny v krátkodobém horizontu.

 • Aktualizovaný emisní kalendář státních pokladničních poukázek - II. čtvrtletí 2010
  Aktualizováno ke dni: 23. dubna  2010

Vydáno

16. dubna 2010 Madrid (Neformální zasedání ECOFIN) - Hodnocení Konvergenčního programu ČR

Na neformálním jednání se 16. dubna 2010 v Madridu setkali ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie. Českou delegaci vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ministři financí měli na programu projednání a schválení stanovisek Rady EU ke konvergenčním programům a programům stability členských zemí EU. Tyto programy jsou střednědobými plány rozpočtového hospodaření, které vedou členské země k dlouhodobě udržitelným veřejným financím. Pravidelné aktualizace programů členských států, předkládané v rámci procesu evropského mnohostranného rozpočtového dohledu a koordinace hospodářských politik, zhodnotila nejprve Evropská komise. Rada nyní na její doporučení vydala k jednotlivým programům, tedy i ke Konvergenčnímu programu České republiky (KP), své stanovisko.

Vydáno

Neformální zasedání ECOFIN 16.-17. dubna 2010 v Madridu

Na neformálním jednání ECOFIN se 16. a 17. dubna 2010 v Madridu setkají ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma.

Vydáno

Převod evidencí Střediska cenných papírů se uskuteční v červenci

Dne 30. března 2010 schválilo Ministerstvo financí a společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s. dokument Projekt předání evidencí Střediska cenných papírů. Tento dokument navazuje na smlouvu o převodu evidencí Střediska cenných papírů uzavřenou dne 8. prosince 2009, přičemž stanoví postup a přesný harmonogram fyzického předání evidencí SCP na centrální depozitář. Oboustranným schválením tohoto projektu je také potvrzen termín převodu evidencí Střediska cenných papírů na centrální depozitář - počátek července letošního roku.

Vydáno

Stanovisko Ministerstva financí k ROP Jihozápad

Ministr financí Eduard Janota včera odeslal předsedkyni regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Miladě Emmerové stanovisko k hodnocení a výběru projektů, ke kterému MF došlo na základě vlastního šetření a na základě prozatímně učiněných závěrů šetření policie.

Vydáno

Ministerstvo financí daňovou amnestii neplánuje, řešení přinese nový daňový řád

Ministerstvo financí analyzovalo možnosti v rámci strategie podpory dobrovolného splnění daňových povinností souvisejících s nepřiznanými zdanitelnými příjmy a majetkem. Výsledkem diskuse je doporučení řešení, které nepočítá s nutností speciální legislativní úpravy, nýbrž s využitím stávajícího legislativního rámce, včetně nově uzavíraných dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Významnou změnou, která by měla zvýšit motivaci daňových subjektů k dobrovolnému plnění daňových povinností je i úprava obsažená v novém daňovém řádu, který nabude účinnosti k 1. 1. 2011.  >> detail celé zprávy

Vydáno

Ministr financí Eduard Janota podepsal protokol k investičním dohodám s Marokem a Libanonem

Ministr financí České republiky Eduard Janota a ministryně financí Libanonské republiky Rajja Hasanová dnes v Bejrútu podepsali protokol k Dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi oběma zeměmi. Ministra Janotu též přijal guvernér Centrální banky Libanonu Rijád SALÁME.

Eduard Janota je v Bejrútu v rámci pracovní návštěvy, během níž navštívil ještě Maroko, kde s ministrem ekonomiky a financí Saláhaddínem MIZUÁREM rovněž podepsali protokol k česko-marocké investiční dohodě. Dále se ministr Janota setkal s marockým ministrem zahraničního obchodu Abdalatífem MAZÚZEM a s guvernérem centrální banky Abdalatífem DŽUARÍM.

Vydáno

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vůči společnosti RPG Byty s.r.o.

Ministerstvo financí obdrželo usnesení Městského soudu v Praze, kterým zrušil předběžné opatření vydané Obvodním soudem pro Prahu 1 vůči společnosti RPG Byty, s.r.o. Městský soud současně konstatoval, že k rozhodnutí v této věci je v prvním stupni věcně příslušný krajský (městský) soud. Proto usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil a věc postoupil Městskému soudu v Praze (tj. jeho obchodnímu úseku), který ve věci rozhodne jako soud I. stupně.

MF se neztotožňuje s názorem Městského soudu v Praze. Podle právního názoru MF podpořeného judikaturou soudů vyššího stupně (např. Vrchního soudu v Praze) jsou věcně příslušnými v kauzách, ve kterých je účastníkem řízení organizační složka státu, soudy okresní. Pro rozhodnutí o nařízení předmětného předběžného opatření (souvisejícího s probíhajícím rozhodčím řízením) je proto příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

Vydáno

Advokátní kancelář Allen & Overy nebyla ve střetu zájmů v případě tzv. bytů OKD

Ministerstvo financí bylo vyrozuměno, že Česká advokátní komora rozhodla ve věci údajného střetu zájmů advokátní kanceláře Allen & Overy při právním poradenství pro MF v záležitostech týkajících se tzv. bytového fondu OKD. Kontrolní rada České advokátní komory zhodnotila stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a Transparency International ČR z října 2009 jako nedůvodné a konstatovala, že nedošlo k porušení předpisů o advokacii tím, že AK Allen & Overy poskytovala poradenství FNM ČR a poté MF a v jiné věci pak poradenství společnosti RPG Advisors, a.s.

Vydáno

Ministr financí Eduard Janota navštíví Maroko a Libanon

Ministr financí Eduard Janota dnes odlétá na pracovní návštěvu Marockého království a Libanonské republiky. Hlavním cílem návštěv je podpis protokolů k vzájemným investičním dohodám a podpora dvoustranných ekonomických vztahů.

Vydáno

Ministr financí podepsal daňovou smlouvu s Belgií

Ministr financí Eduard Janota dnes podepsal se svým belgickým protějškem Didierem Reyndersem Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Jeho hlavním cílem je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy. Po svém vstupu v platnost a v účinnost protokol přispěje k lepší koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Vydáno

Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá. Vládní návrh zákona obsahuje změnu ustanovení § 36a , a to vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu z okruhu osob. Při vyčíslení finančních dopadů této změny zákona o DPH, uvedených v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, tj. v řádu desítek miliónů Kč, se vycházelo z těchto předpokladů a propočtů u jednotlivých druhů nejčastějších zaměstnaneckých benefitů:

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 162,0 mld. Kč, celkové výdaje 172,6 mld. Kč a schodek hospodaření 10,6 mld. Kč (v únoru 2009 vykázán přebytek 5,4 mld. Kč).

Vydáno

Vyjádření Ministerstva financí k šetření Evropské komise

Evropská komise dnes rozhodla prošetřit úvěr, který Českým aeroliniím poskytla společnost Osinek. Toto hloubkové šetření však nepředjímá konečné rozhodnutí Komise a všechny zainteresované strany se v jeho průběhu budou moci vyjádřit.

Ministerstvo financí je připraveno poskytnout Evropské komisi plnou součinnost a zodpovědět všechny její dotazy. Jsme přesvědčeni, že výsledky šetření podpoří aktuálně probíhající i připravované kroky směřující ke stabilizaci a rozvoji Českých aerolinií jako klíčového národního dopravce.

Vydáno

Sdělení k dnešní aukci dluhopisů (aukce 58. emise, 5. tranše Dluhopisu ČR 5,70/24)

Ministerstvo financí neakceptovalo nárůst výnosů českých státních korunových dluhopisů na 15 let o 15 bazických bodů a rozhodlo se snížit původní emisní požadavek na jednu polovinu.
Mimo jiné i proto, že výnos českých domácích dluhopisů Ministerstvo financí porovnává i s možným financováním v zahraničí. 

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 97,6 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 13,1 mld. Kč (v lednu 2009 vykázán přebytek 0,5 mld. Kč).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo novou Makroekonomickou predikci (leden 2010)

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích. Oživení však zůstává křehké a budoucí vývoj je zatížen mnoha riziky. Rovněž česká ekonomika, díky mezičtvrtletnímu růstu HDP od druhého čtvrtletí 2009, již vystoupila z recese. Přesto odhadujeme, že za celý rok 2009 hrubý domácí produkt poklesl o 4,0 %.

Vydáno

Účetní reforma v oblasti veřejných financí

Ministerstvo financí poskytuje na svých internetových stránkách informační a metodickou pomoc účetním jednotkám, kterých se týká účetní reforma v oblasti veřejných financí. Jsou zde uvedeny nejen všechny nové vyhlášky, ale i platné České účetní standardy, vzorové postupy účtování a odpovědi na nejčastější otázky. Tyto informace jsou významné pro vedení účetnictví obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, státních fondů, Pozemkového fondu České republiky a zdravotních pojišťoven od 1.1.2010.

 • Informace jsou uvedeny na webových stránkách MF - www.mfcr.cz, pod názvem Účetní reforma veřejných financí.

 

Vydáno

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2009

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU. Česká republika opět obdržela z rozpočtu EU výrazně více, než do rozpočtu odvedla. Stejně jako v předchozích letech ČR zůstává výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody za rok 2009 dosáhl 42,3 mld. Kč. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2009 je tak podstatně vyšší, než byla čistá bilance za rok 2008, ve kterém dosáhla výše 23,8 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR dosáhly příjmy ČR z rozpočtu EU v roce 2009 přibližně 2,2 %, podíl čistých příjmů činil 1,2 % HDP ČR.

Vydáno

Realizace programu Transition Facility v ČR úspěšně ukončena

Dne 15. prosince 2009 byla v ČR ukončena realizace projektů z programu Transition Facility. Do 15. června 2010 bude dobíhat proplácení zbývajících kontrahovaných finančních prostředků. K 15. prosinci 2009 bylo proplaceno 27 435 000 EUR, přičemž dalších přibližně 650 000 EUR bude proplaceno do 15. června 2010.

Vydáno

Prezentace závěrečné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu

Dnešním dnem skončila návštěva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 14. – 25. ledna 2010. Jedná se o každoroční povinnou misi podle článku IV. Stanov MMF. Tato mise se uskutečňuje v každém z členských států MMF. Zabývá se vývojem v oblasti fiskální i monetární, vývojem finančního sektoru a strukturálními změnami. Na závěr mise tým MMF zpracoval stručnou zprávu "Concluding Statement“.

Vydáno

Tisková konference - mise Mezinárodního měnového fondu

V pondělí 25. ledna 2010 v 15:15 hodin se na Ministerstvu financí ČR uskuteční tisková konference u příležitosti zveřejnění závěrečné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu, která v Praze pobývá od 14. ledna. Tiskové konference se zúčastní Willy Kiekens, výkonný ředitel konstituence MMF, kam patří ČR, a členové mise. Ministerstvo financí ČR budou reprezentovat náměstci ministra Bohdan Hejduk a Tomáš Zídek. 

 • Čas: 25. ledna 2009, 15:15
 • Místo: Místnost 116/B Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1
 • Kontaktní údaje: Jakub Haas, jakub.haas@mfcr.cz, 257043123
 • Účastníky prosíme, aby se dostavili 15 minut před zahájením tiskové konference. Účast je třeba nahlásit předem.

Vydáno

Firmy, které žádají o vrácení sociálního pojistného za rok 2007, nemusí zatím podávat daňové přiznání

Vzhledem k právní nejistotě, která v současné době panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na sociální pojištění v roce 2007, došlo Ministerstvo financí k závěru, že je potřeba v rámci klientského přístupu k poplatníkům tuto specifickou situaci zohlednit i při aplikaci procesních pravidel týkajících se podávání dodatečných daňových přiznání.

Vydáno

Tiskové sdělení – návrhy daňových změn

V posledních dvou dnech se v médiích objevily zprávy o změnách v daňovém systému, které údajně chystá Ministerstvo financí. Tyto zprávy jsou založeny na informacích z rozhovoru náměstka ministra financí pro daně a cla Petera Chrenka pro jistý týdeník. Musím zdůraznit, že se jedná o osobní názor pana náměstka, nebo o úvahy, které zatím ani nebyly podrobeny interní diskusi na Ministerstvu financí.

Vydáno

Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

Podle posledních údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,6 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,4 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,4 mld. Kč.

Vydáno

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,2 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2010.

UPOZORNĚNÍ - byla vydána (8. ledna 2010) upřesněná informace o pokladním plnění státního rozpočtu:

 • viz Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 (vč. tzv. dodatkového období – k 6.1.2010)